Σύμβουλοι Σπουδών


Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους από τους καθηγητές συμβούλους σπουδών για κάθε θέμα που αφορά τις σπουδές τους. Επιπλέον, μπορούν να τους ζητούν τη βοήθειά τους για να αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν τυχόν προβλήματα σχετικά με τις σπουδές τους. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, αναρτώνται στους πίνακες της Γραμματείας και στην Ηλεκτρονική Γραμματεία (StudentsWeb), τα ονόματα των συμβούλων σπουδών και οι ώρες υποδοχής των φοιτητών.

 

 

 

 Ακαδημαϊκό έτος  2019-2020

στην  αρ. 1/11.9.2019 Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ορίστηκαν οι εξής Καθηγητές για το ακαδ. έτος 2019-2020 ως σύμβουλοι σπουδών για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ/ΚΤΙΡΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

E-MAIL

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Κύρτσου Αικατερίνη

Καθηγήτρια

504 ΓΔ

2310-891764

ckyrtsou@uom.gr

Παρασκευή 10:45-11:45

Φιλιππιάδης Ελευθέριος

Επ. Καθηγητής

310 ΓΔ

2310-891770

efilipp@uom.gr

Δευτέρα 10:00-12:00
Τρίτη 17:30-18:30 - Τετάρτη 10:00-11:00

Μπόικος Σπυρίδων

Επ. Καθηγητής

401 ΓΔ

2310-891663

boikos@uom.edu.gr

Πέμπτη    17:00-19:00

 

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους από τους καθηγητές συμβούλους σπουδών για κάθε θέμα που αφορά τις σπουδές τους. Επιπλέον, μπορούν να τους ζητούν τη βοήθειά τους για να αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν τυχόν προβλήματα σχετικά με τις σπουδές τους.