Ερωτήσεις σχετικά με τις Δηλώσεις Μαθημάτων


  Δηλώσεις Mαθημάτων στο Sis-Portal

   

  Η δήλωση μαθημάτων είναι ο μόνος τρόπος για να πραγματοποιηθεί η εγγραφή σας στο τρέχον εξάμηνο.

  Μη δήλωση μαθημάτων μέσα στις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν, σας αποκλείει από την εξέταση των μαθημάτων του εξαμήνου σας και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου, ακόμη και αν προσέλθετε και γράψετε επιτυχώς στις εξετάσεις.

  Οι φοιτητές/τριες δύνανται να λάβουν διδακτικό σύγγραμμα μόνο εφόσον έχουν δηλώσει το αντίστοιχο μάθημα κατά την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων. 

  Οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται για την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου με ανακοίνωση της Γραμματείας:

  α) στις ανακοινώσεις στο sis-portal.uom.gr και

  β) στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.uom.gr/eco/dhloseis-mathhmaton.

  Η δήλωση μαθημάτων γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω της πλατφόρμας του sis-portal με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης που χρησιμοποιεί ο φοιτητής για όλες τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου (Ιδρυματικός Λογαριασμός).

  Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να δηλώσουν τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου ΚΑΙ τα οφειλόμενα μαθήματα από τα προηγούμενα εξάμηνα (εάν υπάρχουν). Οι φοιτητές/τριες δύνανται να δηλώσουν οφειλόμενα χειμερινά μαθήματα μόνο κατά την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου και οφειλόμενα εαρινά μαθήματα μόνο κατά την περίοδο  δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου.

  Οι φοιτητές/φοιτήτριες επί πτυχίω (9ο εξάμηνο και πλέον) μπορούν να κάνουν χρήση της εμβόλιμης εξεταστικής  χειμερινού και εαρινού εξαμήνου. Έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να εξετάζονται σε κάθε εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους, στο σύνολο των μαθημάτων που οφείλουν. Απαραίτητη προϋπόθεση τα μαθήματα να έχουν δηλωθεί μέσω του sis-portal εντός της προθεσμίας της περιόδου των δηλώσεων μαθημάτων. 

  Επισήμανση: υποβάλλονται στη χειμερινή περίοδο δηλώσεων, δύο ξεχωριστές δηλώσεις μαθημάτων, μία για την περίοδο χειμερινή και μία για την εμβόλιμη χειμερινή (εαρινά μαθήματα) και αντίστοιχα στην εαρινή περίοδο δηλώσεων, μία για την περίοδο εαρινή και μία για την εμβόλιμη εαρινή (χειμερινά μαθήματα).

   Θέλω να κάνω Δήλωση Μαθημάτων

     

    Εισέρχεστε στην πλατφόρμα του sis-portal.uom.gr και ενημερώνεστε για τα οφειλόμενα μαθήματά σας από το μενού στην ενότητα "Βαθμολογίες", όπου εμφανίζονται όλα τα μαθήματα με τον τελευταίο βαθμό που έχετε λάβει (προβιβάσιμο ή μη).  

    Διαβάστε προσεκτικά το πρόγραμμα σπουδών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 (πρόγραμμα σπουδών 2023-2024), τους κανόνες των ομάδων Α και Γ του Β' κύκλου σπουδών, καθώς και τον πίνακα των προαπαιτούμενων μαθημάτων

      Πατήστε από το μενού στην ενότητα "Δηλώσεις" και μετά στο πεδίο "Περίοδο Δήλωσης".  Όταν η περίοδος είναι ενεργή, το σύστημα τη δείχνει με πράσινο χρώμα για να καταλαβαίνετε ότι μπορείτε να επεξεργαστείτε τη δήλωσή σας. 

   Πατήσετε το πλήκτρο  . Το σύστημα σας δείχνει ανά εξάμηνο και ομάδα τα μαθήματα του Προγράμματος σπουδών σας κι εσείς επιλέγετε τα επιθυμητά μαθήματα από την ένδειξη που υπάρχει δίπλα από το καθένα.

   Όταν θέλετε απλά να αποθηκεύσετε τη δήλωσή σας και να τη συνεχίσετε άλλη χρονική στιγμή, πατάτε το πλήκτρο . Αφού ολοκληρώσετε τη δήλωση μαθημάτων, πατάτε το πλήκτρο .

   ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Πρέπει απαραιτήτως να πατήσετε το πλήκτρο «Έλεγχος ορθότητας δήλωσης» γιατί διαφορετικά δε μπορείτε να συνεχίσετε στην τελική οριστικοποίηση δήλωσης μαθημάτων σας.

   Αφού πατήσετε την  το σύστημα σας δείχνει μια ανακεφαλαίωση των μαθημάτων σας για να την ελέγξετε και να την υποβάλετε τελικά πατώντας πάνω δεξιά το πλήκτρο .

     Στη δίπλα καρτέλα "Ιστορικό δηλώσεων περιόδου", δημιουργείται αυτόματα pdf αρχείο με τη δήλωση των μαθημάτων που υποβάλλατε, το οποίο μπορείτε να επιλέξετε και να ανοίξετε οποιαδήποτε στιγμή. Κάντε επανέλεγχο της υποβληθείσας Δήλωσης Μαθημάτων. Βεβαιωθείτε για την επιτυχή καταχώριση όλων των μαθημάτων. 

    Θέλω να αλλάξω ένα Mάθημα Eπιλογής

    Η αλλαγή μαθήματος γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τη Γραμματεία. 

      Εισέρχεστε στην πλατφόρμα του sis-portal.uom.gr. Πατήστε από το μενού στην ενότητα "Δηλώσειςκαι υποβάλετε τη Δήλωση Μαθημάτων.

    ΠΡΟΣΟΧΗ δεν δηλώνετε το μάθημα επιλογής που θέλετε να αλλάξετε, αλλά ούτε και το μάθημα επιλογής με το οποίο θέλετε να το αντικαταστήσετε

    Δηλαδή π.χ.: εάν θέλω να αλλάξω το μάθημα «1» με το μάθημα «2», υποβάλλω τη δήλωσή μου χωρίς να επιλέξω ούτε το μάθημα «1» ούτε το μάθημα «2».

      Υποβάλετε αίτημα στη Γραμματεία, μέσω της πλατφόρμας του sis-portal. Πατήστε από το μενού στο "Πιστοποιητικά - Αίτημα πιστοποιητικού - Επιλογή πιστοποιητικού - 013 Άλλο (αλλαγή μαθήματος επιλογής, κτλ.)" και αιτηθείτε την αλλαγή του μαθήματος που επιθυμείτε να γίνει. 

    Δηλαδή π.χ.: επιθυμώ να αλλάξω το μάθημα «1» με το μάθημα «2».

     Για την εξέλιξη του αιτήματός σας μπορείτε να ενημερωθείτε από το μενού στο "Πιστοποιητικά".

    Βεβαιωθείτε μπαίνοντας εκ νέου στην πλατφόρμα του sis-portal για τη ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ της ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ σας.

    Επισημαίνεται ότι μάθημα που έχει αντικατασταθεί στο παρελθόν κατόπιν αιτήματος του/της ενδιαφερόμενου/ης δεν μπορεί να δηλωθεί ξανά.

    Οι αλλαγές μαθημάτων επιλογής γίνονται αποκλειστικά και μόνο με μαθήματα του αντίστοιχου κύκλου σπουδών. 

    Οι αλλαγές μαθημάτων θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τα μαθήματα επιλογής των ομάδων Α και Γ του Β' κύκλου σπουδών, καθώς και του πίνακα των προαπαιτούμενων μαθημάτων.

    ΠΡΟΣΟΧΗ αιτήματα που υποβάλλονται μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων μαθημάτων δεν γίνονται δεκτά.

     

     Οφείλω Mάθημα Eπιλογής που άλλαξε εξάμηνο από χειμερινό σε εαρινό και αντίστροφα

     Για οφειλούμενα μαθήματα επιλογής που με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αλλάξανε εξάμηνο από χειμερινό σε εαρινό και αντίστροφα οι ενέργειες που μπορούν να γίνουν από τους/τις φοιτητές-τριες είναι οι εξής:

     α) Να ζητήσετε αλλαγή μαθήματος κατά την χειμερινή περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων εφόσον το μάθημα το είχατε σε χειμερινό εξάμηνο ή την εαρινή περίοδο των δηλώσεων εφόσον το μάθημα το είχατε σε εαρινό εξάμηνο.

     ή

     β) εφόσον επιλέξετε να το κρατήσετε, να το δηλώσετε στην περίοδο που έχει μεταφερθεί.

      Θέλω να αναγνωρίσω μαθήματα από το Τμήμα προέλευσής μου ή το πρόγραμμα Erasmus

      Οι φοιτητές που επιθυμούν να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσης τους ή στο πρόγραμμα Erasmus ΠΡΕΠΕΙ πρώτα να τα έχουν δηλώσει στο αντίστοιχο εξάμηνο σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

       Δεν έχω υποβάλλει Εμπρόθεσμη Δήλωση Μαθημάτων στο Sis-portal

       Κατά την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων, οι φοιτητές/τριες οφείλουν να δηλώσουν εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου, όπως και όλα τα οφειλόμενα μαθήματα εκ νέου για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, τόσο στο εξάμηνο που εξετάζονται, όσο και κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

       Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 55 - Εγγραφή - ακαδημαϊκός φάκελος φοιτητή του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου: 

       "Εκπρόθεσμες δηλώσεις εξετάζονται και εγκρίνονται από την Κοσμητεία της Σχολής, μόνο εφόσον αφορούν σε τεχνικά κωλύματα που αποδεικνύονται από το Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής και σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας κατά την περίοδο των δηλώσεων."

       Οι φοιτητές/τρες, που ΜΟΝΟ  για τους ανωτέρω λόγους δεν έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωση μαθημάτων μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία, μπορούν να καταθέσουν αίτηση στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών (κατεβάστε το έντυπο της αίτησης από εδώ) για να εξεταστεί το αίτημά τους από το αρμόδιο όργανο. Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο ecosecr@uom.edu.gr.

        Wheelchair Blue
        Accessibility Tools
        Fonts PlusIncrease Text
        Fonts MinusDecrease Text
        ContrastHigh Contrast
        GrayscaleGrayscale
        Readable FontReadable Font