Επικοινωνία


 

(Γραμματεία: Γραφείο 11 - Ημιώροφος)

Τηλ.: 2310891211, Fax: 2310891292,

Ε-mail: ecosecr@uom.edu.gr

Προϊσταμένη Γραμματείας:  Κιαλέ Ελευθερία

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591,
Τ.Κ. 546 31 Θεσσαλονίκη