Πρακτική Άσκηση


Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (21η/29-06-2022 συνεδρίαση), η Πρακτική Άσκηση εντάσσεται στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ως μάθημα επιλογής στο Ζ’ και Η’ εξάμηνο, θα αποδίδει πέντε (5)ects, δε θα αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου, δε θα συμμετέχει βαθμολογικά στον υπολογισμό του μέσου όρου του βαθμού των πτυχιούχων και θα αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος.

Θα έχει διάρκεια τρεις (3) μήνες, θα είναι πλήρους απασχόλησης και θα υλοποιείται δύο φορές κάθε ακαδημαϊκό έτος, είτε στο χειμερινό είτε στο εαρινό εξάμηνο, λαμβάνοντας την ένδειξη «επιτυχώς/ανεπιτυχώς».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο 4ο έτος των σπουδών καθώς και οι επί πτυχίω, μόνο για μία φορά, οι οποίοι/ες εφόσον επιλεγούν για υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης, οφείλουν να τη δηλώσουν ως μάθημα στο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό).

 

Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης μεταβαίνοντας στον σύνδεσμο http://practice.uom.gr/.

 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει την έναρξη των αιτήσεων των φοιτητών/τριών για τον Β΄ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, ο οποίος θα διεξαχθεί τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο του 2023.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: από Δευτέρα 23.01.2023 έως και Δευτέρα 06.02.2023.

Σχετικά με την πρόσκληση συμμετοχής, τις απαραίτητες διαδικασίες και τις οδηγίες χρήσης του νέου Πληροφοριακού Συστήματος στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, ακολουθήστε τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.uom.gr/13042-enarksh-aithseon-foithton-gia-b-kyklo-espa-praktikh-askhsh-earinoy-eksamhnoy-2022-23 .

Για επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις ακολουθήστε τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο για τα στοιχεία επικοινωνίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης:  https://www.uom.gr/practice-office/prosopiko .


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font