Επικοινωνία


Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εγνατία 156, Τ.Θ.: 1591
Τ.Κ.: 546 36, Θεσσαλονίκη

Γραμματεία: Γραφείο 11 - Ημιώροφος

Η Γραμματεία εξυπηρετεί το κοινό τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες από 11.00 έως 13.00.

Προϊσταμένη Γραμματείας:  Κορίνα Χαριτάκη

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 891.119, 149, 211, 265, 656 

Ε-mail: ecosecr@uom.edu.gr 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font