Πρόγραμμα Σπουδών / Προσφερόμενα Μαθήματα


    2019-2020

    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020

    Το Πρόγραμμα Σπουδών 2019-2020, την τρέχουσα περίοδο, απευθύνεται σε υποψήφιους φοιτητές και αφορά όσους θα εισαχθούν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και μετά.

    Για τους ήδη φοιτούντες, με έτος εισαγωγής έως και το 2018-2019, θα ισχύσουν μεταβατικές διατάξεις που θα ανακοινωθούν σύντομα.