Ερωτήσεις σχετικά με τις Δηλώσεις Μαθημάτων


  Δηλώσεις μαθημάτων στο Students Web

  Η δήλωση των μαθημάτων πραγματοποιείται δύο φορές σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, ήτοι, στις αρχές του χειμερινού εξαμήνου και στις αρχές του εαρινού εξαμήνου.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !!!

  • Η δήλωση μαθημάτων είναι ο μόνος τρόπος για να πραγματοποιηθεί η εγγραφή σας στο τρέχον εξάμηνο
  • Μη δήλωση μαθημάτων μέσα στις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν σας αποκλείει από την εξέταση των μαθημάτων του εξαμήνου σας, ακόμη και αν προσέλθετε και γράψετε επιτυχώς στις εξετάσεις.

  Οι φοιτητές ενημερώνονται για την περίοδο δηλώσεων του τρέχοντος εξαμήνου με ανακοίνωση της Γραμματείας: α) στο students web και β) στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

  Η δήλωση μαθημάτων γίνεται μέσω STUDENTS WEB με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης που χρησιμοποιεί ο φοιτητής για όλες τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

  Οι φοιτητές πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου ΚΑΙ τα οφειλόμενα μαθήματα από τα προηγούμενα εξάμηνα (εάν υπάρχουν).Αν δεν έχουν δηλώσει ένα μάθημα, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην αντίστοιχη εξεταστική και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου και δεν επιτρέπεται να λάβουν το αντίστοιχο σύγγραμμα.

   Θέλω να κάνω δήλωση μαθημάτων

   ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

   Παρακαλούμε πριν κάνετε τη δήλωση μαθημάτων να κάνετε τα εξής βήματα:

   Βήμα 1ο: Δείτε τα οφειλόμενα μαθήματά σας στο students web (αν δεν υπάρχουν οφειλόμενα προχωρήστε στο 2ο βήμα):

   • «Βαθμολογία» - εδώ μπορείτε να δείτε τα μαθήματα σας ανά εξάμηνο
   • «Δηλώσεις»-«Προβολή» εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις δηλώσεις που έχετε κάνει στο παρελθόν

   Βήμα 2ο: Δείτε το πρόγραμμα σπουδών και τα μαθήματα που προσφέρονται το χειμερινό εξάμηνο 2020-21, τους κανόνες για τις ομάδες Α και Γ, όπως και τα προαπαιτούμενα μαθήματα

   https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1299/7905-Program_short_20-21_.pdf

   https://www.uom.gr/eco/orologia-programmata

   Βήμα 3ο: Δείτε τον οδηγό δήλωσης μαθημάτων και τις συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις δηλώσεις, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για φοιτητές του παλιού (1998-2015) και του νέου προγράμματος σπουδών (2015-)

   https://www.uom.gr/eco/dhloseis-mathhmaton

   https://www.uom.gr/eco/erothseis-sxetika-me-tis-dhloseis-mathhmaton

   Βήμα 4ο: Όταν θα είστε σίγουροι για τα μαθήματα που θέλετε να δηλώσετε και αφού βεβαιωθείτε ότι είναι σύμφωνα με τους κανόνες των ομάδων και με τα προαπαιτούμενα, κάντε τη δήλωση και στη συνέχεια μπορείτε να τη δείτε στο πεδίο «Η Δήλωσή μου».

   Βήμα 5οΑφού κάνετε τη δήλωση μαθημάτων, αν θέλετε να αλλάξετε ένα μάθημα επιλογής ακολουθείτε τα βήματα που περιγράφονται στις συχνές ερωτήσεις για τις δηλώσεις μαθημάτων.

   https://www.uom.gr/eco/erothseis-sxetika-me-tis-dhloseis-mathhmaton

    ΠΡΟΣΟΧΗ: Μαθήματα που δηλώθηκαν αρχικά στο χειμερινό εξάμηνο (μπορείτε να το δείτε στα μαθήματα στο students web) ΔΕΝ μπορείτε να τα αλλάξετε με μαθήματα από το εαρινό εξάμηνο (και το αντίστροφο) Οι αιτήσεις αυτές δεν θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία.

    Προσπαθώ να δηλώσω ένα μάθημα επιλογής 1ου, 2ου ή 3ου έτους και το students web δεν το δέχεται (βγάζει μήνυμα ότι πρέπει να επιλέξω 1 ή 2 ακόμη)

    Ο λόγος που εμφανίζεται μήνυμα είναι διότι δεν έχετε κάνει δήλωση μαθημάτων το Α ή Β εξάμηνο και το students web δεν δέχεται τώρα τη δήλωσή σας διότι δεν αναγνωρίζει 3 μαθήματα επιλογής που έπρεπε να έχετε μέχρι το Γ εξάμηνο.

    Πρέπει να κάνετε αίτημα μέσω students web «Αιτήσεις - νέα αίτηση- Άλλο»  με τίτλο «Δήλωση μαθημάτων Α ή Β ή Γ εξαμήνου» και στις παρατηρήσεις να γράψετε αναλυτικά τα μαθήματα που μπορείτε να δηλώσετε για το εξάμηνο αυτό αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε περάσει τα προαπαιτούμενα!

     Δεν έχω κάνει δήλωση μαθημάτων το προηγούμενο εξάμηνο και το students web δεν δέχεται τη δήλωσή μου ή δέχεται μόνο τα μαθήματα του τρέχοντος και όχι του προηγούμενου εξαμήνου

     Αφού δηλώσετε τα μαθήματα του εξαμήνου που σας επιτρέπει το students web, πρέπει να κάνετε αίτημα «Αιτήσεις - νέα αίτηση- Άλλο» με τίτλο «Δήλωση μαθημάτων ____ εξαμήνου» και στις παρατηρήσεις να γράψετε αναλυτικά τα μαθήματα που θέλετε να δηλώσετε για το εξάμηνο που δεν το δέχεται το students web αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε περάσει τα προαπαιτούμενα!

     Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που δεν σας αφήνει το students web να υποβάλλετε διότι παραβιάζονται οι κανόνες για τις ομάδες και τα προαπαιτούμενα!

      Θέλω να κάνω τροποποίηση της δήλωσής μου

      Οι αλλαγές μαθημάτων με αίτημα στη γραμματεία αφορούν μόνο μαθήματα που είχατε δηλώσει σε προηγούμενα εξάμηνα.

      Πρέπει να κάνετε ο ίδιος τροποποίηση στη δήλωση που κάνετε το τρέχον εξάμηνο για να αλλάξετε το μάθημα με εκείνο που επιθυμείτε έως την καταληκτική ημερομηνία των δηλώσεων.

      Αν δεν δέχεται το καινούργιο μάθημα, δοκιμάστε να διαγράψετε όλα τα μαθήματα και να τα περάστε ξανά. Μετά δείτε στο μενού «η δήλωσή μου» τα μαθήματα που περάσατε.

       Είμαι φοιτητής επί πτυχίω και χρωστάω μαθήματα

       Οι φοιτητές επί πτυχίω θα πρέπει να δηλώσουν τα οφειλόμενα μαθήματα χειμερινών και εαρινών εξαμήνων στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου, Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου 2020, αντίστοιχα.

       Οι επί πτυχίω φοιτητές που οφείλουν μόνο μαθήματα ενός εκ των δύο εξαμήνων (ή δεν επιθυμούν να εξεταστούν αυτό το εξάμηνο) θα στείλουν κενή δήλωση το εξάμηνο που δεν οφείλουν μαθήματα, απλά για να γίνει η ανανέωση εγγραφής στο τρέχον εξάμηνο.

       Η λίστα των Μαθημάτων επιλογής των ομάδων Ι και ΙΙ για τους φοιτητές του παλιού προγράμματος 1998-2015 βρίσκεται εδώ

        Θέλω να αλλάξω ένα μάθημα επιλογής

        Οι φοιτητές που θέλουν να κάνουν αλλαγή μαθημάτων επιλογής θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

        1. Να κάνουν πρώτα ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων στο Students Web (https://services.uom.gr/unistudent/login.asp)
        2. Να δηλώσουν τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου και τα οφειλόμενα από τα προηγούμενα εξάμηνα (εάν υπάρχουν) ΧΩΡΙΣ να προσθέσουν το μάθημα που θέλουν να αλλάξουν και το μάθημα με το οποίο θέλουν να το αντικαταστήσουνΠαράδειγμα: Θέλω να αλλάξω το μάθημα «1» με το μάθημα «2», αποστέλλω τη δήλωσή μου χωρίς να προσθέσω ούτε το «1» ούτε το «2» και έπειτα στέλνω το αίτημα αλλαγής από τις αιτήσεις στο studentsweb.
        3. Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, ο Β΄ Κύκλος Σπουδών (Εξάμηνα Ε’ – Η’) περιλαμβάνει 20 μαθήματα από τις ομάδες Α, Β και Γ, όπου ισχύουν οι εξής περιορισμοί: α) στο σύνολο των 20 μαθημάτων, τουλάχιστον 6 πρέπει να είναι από την ομάδα Α’, β) στο σύνολο των 20 μαθημάτων, το πολύ 2 μπορεί να είναι από την ομάδα Γ’.
        4. Να στείλουν αίτημα στη Γραμματεία, μέσω της εφαρμογής students web (Αιτήσεις - Νέα αίτηση - άλλο - περιγραφή αιτήματος-αποστολή), με το μάθημα που επιθυμούν να αλλάξουν και εκείνο με το οποίο επιθυμούν να το αντικαταστήσουν. Η αλλαγή μαθήματος επιλογής γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τη Γραμματεία και οι Αλλαγές γίνονται με μαθήματα του αντίστοιχου κύκλου σπουδών.
        5. Υπογραμμίζεται ότι μάθημα που έχει αντικατασταθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο παρελθόν (δηλ., είτε κατόπιν επιλογής του ενδιαφερόμενου ή καθ’ υπόδειξη της Συνέλευσης του Τμήματος) δε μπορεί να δηλωθεί ξανά. Αλλαγές γίνονται με μαθήματα του αντίστοιχου κύκλου σπουδών.

         ΠΡΟΣΟΧΗ: Μαθήματα που δηλώθηκαν αρχικά στο χειμερινό εξάμηνο (μπορείτε να το δείτε στα μαθήματα στο students web) ΔΕΝ μπορείτε να τα αλλάξετε με μαθήματα από το εαρινό εξάμηνο (και το αντίστροφο) Οι αιτήσεις αυτές δεν θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία.

         ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Εφόσον έχετε υποβάλλει τα αιτήματά σας εντός της περιόδου των δηλώσεων, θα εξεταστούν κανονικά και θα ολοκληρωθούν σταδιακά μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Μόνο τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία των δηλώσεων δεν γίνονται δεκτά.

         Δήλωση Μαθημάτων στο Students Web και στις πλατφόρμες Open eClass και Compus

         ΠΡΟΣΟΧΗ

         Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση των μαθημάτων του εξαμήνου και των οφειλόμενων μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων, οι Φοιτητές πρέπει οπωσδήποτε να έχουν κάνει δήλωση αυτών των μαθημάτων στο Students Web.

         Στις πλατφόρμες Open eClass και Compus, οι φοιτητές κάνουν εγγραφή στα μαθήματα που παρακολουθούν και έχουν δηλώσει, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις ανακοινώσεις και στο υλικό του μαθήματος, τα οποία αναρτούν οι διδάσκοντες, τόσο κατά την περίοδο της διδασκαλίας, όσο και κατά την εξεταστική περίοδο.

         Τόσο η δήλωση μαθημάτων στο Students Web, όσο και η εγγραφή των φοιτητών στα μαθήματα που βρίσκονται στις πλατφόρμες Open eClass και Compus είναι Υποχρεωτική!

          Δεν έχω κάνει Εμπρόθεσμη Δήλωση Μαθημάτων στο Students Web

          Κατά την περίοδο δήλωσης μαθημάτων, οι φοιτητές οφείλουν να δηλώσουν εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών (δείτε εδώ τις ημερομηνίες), τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου, όπως και όλα τα οφειλόμενα μαθήματα εκ νέου για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις τόσο στο εξάμηνο που εξετάζονται, όσο και κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

          Οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωση μαθημάτων μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία μπορούν μόνο να καταθέσουν μια αίτηση στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών (την αίτηση βρίσκετε εδώ) για να εξεταστεί το αίτημά τους από το αρμόδιο όργανο. Η αίτηση θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στο bsosecr@uom.gr