Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο


 

Έναρξη και λήξη διδασκαλίας - Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο: Άρθρο 67 - Αριθμ.4132 ΦΕΚ Β΄ 3457/29.07.2021 - Εσωτερικός Κανονισμός Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. 

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου στην υπ' αριθμ. 10/16.02.2024 έκτακτη συνεδρίασή της, ομόφωνα εγκρίθηκε η τροποποίηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου τρέχοντος έτους 2023-2024, ως εξής:

Εξεταστική περίοδος Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024

Από Δευτέρα 05.02.2024 έως Παρασκευή 01.03.2024 (τέσσερις εβδομάδες)

πραγματοποίηση εξεταστικής με εξ αποστάσεως μεθόδους

Εαρινό Εξάμηνο 2023 - 2024

Από Δευτέρα 04.03.2024 έως Παρασκευή 14.06.2024 (δεκατρείς εβδομάδες)

Εξεταστική περίοδος Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024

Από Δευτέρα 17.06.2024 έως Παρασκευή 12.07.2024 (τέσσερις εβδομάδες)

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου στην υπ' αριθμ. 07/24.02.2023 συνεδρίασή της, το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 καθορίστηκε ως εξής:
 

Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2023

Από Δευτέρα 28.08.2023 έως Παρασκευή 22.09.2023 (τέσσερις εβδομάδες)

 

Εβδομάδα Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών: 

Από Δευτέρα 25.09.2023 έως Παρασκευή 29.09.2023

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2023 - 2024

Από Δευτέρα 02.10.2023 έως Παρασκευή 12.01.2024 (δεκατρείς εβδομάδες)

Αναπληρώσεις μαθημάτων από Δευτέρα 15.01.2024 έως Παρασκευή 19.01.2024

Εξεταστική περίοδος Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024

Από Δευτέρα 22.01.2024 έως Παρασκευή  16.02.2024 (τέσσερις εβδομάδες)

 

Εαρινό Εξάμηνο 2023 - 2024

Από Δευτέρα 19.02.2024 έως Παρασκευή 31.05.2024 (δεκατρείς εβδομάδες)

Αναπληρώσεις μαθημάτων από Δευτέρα  03.06.2024 έως Παρασκευή 07.06.2024

Εξεταστική περίοδος Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024

Από Δευτέρα 10.06.2024 έως Παρασκευή 05.07.2024 (τέσσερις εβδομάδες)

 

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font