Πρακτική Άσκηση


Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (21η/29-06-2022 συνεδρίαση), η Πρακτική Άσκηση εντάσσεται στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ως μάθημα επιλογής στο Ζ’ και Η’ εξάμηνο, θα αποδίδει πέντε (5)ects, δε θα αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου, δε θα συμμετέχει βαθμολογικά στον υπολογισμό του μέσου όρου του βαθμού των πτυχιούχων και θα αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος.

Θα έχει διάρκεια τρεις (3) μήνες, θα είναι πλήρους απασχόλησης και θα υλοποιείται δύο φορές κάθε ακαδημαϊκό έτος, είτε στο χειμερινό είτε στο εαρινό εξάμηνο, λαμβάνοντας την ένδειξη «επιτυχώς/ανεπιτυχώς».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο 4ο έτος των σπουδών καθώς και οι επί πτυχίω, μόνο για μία φορά, οι οποίοι/ες εφόσον επιλεγούν για υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης, οφείλουν να τη δηλώσουν ως μάθημα στο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό).

 

Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης μεταβαίνοντας στον σύνδεσμο http://practice.uom.gr/.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες (τεταρτοετείς/επί πτυχίω) να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση. Ο κύκλος αφορά πρακτική άσκηση τρίμηνης διάρκειας, πλήρους ωραρίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 και συγκεκριμένα κατά τους μήνες Ιούνιο - Ιούλιο - Αύγουστο 2024.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: από Πέμπτη 25.01.2024 έως και Πέμπτη 08.02.2024

Σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης, τις απαραίτητες διαδικασίες και τις οδηγίες χρήσης του  Πληροφοριακού Συστήματος στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, ακολουθήστε τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.uom.gr/15008-enarksh-aithseon-foithton-gia-d-kyklo-espa-praktikh-askhsh-earinoy-eksamhnoy-2023-24 

Για επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις ακολουθήστε τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο με τα στοιχεία επικοινωνίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης:  https://www.uom.gr/practice-office/prosopiko .


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font