Πρόγραμμα Σπουδών / Προσφερόμενα Μαθήματα


 • ΕΤΥ - Εισαγωγική Κατεύθυνση ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΠΣ - Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΕΠ - Κατεύθυνση ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΔΤ - Κατεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
3ο Εξάμηνο
ΠΣ - Εισαγωγική Κατεύθυνση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
  (AIC301)
 • ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  (AIC302)
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
  (ISC301)
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  (AIC303)
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  (AIC304)
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
  (AIC305)

Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 3o (Χειμερινό) | Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό ΕΤΥ-ΠΣ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες:     Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος, Ξυνόγαλος Στέλιος, Αμπατζόγλου Απόστολος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η κατανόηση του αντικειµενοστρεφούς τρόπου σκέψης για τη µοντελοποίηση και επίλυση προβληµάτων καθώς και η εισαγωγή στις βασικές δοµές της αντικειμενοστρεφούς γλώσσας προγραµµατισµού Java.

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή τρόπο σκέψης. Αντικείµενα και Κλάσεις. Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμµατισµού Java: Χαρακτηριστικά της γλώσσας, μεταβλητές, τύποι δεδοµένων και παραστάσεις. ∆οµές ελέγχου. Χρήση των βιβλιοθηκών της Java.∆ηµιουργία κλάσεων και κατασκευή αντικειµένων. Συσχετίσεις µεταξύ κλάσεων. Η έννοια της αναφοράς. Κληρονοµικότητα και Πολυµορφισµός. Μικροεφαρµογές και αυτόνοµα προγράμματα. Γραφική ∆ιασύνδεση Χρήση (GUI) και χειρισµός συµβάντων. Εξαιρέσεις. Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση και Σχεδίαση µε UML.

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτές Εξετάσεις (στο εργαστήριο) 100%

Προαιρετική Εργασία Προγραμματισμού έως 2 μονάδες

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)

50655978 JAVA, 7η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Savitch Walter, 2015, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-501-6

77108692 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ JAVA: ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ BLUEJ, Τύπος: Σύγγραμμα, DAVID J. BARNES, MICHAEL KOLLING, 2018, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-820-0

13958 Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ JAVA: ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, ERIC S. ROBERTS, 2008, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-164-5

13549 JAVA ΜΕ UML: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, ELSE LERVIK, VEGARD B. HAVDAL, 2004, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 960-209-802-3

 

Συμπληρωματικό υλικό

Φουληράς Παναγιώτης   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 3o (Χειμερινό) | Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό ΕΤΥ-ΠΣ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες:     Φουληράς Παναγιώτης

Μαθησιακά αποτελέσματα

Εισαγωγή στα Δίκτυα Η/Υ και τον Προγραμματισμό Δικτυακών Εφαρμογών

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή. Δίκτυα Υπολογιστών, Διαδίκτυο, Mέσα μετάδοσης πληροφορίας, Τεχνολογίες, Τοπολογίες και Υποδείγματα Δικτύων και Υπηρεσιών. LAN, MAN, WAN. Μοντέλα αναφοράς (ISO OSI 7 επιπέδων και Διαδικτύου 5 επιπέδων). Βασικά Πρωτόκολλα Δρομολόγησης και Αλγόριθμοι (Link-State και Distance Vector). IP, TCP, UDP. Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Δικτυακών Εφαρμογών με ένα απλό API (π.χ., CNA API). Συγκεκριμένα Παραδείγματα και Ασκήσεις (Echo, Chat και Web Server). Πρώτη επαφή με Δικτυακούς Προσομοιωτές και Αναλυτές Δικτυακής Κίνησης.

Αξιολόγηση φοιτητών

Ατομικές Εργασίες (20% τελικού βαθμού) και Γραπτή Εξέταση στο τέλος του μαθήματος (80% τελικού βαθμού).

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)

77106973 Δικτύωση Υπολογιστών, 7η Έκδοση, 2018, J. F. Kurose, K. W. Ross, σε μετάφραση από εκδοτικό οίκο «Χ. Γκιούρδας & ΣΙΑ ΕΕ»

 

12534026 Δίκτυα Υπολογιστών, 5η Αμερικανική, 2011, A. S. TANENBAUM, D. WETHERALL, σε μετάφραση από εκδοτικό οίκο «ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ»

 

Συμπληρωματικό υλικό

77106973 Δικτύωση Υπολογιστών, 7η Έκδοση, 2018, J. F. Kurose, K. W. Ross, σε μετάφραση από εκδοτικό οίκο «Χ. Γκιούρδας & ΣΙΑ ΕΕ»

12534026 Δίκτυα Υπολογιστών, 5η Αμερικανική, 2011, A. S. TANENBAUM, D. WETHERALL, σε μετάφραση από εκδοτικό οίκο «ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ»

Βλαχοπούλου Μάρω   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 3o (Χειμερινό) | Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό ΠΣ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες:     Βλαχοπούλου Μάρω, Μάστορας Θεόδωρος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η κατανόηση και εξοικείωση των φοιτητών/τριών με:

α) τη στρατηγική και εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν από άποψη επιχειρησιακή, τεχνολογική και συνθηκών αγοράς και περιβάλλοντος.

β) επιχειρησιακές εφαρμογές του Ηλεκτρονικού/ Κινητού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού / Κινητού Επιχειρείν με την παρουσίαση και ανάλυση βέλτιστων πρακτικών και μελετών περιπτώσεων σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους.

Περιεχόμενο μαθήματος

Στρατηγική και εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΗΕ) και Ηλεκτρονι­κού Επιχειρείν. Ολοκληρωμένη θεώρηση διαδικασίας Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Δράσης (e-Business plan). Εννοιολογικές προσεςγγίσεις: Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ηλεκτρονική επιχείρηση, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, m-commerce/ business. Παράγοντες επιδράσεις στα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, στον προγραμματισμό και τη στρατηγική των επιχειρήσεων, στις αγορές και τους επιμέρους κλά­δους επιχειρησιακής δραστηριότητας.

Νέα επιχειρηματικά μοντέλα στο ηλεκτρο­νικό εμπόριο / επιχειρείν (Electronic Business Models), αλλαγές επιχειρηματικών διαδικασιών μέσα από το Internet, βήματα ανάπτυξης και εφαρμογής της στρατηγικής του ΗΕ. Εφαρμογές σε επιχειρηματικούς κλάδους (υγεία, διακυβέρνηση, εκπαίδευση, τουρισμός, αγροδιατροφικός τομέας κ.ά). Η διευρυμένη επιχείρηση, ανάπτυξη συνεργιών, δημιουργία επιχειρηματικών δικτύων και διαχείριση ηλεκτρονικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Εικονικές οργανώσεις / επιχειρήσεις, κοινωνικά δίκτυα.

Σχεδίαση ηλεκτρονικής επιχειρηματικής δράσης (e-Business plan), στρατηγικές ανάπτυξης, αξιολόγησης και διαχείρισης ιστοσελίδας, εταιρικού site, ηλεκτρονικού καταστήματος, πύλης, κόμβου.  Πρακτικές εφαρμογές.

Αξιολόγηση φοιτητών

60%   Εργασία (Βιβλιογραφική και πρακτική προσέγγιση)

40%   Παρουσίαση και ανάπτυξη μελέτης περίπτωσης

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)

50656360 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, DAVE CHAFFEY, 2016, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-671-8     

12536563 Ηλεκτρονικό εμπόριο 2010, Τύπος: Σύγγραμμα, Turban Efraim,King David,,Lee Jae,Ting-Peng Liang, Turban Deborah, 2011, Α. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΟΕ, ISBN: 978-960-512-605-6

86053196 «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Από τη θεωρία στην πράξη», Τύπος: Σύγγραμμα, Βλαχοπούλου Μάρω, Έκδοση: 1/2019, ISBN: 978-618-5131-60-9, 2020, εκδόσεις Rosili

Συμπληρωματικό υλικό

Ιστότοπος μαθήματος

(Υπάρχει online πρόσβαση σε εκτενή βιβλιογραφία και υλικό) (http://compus.uom.gr/INF174 )

Ρουμελιώτης Μάνος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 3o (Χειμερινό) | Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό ΕΤΥ-ΠΣ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες:     Ρουμελιώτης Μάνος, Σουραβλάς Σταύρος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα ασχολείται με την ανάλυση των συστατικών μερών, του τρόπου λειτουργίας, τα βασικά ζητήματα σχεδίασης, τη διεπιφάνεια προγραμματισμού και χρήσης, καθώς και τα θεμελιώδη αλγοριθμικά ζητήματα των σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων. Ο φοιτητής θα πρέπει να μπορεί να εξηγήσει τη δομή και λειτουργία ενός σύγχρονου λειτουργικού συστήματος, τη λειτουργία των διεπιφανειών προγραμματισμού και χρήσης, την επικοινωνία με το υλικό, τον έλεγχο του συστήματος αρχείων και της δευτερεύουσας μνήμης, καθώς και των συσκευών εισόδου - εξόδου. Επίσης πρέπει να μπορεί να εξηγήσει τη διαχείριση διεργασιών και νημάτων, τη δρομολόγηση διεργασιών, τα θέματα διαδιεργασιακής επικοινωνίας και αδιεξόδων, τη διαχείριση ιδεατής μνήμης με σελιδοποίηση και τμηματοποίηση.

Περιεχόμενο μαθήματος

Τύποι, δομή, εξέλιξη λειτουργικών συστημάτων.Διεπιφάνειες χρήσης και προγραμματισμού.Επικοινωνία με το υλικό.Διαχείριση του επεξεργαστή, δρομολόγηση διεργασιών, επικοινωνία διεργασιών, αδιέξοδα.Διαχείριση της μνήμης, ιδεατή μνήμη με σελιδοποίηση και τμηματοποίηση.Διαχείριση αρχείων, συστήματα αρχείων, διαχείριση δίσκων.Διαχείριση συσκευών εισόδου / εξόδου.

Αξιολόγηση φοιτητών

3 προαιρετικές εργασίες 0-30%Τελική εξέταση 70-100%

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)

68374433 Λειτουργικά Συστήματα, 9η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Stallings William, 2017, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-715-7

77108683 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, Τύπος: Σύγγραμμα, ANDREW S. TANENBAUM, HERBERT BOS, 2018, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-853-8

 

Συμπληρωματικό υλικό

Ιστότοπος μαθήματος

Ταμπούρης Ευθύμιος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 3o (Χειμερινό) | Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό ΕΤΥ-ΠΣ    | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες:     Ταμπούρης Ευθύμιος, Μάστορας Θεόδωρος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η διερεύνηση του ρόλου και της επίδρασης των πληροφοριακών συστημάτων στις λειτουργίες των επιχειρήσεων, μέσα από την εξέταση των σημαντικότερων μοντέλων στρατηγικής και διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η εννοιολογική προσέγγιση μέσω μελετών περιπτώσεων (case studies) μιας σειράς από πληροφοριακά συστήματα που εφαρμόζονται στα πλαίσια της «διευρυμένης» ή αλλιώς «ψηφιακής επιχείρησης», όπως για παράδειγμα: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πελάτες (CRM), Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM), Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Τα επιχειρηματικά πληροφοριακά συστήματα στη σταδιοδρομία σας

2. Παγκόσμιο η-επιχειρείν και συνεργασία

3. Επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με πληροφοριακά συστήματα

4. Ηθικά και κοινωνικά ζητήματα σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα

5. Υποδομή της τεχνολογίας πληροφοριών

6. Επίτευξη επιχειρησιακής αριστείας και σχέσεων με τους πελάτες: επιχειρησιακές εφαρμογές

7. Η-εμπόριο: ψηφιακές αγορές, ψηφιακά αγαθά

8. Βελτίωση της λήψης αποφάσεων και της διαχείρισης των γνώσεων

9. Ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτές εξετάσεις 100%

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)

41962586 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, KENNETH C. LAUDON, JANE P. LAUDON, 2014, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-623-7

68373074 Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης: Διεργασίες, Συστήματα και Πληροφορίες, McKinney Earl, Kroenke David, Έκδοση: 1/2017, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, ISBN: 9789963274055

Συμπληρωματικόυλικό

Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.

Βαζακίδης Αθανάσιος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: 3o (Χειμερινό) | Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό ΕΤΥ-ΠΣ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

Διδάσκοντες:     Βαζακίδης Αθανάσιος, Σταυρόπουλος Αντώνιος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στοχεύει:

στην εξοικείωση και κατανόηση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες της Λογιστικής

στην καταχώρηση εγγραφών Γενικής Λογιστικής (Ημερολόγιο, Καθολικό,Ισοζύγια)

στην καταχώρηση χειρόγραφα σε βιβλία Β' κατηγορίας και προσδιορισμό του Φ.Π.Α.

στην ενημέρωση βιβλίων Β' κατηγορίας με χρήση προγράμματος σε Η/Υ

Περιεχόμενο μαθήματος

Βασικές έννοιες της Λογιστικής. Σκοπός και κλάδοι της Λογιστικής. Λογιστικές μέθοδοι. Απλογραφικό-Διπλογραφικό σύστημα. Ανάλυση Γ.Λ.Σ. Αποτίμηση αποθεμάτων. Πάγια-Αποσβέσεις. Ανάπτυξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ημερολόγιο, Γενικό Καθολικό, Προσωρινό Ισοζύγιο, Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως). Προσαρμογή Συγκέντρωση και Κλείσιμο Λογαριασμών. Ενημέρωση βιβλίων Α και Β κατηγορίας χειρόγραφα και με ΗΥ. Ασκήσεις για όλες τις κατηγορίες λογιστικών βιβλίων. Ερωτήσεις-Απαντήσεις σε θέματα Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α. και διασταύρωση φορολογικών στοιχείων.

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτές εξετάσεις 65% και στο εργαστήριο με χρήση Η/Υ 35%

Βιβλιογραφία

(Ένα από τα παρακάτω:)

68401196 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΤΣΟΠΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, 2010, ΧΑΡΙΣ ΜΕΠΕ, ISBN: 978-960-93-2046-7

 

Συμπληρωματικό υλικό

1) Λογιστική - η βάση των επιχειρηματικών αποφάσεων (Μeigs, W. Meigs, R),7η έκδοση, 1998, Αθήνα.

2) Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική Γκίνογλου Δ, Ταχυνάκης Π, Μωυσή Σ),2005, Αθήνα, Εκδότης: Rosili

3) Financial & Managerial Accounting (Needles B, Powers M, Crosson S), 2008