Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών για αποφοίτους


Για την έκδοση αντιγράφων πτυχίων, αναλυτικών βαθμολογιών, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και έκδοση παπύρων, οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν το αντίστοιχο ποσό σε λογαριασμό όψεως που έχει ανοιχθεί στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό :

5202-070107-503 και

ΙΒΑΝ : GR81 0172 2020 0052 0207 0107 503

Oι απόφοιτοι μπορούν να επισκέπτονται οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς ώστε να καταθέτουν το αντίστοιχο ποσό και να λαμβάνουν το καταθετήριο της τράπεζας, το οποίο και θα προσκομίζουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΟΕ.

Τα αντίστοιχα ποσά που ισχύουν για κάθε περίπτωση είναι τα ακόλουθα:

· Αντίγραφο πτυχίου : 6€ ανά αντίγραφο,

· Αναλυτική βαθμολογία, βεβαίωση, πιστοποιητικό: 6€ ανά βεβαίωση,

· Πάπυρος : 18€.

  Μητρώο Αποφοίτων
   Wheelchair Blue
   Accessibility Tools
   Fonts PlusIncrease Text
   Fonts MinusDecrease Text
   ContrastHigh Contrast
   GrayscaleGrayscale
   Readable FontReadable Font