ΔΠΜΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ


Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Οικονομικά είναι το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα που δημιουργείται για να καλύψει τη διεπιστημονική περιοχή μεταξύ Δικαίου και Οικονομικών, με τη συνεργασία της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας και ο εφοδιασμός των φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις, με στόχο την προετοιμασία για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

 Οι βασικοί στόχοι του ΔΠΜΣ είναι οι εξής:

Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.
Η κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων με στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο στις Επιστήμες του Δικαίου και της Οικονομίας καθώς και η ικανότητα διεπιστημονικής αντιμετώπισης σύνθετων πρακτικών προβλημάτων στα εν λόγω πεδία.
Η εδραίωση της αυτοπεποίθησης των μεταπτυχιακών φοιτητών μέσω της παροχής εξειδικευμένων γνώσεων και της συστηματικής πρακτικής εξάσκησης στη συνθετική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων των παραπάνω δύο επιστημονικών κλάδων.
Η προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας μέσω της διδασκαλίας και συζήτησης πάνω σε σύνθετα οικονομικοδικαιϊκά ερευνητικά αντικείμενα καθώς και της εκπόνησης υψηλού επιπέδου συναφών μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.
Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.


 ΙΔΡΥΜΑΤΑ:

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΣΧΟΛΕΣ:
Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών ( Πανεπιστήμιο Μακεδονίας),
Νομική Σχολή ( Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

ΤΜΗΜΑΤΑ:
Οικονομικών Επιστημών ( Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) ,
Νομικής ( Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ:
Οικονομικών Επιστημών ( Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκευτείτε τη σελίδα του ΔΠΜΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font