Έξυπνα και Κινητά Διαδραστικά Περιβάλλοντα Μάθησης (Smart & Mobile Interactive Learning Environments -SMILE)


Το εργαστήριο «Έξυπνα και Κινητά Διαδραστικά Περιβάλλοντα Μάθησης/ «Smart & Mobile Interactive Learning Environments - SMILE)» (http://smile.uom.gr/people.html, ΦΕΚ ίδρυσης: Τεύχος Β’ 725/09.03.2017) εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα επιστημονικά πεδία: εκπαιδευτική τεχνολογία, μάθηση (ηλεκτρονική, κινητή, βασισμένη σε κίνητρα, συναισθηματική, προσωποποιημένη, μαζική & ανοιχτή, συνεργατική) & εξετάσεις, εφαρμογές του διαδικτύου αντικειμένων στην εκπαίδευση, χρήση παιχνιδιών στη μάθηση & στις εξετάσεις, ψηφιακές δεξιότητες, μάθηση και εξετάσεις στο χώρο εργασίας, μάθηση & εξετάσεις βασισμένα σε έρευνα, έργα & προβλήματα. 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font