Ιστορικό Τμήματος                                                                                                                               

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είναι ένα από τα δύο ιδρυτικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η λειτουργία του ξεκίνησε το 1971, όταν η τότε Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης άρχισε να απονέμει πτυχία με ειδίκευση στην Οικονομική Επιστήμη. Το 1985 με το Προεδρικό Διάταγμα 436 η Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε την επίσημη κατάτμησή της σε δύο Τμήματα (Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων). Έτσι δημιουργήθηκε το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το οποίο χορηγεί ενιαίο πτυχίο στην Οικονομική Επιστήμη.