Νέοι υποψήφιοι διδάκτορες


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Γενικά

Ως μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, χρειάζεται συχνά να πληροφορείστε για όσα συμβαίνουν στο Ίδρυμα και ειδικότερα στη Σχολή μας. Η Γραμματεία του Τμήματος θα φροντίζει πάντα να έχετε έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση με ανακοινώσεις στους πίνακες και στον ιστότοπο του Τμήματος (https://www.uom.gr/dai -> Διδακτορικές Σπουδές), με ηλεκτρονική αλληλογραφία, με τηλεφωνική ή, τέλος, με διαπροσωπική επικοινωνία. Σας προτρέπουμε να προτιμάτε τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας.

Μετά την εγγραφή

Αριθμός Μητρώου και Όνομα Χρήστη υποψήφιου διδάκτορα

Μετά την εγγραφή σας στη Γραμματεία ως υποψήφιοι διδάκτορες, εκδίδεται για σας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Επιπλέον δημιουργείται ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ (της επιλογής σας), που σας συνοδεύει μέχρι την αποφοίτησή σας.

Ηλεκτρονικός λογαριασμός

Τι είναι αυτό;

Ο ηλεκτρονικός λογαριασμός, ο οποίος εκδίδεται από το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ, πύργος Γ, 1ος όροφος, πάνω από τη Βιβλιοθήκη) και συνίσταται από:

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ (USERNAME) και ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (PASSWORD).

Πού και πώς χρησιμοποιείται;

Για να ταυτοποιηθείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που σας προσφέρονται, είτε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είτε από άλλους συνεργαζόμενους φορείς, θα πρέπει να εισέρχεστε σ’ αυτές με το ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ (USERNAME) (είναι ο ίδιος για όλες τις εφαρμογές) και τον ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (PASSWORD), ο οποίος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον πάροχο της υπηρεσίας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Για τις ιδρυματικές εφαρμογές, όπως το CoMPUs (υπηρεσία τελεκπαίδευσης) και άλλες εφαρμογές που αναπτύχθηκαν ή προμηθεύτηκαν από το Ίδρυμα, θα χρησιμοποιείτε το λογαριασμό username@uom.gr (Υπηρεσία Καταλόγου του Ιδρύματος, Ldap)
  • Για το email σας θα χρησιμοποιείτε το username@uom.edu.gr. Συνδέεστε στο http://mail.uom.edu.gr (Google).
  • Για τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες (π.χ. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα κ.ά.) θα πρέπει κατ’ αρχήν να εγγραφείτε στην υπηρεσία Ακαδημαϊκού Μητρώου (https://uregister.uom.gr/) όπου, εισέρχεστε, μόνο για την πρώτη φορά, με το ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ (USERNAME) σας. Επιλέγετε μόνοι σας τον κωδικό πρόσβασης. Μετά την εγγραφή σας, για να χρησιμοποιείτε αυτές τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, θα εισέρχεστε δηλώνοντας απλώς το Ίδρυμα (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) και το ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ (USERNAME) με τον κωδικό πρόσβασης που δώσατε κατά την αρχική εγγραφή σας. Αν ξεχάσετε αυτόν τον κωδικό, μπορείτε να τον ανακτήσετε χρησιμοποιώντας την υπηρεσία https://mypassword.uom.gr.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:    Κατά τη διαδικασία εγγραφής στο Ακαδημαϊκό Μητρώο θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε είτε κινητό τηλέφωνο, είτε προσωπικό email, με τα οποία θα επιχειρηθεί η ταυτοποίηση των στοιχείων του μέσω κατάλληλης διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα της Γραμματείας, όπου υπάρχουν το κινητό τηλέφωνο και το email που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας. Για το λόγο αυτό, αν αλλάξετε κινητό τηλέφωνο, θα πρέπει να ενημερώσετε τη Γραμματεία για το νέο νούμερο, αποστέλλοντας μήνυμα στο daisecr@uom.gr.

                         Τέλος, το Ονοματεπώνυμό σας (με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες), η ημερομηνία γέννησης και το ΑΜΚΑ, που τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα της Γραμματείας, διασταυρώνονται με τα στοιχεία της σχετικής υπηρεσίας της ΗΔΙΚΑ. Ειδικά για τους υπηκόους άλλων χωρών της Ε.Ε. μπορεί να καταχωριστεί στο σύστημα ο αριθμός της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας.

Ενημέρωση

Ακαδημαϊκή ταυτότητα: Αρμόδια Υπηρεσία για την ακαδημαϊκή ταυτότητα είναι η Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (ηλεκτρονική υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.) Στο http://academicid.minedu.gov.gr/ υπάρχουν όλες οι πληροφορίες που αφορούν στην απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας. Εισέρχεστε με το όνομα χρήστη (username) σας. Ο κωδικός πρόσβασης (password) είναι αυτός που δηλώσατε στο https://uregister.uom.gr/. Σε περίπτωση απώλειάς της, αφού δηλώσετε σε αστυνομικό τμήμα την απώλεια, προσκομίζεται στη Γραμματεία το έντυπο της αστυνομίας και ξεκινά η διαδικασία επανέκδοσής της.

Γενικές πληροφορίες που αφορούν στους υποψήφιους διδάκτορες είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, στο μενού «Διδακτορικές Σπουδές».

Προγράμματα εξετάσεων είναι αναρτημένα στο μενού «Προπτυχιακές Σπουδές» -> Φοιτητικά θέματα -> Πρόγραμμα Εξετάσεων

Επικοινωνία

Για να υποβάλετε ερωτήματα που αφορούν στη φοιτητική σας ιδιότητα, μπορείτε να απευθύνεστε:

  • Με email στο daisecr@uom.gr
  • Τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2310.891217 και 2310.891323
  • Για την επιτόπια επίσκεψή σας στη Γραμματεία επιλέγετε Δευ – Τετ – Παρ, 11:30-13:00.