Ξυνόγαλος Στυλιανός
 • 2310 891.895
 • stelios uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ5, 527

  Ξυνόγαλος Στυλιανός

  Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (1998)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (2002)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Τεχνικές και Περιβάλλοντα Προγραμματισμού
  • Αντικειμενοστρεφής Σχεδίαση και Προγραμματισμός
  • Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα & Παιχνίδια Προγραμματισμού
  • Διδακτική του Προγραμματισμού
  • Παιχνίδια Σοβαρού Σκοπού

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
   (AIC301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIC301

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI146/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
  να διακρίνουν και να περιγράφουν τις βασικές δομές της αντικειμενοστρεφούς γλώσσας προγραμματισμού Java
  να εφαρμόζουν τεχνικές αντικειμενοστρεφούς ανάλυσης και σχεδίασης για την ανάπτυξη ενός συστήματος λογισμικού
  να υλοποιούν αντικειμενοστρεφή συστήματα λογισμικού στη γλώσσα Java

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Λήψη αποφάσεων
  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  Αυτόνομη εργασία

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή τρόπο σκέψης ως προσέγγιση για τη μοντελοποίηση προβλημάτων και την επίλυσή τους μέσω γλωσσών προγραμματισμού

  Θεμελιώδεις έννοιες του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού: Μοντελοποίηση οντοτήτων του πραγματικού κόσμου. Αντικείµενα και Κλάσεις.

  Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμµατισµού Java: Συντακτικό και Χαρακτηριστικά της γλώσσας, μεταβλητές, τύποι δεδοµένων και παραστάσεις. ∆οµές ελέγχου.

  ∆ηµιουργία κλάσεων και κατασκευή αντικειµένων. Κατασκευαστές και Μέθοδοι κλάσεων. Κλήση μεθόδων επί αντικειμένων. Αρχή της ενσωμάτωσης.

  Συσχετίσεις µεταξύ κλάσεων. Συνδέσεις μεταξύ αντικειμένων. Η έννοια της αναφοράς (reference).

  Αλληλεπίδραση μεταξύ αντικειμένων: αποστολή μηνυμάτων – κλήση μεθόδων.

  Κληρονοµικότητα και Πολυµορφισµός. Χρήση αφαιρέσεων και διασυνδέσεων. Αρχή της Υποκατάστασης.

  Γραφική ∆ιασύνδεση Χρήση (GUI) και χειρισµός συµβάντων.

  Διασύνδεση κλάσεων του πεδίου του προβλήματος και κλάσεων γραφικής διασύνδεσης. Ανάπτυξη προγραμμάτων πλήρους λειτουργικότητας.

  Χειρισμός αρχείων (κειμένου  δυαδικών).

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπο – Εργαστηριακό Μάθημα)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
  Η εργαστηριακό εκπαίδευση πραγματοποιείται αξιοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Java καθώς και ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού (IDE). Η περιγραφή όλων των εξεταζόμενων εννοιών πραγματοποιείται μέσω της ανάπτυξης λογισμικού (από τον διδάσκοντα και τους φοιτητές εν παραλλήλω).

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, προγράμματα λογισμικού, ασκήσεις, βοηθητικό υλικό) στην ιστοσελίδα του μαθήματος (eClass). Χρήση ανακοινώσεων μέσω eClass. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω email.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  19 ώρες

  Εργαστηριακές Ασκήσεις

  20 ώρες

  Συγγραφή εργασιών

  30 ώρες

  Μή καθοδηγούμενη μελέτη

  60 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  129 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης:
  - Γραπτές εξετάσεις (100%)
  - Αξιολόγηση προαιρετικών εργασιών προγραμματισμού (έως 2 μονάδες)

  Μέθοδοι Γραπτής Αξιολόγησης:
  Η εξέταση πραγματοποιείται στο εργαστήριο και αφορά στην επίλυση προβλήματος μέσω προγράμματος Java
  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Savitch Walter. JAVA, 7η Έκδοση. Εισαγωγή στην Επίλυση Προβλημάτων και στον Προγραμματισμό. Εκδ. Τζιόλα, 2015.
  David J. Barnes, Michael Kolling. Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός σε JAVA: μια Πρακτική Εισαγωγή με Χρήση του BLUEJ . Εκδ. Κλειδάριθμος, 2018.
  Else Lervik, Vegard B. Havdal. JAVA με UML: Αντικειμενοστρεφής Σχεδίαση και Προγραμματισμός. Εκδ. Κλειδάριθμος, 2004.
  Eric S. Roberts. Η Τέχνη και Επιστήμη της JAVA: Μία Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών. Εκδ. Κλειδάριθμος, 2008
  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  IEEE Software
  IEEE Computer
  IEEE Transactions on Software Engineering
  Journal of Systems and Software (Elsevier)
  Information and Software Technology (Elsevier)
  Computers  Education (Elsevier)
  Computer Science Education (Taylor  Francis)
  Journal of Educational Computing Research (SAGE)
  • ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
   (AIC103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIC103

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI121/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:
  να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές ανάπτυξης λογισμικού σε μια διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμού,
  να συγγράφουν κώδικα σύμφωνα με το συντακτικό της γλώσσας C, κλασσικού αντιπρόσωπου της διαδικαστικής σχολής προγραμματισμού,
  να κατανοούν την έννοια του τύπου δεδομένων και των συναφών λειτουργιών (operations), και να συνθέτουν πολύπλοκους νέους τύπους βασιζόμενοι σε πρωταρχικούς, στοχεύοντας στην ορθή αναπαράσταση των δεδομένων του προς επίλυση προβλήματος,
  να  αξιοποιούν σε προγράμματα την έννοια της συνάρτησης, του τύπου της, των παραμέτρων και της εμβέλειας των μεταβλητών και της κλήσης, και να μπορούν να ορίζουν ορθά νέες συναρτήσεις σε μια γλώσσα προγραμματισμού,
  να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν μικρού μεγέθους προγράμματα, αξιολογώντας και επιλέγοντας κατάλληλες προγραμματιστικές δομές (εντολές ελέγχου ροής, εντολές επανάληψης) και τους αντίστοιχους  βασικούς/σύνθετους τύπους δεδομένων,
  να συνθέτουν λύσεις σε περισσότερο πολύπλοκα προβλήματα, χρησιμοποιώντας τις έννοιες της αφαίρεσης (abstraction) και αποδόμησης (decomposition) βασισμένη σε διαδικασίες.

  Με βάση την ταξινομία του Bloom τα ΜΑ καλύπτουν και τις 6 κατηγορίες:  γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση και αξιολόγηση. 

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Αυτόνομη εργασία
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  Λήψη αποφάσεων
  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού. Περιβάλλοντα ανάπτυξης γλωσσών προγραμματισμού.
  Βασικές έννοιες της γλώσσας C: Η έννοια της μεταβλητής, τύποι μεταβλητών, απόδοση τιμής, τελεστές και παραστάσεις., βασικοί τύποι δεδομένων.
  Ροή Ελέγχου: Εντολές Διακλάδωσης υπό συνθήκη, Εντολές επανάληψης. Διαδικαστικός Προγραμματισμός: Συναρτήσεις.
  Δείκτες.
  Δομημένοι τύποι δεδομένων: Πίνακες, Αλφαριθμητικά, Εγγραφές/δομές  πίνακες Εγγραφών/δομών,
  Δείκτες και συναρτήσεις, Δείκτες και πίνακες. Δείκτες και αλφαριθμητικά. Αριθμητική διευθύνσεων. Δυναμική διαχείριση μνήμης
  Είσοδος και Έξοδος: Αρχεία κειμένου
  Χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Code:Blocks, Ανάπτυξη, δοκιμή και αποσφαλμάτωση προγραμμάτων (εργαστηριακό μέρος μαθήματος).
  Ανάπτυξη προγραμμάτων μικρού και μεσαίου μεγέθους στο εργαστήριο και κατ’ οίκον εργασία.

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία (Ηλεκτρονικές Διαφάνειες, Επίδειξη προγραμμάτων)

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση (Ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης)
  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές (Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων Compus).

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  26

  Εργαστηριακή Ασκηση-Φροντιστήριο

  26

  Μη καθοδηγούμενη Μελέτη

  60

  Συγγραφή Εργασιών (Παράδοση Εβδομαδιαίων  Ασκήσεων)

  36

  Εξετάσεις

  2

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου σε εργαστήριο,
  Κατ’ οίκον εβδομαδιαίες εργασίες ανάπτυξης κώδικα. Περίπου 3 προγράμματα /βδομάδα Χ 12 βδομάδες = ~36 προγράμματα μικρού και μεσαίου μεγέθους αναπτύσσει κάθε φοιτητής το εξάμηνο
  Τόσο η τελική εξέταση όσο και οι εβδομαδιαίες εργασίες στοχεύουν στην επίλυση προβλημάτων με την ανάπτυξη αλγόριθμων και υλοποίηση τους σε πρόγραμμα με τη γλώσσα προγραμματισμού C.
  Προσδιορισμένα κριτήρια
  Το (1) συμβάλλει στο 85%
  Το (2) συμβάλλει στο 15%
  Προσβάσιμα στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας τους μαθήματος

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  Βιβλίο [68384925]: Η ΓΛΩΣΣΑ C ΣΕ ΒΑΘΟΣ, ΝΙΚΟΣ Μ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ISBN: 978-960-461-715-9, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 2017
  Βιβλίο [13767]: Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ C: ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ERIC S. ROBERTS, ISBN: 960-209-791-4, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 2004
  Βιβλίο [68370518]: Εισαγωγή στη γλώσσα C, με παραδείγματα και ασκήσεις, Αλέξανδρος Καράκος ISBN: 9789609340694, ΚΑΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ,  2012
  Βιβλίο [68383623]: C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή, Γ. Σ. Τσελίκης - Ν. Δ. Τσελίκας, ISBN: 978-960-93-1961-4, 2016
  Βιβλίο [102071593]:  Αρχές και τεχνικές προγραμματισμού με τη γλώσσα C, Hanly Jeri R., Koffman Elliot B. (Συγγρ.) - Καρακαπιλίδης Νίκος, Βράκας Δημήτρης, Κυριαζής Δημοσθένης (Επιμ.), Εκδόσεις Κριτική ΑΕ, ISBN 978-960-586-377-7, 2021

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  ACM Transactions on Programming Languages and Systems, ACM
  IEEE Software, IEEE
  Information and Software Technology, Elsevier

   

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
   (AIE814)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIE814

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  -

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI192/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
  να διακρίνουν και να περιγράφουν βασικές έννοιες του θεωρητικού πλαισίου της διδακτικής
  να εφαρμόζουν σύγχρονες προσεγγίσεις μάθησης και να σχεδιάζουν διδακτικά σενάρια και δραστηριότητες για τα αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής στην Ελληνική Εκπαίδευση
  να διακρίνουν τις συνήθεις δυσκολίες και παρανοήσεις των μαθητών κατά την εισαγωγή τους στον προγραμματισμό (υπολογιστική σκέψη, διαδικαστικός και αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός) και τρόπους αντιμετώπισής τους
  να διακρίνουν τις διδακτικές προσεγγίσεις και τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα  παιχνίδια προγραμματισμού που υπάρχουν διαθέσιμα και να επιλέγουν το καταλληλότερο ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης και τους στόχους της ενότητας του ΑΠΣ
  να αξιολογούν υπάρχοντα εκπαιδευτικά παιχνίδια Πληροφορικής και να σχεδιάζουν νέα

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Λήψη αποφάσεων
  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  Αυτόνομη  ομαδική εργασία
  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το πρόγραμμα σπουδών Πληροφορικής στην Ελληνική εκπαίδευση: Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ).
  Θεωρητικό πλαίσιο της διδακτικής: διδακτικό  συμβόλαιο,   ιδέες   και αναπαραστάσεις   των   μαθητών,   διδακτικός  μετασχηματισμός,  τεχνολογική παιδαγωγική γνώση περιεχομένου.
  Σύγχρονες προσεγγίσεις μάθησης: διερευνητική μάθηση, ομαδοσυνεργατική μάθηση, μέθοδος project, μάθηση βασισμένη στο παιχνίδι, εννοιολογική χαρτογράφηση.
  Ανάπτυξη,   εφαρμογή   και   αξιολόγηση   εκπαιδευτικών   σεναρίων (στόχοι, επιστημολογική προσέγγιση, οργάνωση της διδασκαλίας, αναμενόμενες δυσκολίες, δραστηριότητες, φύλλα εργασίας  αξιολόγησης)  αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και εκπαιδευτικά εργαλεία.
  Ο ρόλος των ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία της Πληροφορικής: κατηγορίες, αξιολόγηση εκπαιδευτικών παιχνιδιών, αξιοποίησή τους στη διδακτική πράξη,  πρακτικά παραδείγματα και εμπειρικές μελέτες.
  Υπολογιστική σκέψη και αλγοριθμική σκέψη: οφέλη, τεχνικές (για παράδειγμα, CS-unplugged) και περιβάλλοντα (μικρόκοσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια) για την καλλιέργεια της υπολογιστικής σκέψης.
  Διδακτική του Προγραμματισμού: δυσκολίες και παρανοήσεις των αρχαρίων κατά την εισαγωγή τους στον Διαδικαστικό και τον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό, μεθοδολογίες διδασκαλίας.
  Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα προγραμματισμού για την Αλγοριθμική, τον Διαδικαστικό και τον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό: μικρόκοσμοι (Karel the robot), περιβάλλοντα σχεδίασης και εκτέλεσης διαγραμμάτων ροής (Raptor), περιβάλλοντα συγγραφής και εκτέλεσης ψευδοκώδικα (Γλωσσομάθεια, Διερμηνευτής της Γλώσσας), περιβάλλοντα με δυνατότητες οπτικοποίησης και άμεσης διαχείρισης αντικειμένων (BlueJ), περιβάλλοντα εκμάθησης προγραμματισμού μέσω της ανάπτυξης παιχνιδιών (Scratch, Greenfoot), παιχνίδια προγραμματισμού. Πρακτικά παραδείγματα και διδακτικά σενάρια αξιοποίησής τους.

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπο)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία  την Εργαστηριακή Εκπαίδευση
  Η διδασκαλία και η εργαστηριακή εκπαίδευση πραγματοποιούνται με:
  τη χρήση διαφανειών, βιβλιογραφικών πηγών  και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που διαμοιράζονται μέσω της της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης του Ιδρύματος
  εκπαιδευτικού υλικού από σχετικούς ιστότοπους και αποθετήρια ανοικτού λογισμικού
  εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα, εκπαιδευτικό λογισμικό, αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων.
  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Επικοινωνία μέσω της περιοχής συζητήσεων και αποστολή ανακοινώσεων στους ιδρυματικούς λογαρισμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των φοιτητών μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης του ιδρύματος. Επικοινωνία μέσω email.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις/Εργαστηριακή άσκηση

  39 ώρες

  Συγγραφή εργασιών

  50 ώρες

  Μή καθοδηγούμενη μελέτη

  50 ώρες

  ΣύνολοΜαθήματος

  139 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης:
  - Γραπτές εξετάσεις (70%)
  - Αξιολόγηση εργασιών (30%)

  Μέθοδοι Γραπτής Αξιολόγησης:
  Η εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύντομης απάντησης και  ανάπτυξης.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  Κόμης, Βασίλης Ι. Εισαγωγή στη διδακτική της πληροφορικής. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2005. (ISBN 960-209-838-4)
  Γρηγοριάδου Μ. κ.α. Διδακτικές προσεγγίσεις και εργαλεία για τη διδασκαλία της πληροφορικής. Αθήνα: Νέων Τεχνολογιών, 2009. (ISBN 978-960- 6759-23-9)
  Στυλιάρας, Γ., Δήμου, Β. Διδακτική της Πληροφορικής: Πληροφορική στη Γενική και ειδική Αγωγή - Η συμβολή του Διαδικτύου και του Web 2.0, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, 2015 (ISBN: 978-960-603-088-8)
  Prensky Marc, Μάθηση βασισμένη στο ψηφιακό παιχνίδι, Έκδοση: 1η έκδ. / 2009, Μεταίχμιο Εκδοτική Α.Ε.
  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  Computers  Education, Elsevier
  ACM Transactions on Computing Education
  Computer Science Education, Taylor  Francis
  Education and Information Technologies, Springer
  Informatics in Education
  Simulation  Gaming, SAGE
  International Journal on Educational Computer Research, SAGE
  International Journal on Computer Assisted Learning, Willey
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
   (BC0108)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΟΒΑΡΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
   (SD0204)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
   (MLI0102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΠ

  Τμήμα
  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (21 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2022

   • Xinogalos, S. (2022). Designing, Deploying and Evaluating an Undergraduate Course on the “Didactics of Informatics”. In: Reis, A., Barroso, J., Martins, P., Jimoyiannis, A., Huang, R.YM., Henriques, R. (eds) Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education. TECH-EDU 2022. Communications in Computer and Information Science, vol 1720, pp. 83-99. Springer, Cham.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Giannakoulas, A., & Xinogalos, S. (2022). A Review of Educational Games for Teaching Programming to Primary School Students. In I. Management Association (Ed.), Research Anthology on Developments in Gamification and Game-Based Learning (pp. 55-83). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-6684-3710-0.ch003

    Προβολή Δημοσίευσης

   2021

   • Giannakoulas, A., Terzopoulos, G., Xinogalos, S., Satrtatzemi, M. (2021). A Proposal for an Educational Game Platform for Teaching Programming to Primary School Students. In: A. Reis et al. (eds) Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education. TECH-EDU 2018. Communications in Computer and Information Science, vol 1384. Springer, Cham.Springer Nature Switzerland AG.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Satratzemi M., Xinogalos S., Tsompanoudi D., Karamitopoulos L. (2021) A Two-Year Evaluation of Distributed Pair Programming Assignments by Undergraduate Students. In: Tsiatsos T., Demetriadis S., Mikropoulos A., Dagdilelis V. (eds) Research on E-Learning and ICT in Education. Springer, Cham.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2020

   • Giannakoulas, A., & Xinogalos, S. (2020). A Review of Educational Games for Teaching Programming to Primary School Students. In Kalogiannakis, M., & Papadakis, S. (Ed.), Handbook of Research on Tools for Teaching Computational Thinking in P-12 Education (pp. 1-30). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-4576-8.ch001

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Eleftheriadis S., Xinogalos S. (2020) Office Madness: Design and Pilot Evaluation of a Serious Game for Learning the C++ Programming Language. In: Marfisi-Schottman I., Bellotti F., Hamon L., Klemke R. (eds) Games and Learning Alliance. GALA 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12517. Springer, Cham.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Chatzigeorgiou, A., Xinogalos, S., Theodorou, T., Violettas, G. (2020). Applying software engineering principles in Android development. In: Tatnall A. (eds) Encyclopedia of Education and Information Technologies. Springer, Cham
   • Xinogalos, S., Ivanović, M, Savić, M., Pitner, T. (2020). Technology Enhanced Learning in programming courses, Role of. In: Tatnall A. (eds) Encyclopedia of Education and Information Technologies. Springer, Cham
   • Xinogalos S., Pitner T., Savić M., Ivanović M. (2020) First Programming Language in Introductory Programming Courses, Role of. In: Tatnall A. (eds) Encyclopedia of Education and Information Technologies. Springer, Cham

   2019

   • Xinogalos S. , Tsikinas S. (2019) Designing Serious Games for People with Special Needs: Implications from a Survey. In: Liapis A., Yiannakakis G., Gentile M., Ninaus M. (eds) Games and Learning Alliance. GALA 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11899. Springer, Cham.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Tsikinas S., Xinogalos S. (2019) Design Guidelines for Serious Games Targeted to People with Autism. In: Uskov V., Howlett R., Jain L. (eds) Smart Education and e-Learning 2019. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 144. Springer, Singapore

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Tsompanoudi D., Satratzemi M., Xinogalos S., Karamitopoulos L. (2019) An Empirical Study on Pair Performance and Perception in Distributed Pair Programming. In: Auer M., Tsiatsos T. (eds) The Challenges of the Digital Transformation in Education. ICL 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 917, 762-771. Springer, Cham

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Giannakoulas A., Xinogalos S. (2019) Current Trends in On-line Games for Teaching Programming Concepts to Primary School Students. In: Tsitouridou M., A. Diniz J., Mikropoulos T. (eds) Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education. TECH-EDU 2018. Communications in Computer and Information Science, vol 993. Springer, Cham.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2018

   • Barnes, D. & Kölling, M. Objects First with Java – A Practical Introduction Using BlueJ, 6th Edition, 2016, Pearson Education. Επιστημονική επιμέλεια και μετάφραση του βιβλίου με τον τίτλο “Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός σε Java – Μια πρακτική Εισαγωγή με Χρήση του BlueJ”, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2018.
   • Tsikinas, S., Xinogalos, S., Satratzemi, S., & Kartasidou, L. (2018). Using Serious Games for Promoting Blended Learning for People with Intellectual Disabilities and Autism: Literature vs Reality. In M. E. Auer and T.-K. Tsiatsos (Eds.): Interactive Mobile Communication Technologies and Learning. IMCL 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 725, Springer, Cham, 563-574.
   • Xanthopoulos, S., & Xinogalos, S. (2018). An Overview of Location-Based Game Authoring Tools for Education. In M. E. Auer and T.-K. Tsiatsos (Eds.): Interactive Mobile Communication Technologies and Learning. IMCL 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 725, Springer, Cham, 201-212.

   2014

   • Malliarakis, C., Satratzemi, M. and Xinogalos, S. (2014). Educational games for teaching computer programming. In Research on e-learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and Instructional Perspectives. Springer, 87-98.

   2011

   • Xinogalos, S. (2011). Teaching Programming to Secondary Education Students with a Learning Environment Based on "Karel the Robot": A Pilot Study in a Greek High School, In Horizons in Computer Science Research, Vol. 2, Thomas S. Clary (Ed.), New York: Nova Science, 67-92.

   2010

   • Xinogalos, S. (2010). An Interactive Learning Environment for Teaching the Imperative and Object-Oriented Programming Techniques in Various Learning Contexts, In Knowledge Management, Information Systems, E-Learning, and Sustainability Research, Springer-Verlag Berling Heidelberg, 512-520.

   2009

   • Xinogalos, S. (2009), Guidelines for Designing and Teaching an Effective Object-Oriented Design and Programming Course, In Advanced Learning, Raquel Hijón-Neira (ed.), INTECH, 397-422.

   2006

   • Barnes, D. & Kölling, M. Objects First with Java - A Practical Introduction Using BlueJ, 3rd Edition, 2006. Επιστημονική επιμέλεια (σε συνεργασία με την Καθηγήτρια του Τμ. Εφ. Πληροφορικής Σατρατζέμη Μ.) και μετάφραση του βιβλίου με τον τίτλο "Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός σε Java - Μια πρακτική Εισαγωγή με Χρήση του BlueJ", Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2008.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (64 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2024

    • Tsichouridis, A., Xinogalos, S., & Ampatzoglou, A. (2024). Educational Programming Environments for Enhancing Conceptual Design in the Object-Oriented Paradigm: A Systematic Mapping Study. Journal of Educational Computing Research, 62(1), 290-322. https://doi.org/10.1177/07356331231203251

     Προβολή Δημοσίευσης

    2023

    • Toukiloglou, P., Xinogalos, S. Evaluating support systems and interface efficiency in Hour of Code’s Minecraft Adventurer. Educ Inf Technol (2023). (online first)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Stolaki A., Satratzemi M., Xinogalos S. (2023). Examining the effects of creativity, collaboration, creative diversity and autonomy on team creative performance. Thinking Skills and Creativity, 50, art. no. 101415

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Giannakoulas, A., Xinogalos, S. (2023). Studying the effects of educational games on cultivating computational thinking skills to primary school students: a systematic literature review. J. Comput. Educ. (online first)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Ramandanis D, Xinogalos S. (2023). Investigating the Support Provided by Chatbots to Educational Institutions and Their Students: A Systematic Literature Review. Multimodal Technologies and Interaction. (11):103.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Filippas, A., Xinogalos, S. (2023). Elementium: design and pilot evaluation of a serious game for familiarizing players with basic chemistry. Educ Inf Technol., 28(11), 14721–14746.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Frydas, M., Xinogalos, S. (2023). The Land of Mathematics: comparative analysis and design of a serious game for basic arithmetic. Int. J. Technology Enhanced Learning, Vol.15 No.4, pp.364 - 383.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Georgiadou A, Xinogalos S. (2023). Prospective ICT Teachers’ Perceptions on the Didactic Utility and Player Experience of a Serious Game for Safe Internet Use and Digital Intelligence Competencies. Computers, 12(10):193.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Ramandanis, D., and Xinogalos, S. (2023). Designing a Chatbot for Contemporary Education: A Systematic Literature Review, Information. 14(9): 503.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Batsaras, C., and Xinogalos, S. (2023). A Comparative Analysis of Low or No-Code Authoring Tools for Location-Based Games, Multimodal Technologies and Interaction, (7)9: 86.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Toukiloglou, P., Xinogalos, S. (2023). Adaptive Support With Working Examples in Serious Games About Programming. Journal of Educational Computing Research, Volume 61, Issue 4, pp. 766–789.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Xinogalos S, Satratzemi M. (2023). Special Issue on New Challenges in Serious Game Design. Applied Sciences, 13(13):7675.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Satratzemi, M, Xinogalos, S., Tsompanoudi, D. (2023). Distributed Pair Programming in Higher Education: A Systematic Literature Review. Journal of Educational Computing Research, Volume 61, Issue 3, pp. 546–577.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Barmpakas A, Xinogalos S. (2023). Designing and Evaluating a Serious Game for Learning Artificial Intelligence Algorithms: SpAI War as a Case Study. Applied Sciences, 13(10):5828.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Toukiloglou P, Xinogalos S. (2023). A Systematic Literature Review on Adaptive Supports in Serious Games for Programming. Information, 14(5):277.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Ventoulis, E., Xinogalos, S. (2023). “AR The Gods of Olympus”: Design and Pilot Evaluation of an Augmented Reality Educational Game for Greek Mythology. Multimodal Technol. Interact. 2023, 7(1), 2.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Xinogalos, S., Eleftheriadis, S. (2023). Office Madness: Investigating the impact of a game using a real life job and programming scenario on player experience and perceived short-term learning. Entertainment Computing, Vol. 44, 100521.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2022

    • Xinogalos, S., and Satratzemi, M. (2022). The Use of Educational Games in Programming Assignments: SQL Island as a Case Study. Applied Sciences 12, no. 13: 6563.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Koulaxidis G, Xinogalos S. (2022). Improving Mobile Game Performance with Basic Optimization Techniques in Unity. Modelling. 3(2), 201-223.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Toukiloglou, P., & Xinogalos, S. (2022). Ingame Worked Examples Support as an Alternative to Textual Instructions in Serious Games About Programming. Journal of Educational Computing Research, 60(7), 1615–1636.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Xinogalos, S. (2022). Moving from face-to-face to online learning in a week due to the COVID-19 pandemic: Higher education students' perceptions. Int J. Technology Enhanced Learning, Vol. 14, No. 4, 363-381.

    2021

    • Xinogalos, S., Tryfou, M. (2021). Using Greenfoot as a Tool for Serious Games Programming Education and Development. International Journal of Serious Games, Volume 8, Issue 2, 67-86.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kroustalli, C., Xinogalos, S. (2021). Studying the effects of teaching programming to lower secondary school students with a serious game: a case study with Python and CodeCombat. Educ Inf Technol (2021). https://doi.org/10.1007/s10639-021-10596-y

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tsiotras, D., Xinogalos, S. (2021). Investigating the Perceived Player Experience and Short-term Learning of the Text-based Java Programming Serious Game “Rise of the Java Emperor”, Informatics in Education 20(2021), no. 1, 153-170.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Metikaridis, D., Xinogalos, S. (2021). A Comparative Analysis of Tools for Developing Location Based Games. Entertainment Computing, Volume 37, 100403.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • Tsikinas, S. & Xinogalos, S. (2020). Towards a serious games design framework for people with intellectual disability or autism spectrum disorder. Education and Information Technologies. Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2020

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Koupritzioti, D. & Xinogalos, S. (2020). PyDiophantus maze game: Play it to learn mathematics or implement it to learn game programming in Python. Education and Information Technologies. Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2019

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Karakasis, C. & Xinogalos, S. (2020). BlocklyScript: design and pilot evaluation of an RPG platform game for cultivating Computational Thinking skills to young students. Informatics in Education, Vol. 19, Issue 4, 641-668.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • Sideris, G., Xinogalos, S. (2019). PY-RATE ADVENTURES: a 2D Platform Serious Game for Learning the Basic Concepts of Programming with Python. Simulation & Gaming.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tsikinas, S., Xinogalos, S. (2019). Studying the effects of computer serious games on people with intellectual disabilities or autism spectrum disorder: a systematic literature review. Journal of Computer Assisted Learning, Vol. 35, Issue 1, 61-73, Wiley, DOI: 10.1111/jcal.12311.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tsompanoudi, D., Satratzemi, M., Xinogalos, S. and Karamitopoulos, L. (2019). An Empirical Study on Factors related to Distributed Pair Programming. Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), Vol. 9, No. 2, 65-81.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kyriakakis, P., Chatzigeorgiou, A., Ampatzoglou, A., Xinogalos, S. (2019). Exploring the frequency and change proneness of dynamic feature pattern instances in PHP applications, Sci. Comput. Program, Vol. 171, 1-20, https://doi.org/10.1016/j.scico.2018.10.004.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Xinogalos, S., Satratzemi, M., Chatzigeorgiou, A., & Tsompanoudi, D. (2019). Factors affecting students' performance in Distributed Pair Programming. Journal of Educational Computing Research, 57(2), 513-544.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • Satratzemi, M., Xinogalos, S., Tsompanoudi, D., Karamitopoulos, L. (2018). Examining Student Performance and Attitudes on Distributed Pair Programming. Scientific Programming, Article ID 6523538. DOI: 10.1155/2018/6523538.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Konstantara, K., Xinogalos, S. (2018). CELLS OF WAR: A Serious Game for Familiarizing Players with the Immune System. Simulation & Gaming, Vol. 49, Issue 5, 567-589, DOI: 10.1177/1046878118803418.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Galgouranas, S., & Xinogalos, S. (2018). jAVANT-GARDE: A Cross-Platform Serious Game for an Introduction to Programming with Java. Simulation & Gaming, Vol. 49, Issue 6, 751-767. DOI: 10.1177/1046878118789976.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Evangelopoulou, O., & Xinogalos, S. (2018). MYTH TROUBLES: An Open-Source Educational Game in Scratch for Greek Mythology. Simulation & Gaming, Vol. 49, Issue 1, 71-91, DOI: 10.1177/1046878117748175.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Xinogalos, S. (2018). Programming Serious Games as a Master Cource: Feasible or not? Simulation & Gaming, Vol. 49, Issue 1, 8-26, https://doi.org/10.1177/1046878117747014.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Giannakoulas, A., & Xinogalos, S. (2018). A pilot study on the effectiveness and acceptance of an educational game for teaching programming concepts to primary school students. Education and Information Technologies, Springer, https://doi.org/10.1007/s10639-018-9702-x

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Xinogalos, S., Pitner, T., Ivanović , M. and Savić , M. (2018). Students' perspective on the first programming language: C-like or Pascal-like languages? Education and Information Technologies, Volume 23, Issue 1, 287-302, Springer Sciece+Business Media New York 2017.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Xinogalos, S., Satratzemi, M., Malliarakis, C. (2017). Microworlds, Games, Animations, Mobile apps, Puzzle editors and more: what is important for an introductory programming environment?, Education and Information Technologies, Volume 22, Issue 1, 145-176, Springer Sciece+Business Media New York 2015.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Malliarakis, C., Satratzemi, M., Xinogalos, S. (2017). CMX: The Effects of an Educational MMORPG on Learning and Teaching Computer Programming. IEEE Transactions on Learning Technologies, Vol. 10, Issue 2, 219-235.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Ivanović , M., Xinogalos, S., Pitner, T. and Savić , M. (2017). Technology enhanced learning in programming courses - international perspective. Education and Information Technologies, Volume 22, Issue 6, 2981-3003, Springer Science+Business Media New York 2016.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Christopoulou, Ε., & Xinogalos, S. (2017). Overview and Comparative Analysis of Game Engines for Desktop and Mobile Devices. International Journal of Serious Games, Vol. 4, Nr. 4, 21-36,

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • Tsompanoudi, D., Satratzemi, M., Xinogalos, S. (2016). Evaluating the effects of scripted Distributed Pair Programming on students' performance andparticipation. IEEE Transactions on Education, Vol. 59, Issue 1, 24-31.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Xinogalos, S. (2016). Designing and deploying programming courses: Strategies, tools, difficulties and pedagogy. Education and Information Technologies, Vol. 21, Issue 3, 559-588.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Chatzigeorgiou, A., Theodorou, T., Violettas, G., Xinogalos, S. (2016). Blending an Android development course with software engineering concepts. Education and Information Technologies, Volume 21, Issue 6, 147-1875, Springer Sciece+Business Media New York 2015, DOI:10.1007/s10639-015-9423-3.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2015

    • Xinogalos, S. (2015). Object Oriented Design and Programming: an Investigation of Novices' Conceptions on Objects and Classes. ACM Transactions on Computing Education, Vol. 15, Issue 3, Article 13 (September 2015), 21 pages.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tsompanoudi, D., Satratzemi, M., Xinogalos, S. (2015). Distributed Pair Programming using Collaboration Scripts: An Educational System and initial Results. Informatics in Education, Vol. 14, No 2, 291-314.

    2014

    • Malliarakis, C., Satratzemi, M. and Xinogalos, S. (2014). Designing educational games for computer programming: A holistic framework. Electronic Journal of e-Learning Volume 12 Issue 3 2014, 281-297.
    • Psannis, K. Ε., Xinogalos, S. & Sifaleras, A. (2014). Convergence of Internet of Things and Mobile Cloud Computing. Systems Science and Control Engineering: An Open Access Journal, Taylor & Francis Publications, 2:1, 476-483.
    • Theodoraki, A. and Xinogalos, S. (2014). Studying Students' Attitudes on Using Examples of Game Source Code for Learning Programming. Informatics in Education, Vol. 13, No 2, 265-277.
    • Malliarakis, C., Satratzemi, M. and Xinogalos, S. (2014). Optimization of server performance in the CMX educational MMORPG for Computer Programming. Computer Science and Information Systems, Vol. 11, No.4, 1537-1553.

    2012

    • Xinogalos, S. (2012). An Evaluation of Knowledge Transfer from Microworld Programming to Conventional Programming, Journal of Educational Computing Research, Vol. 47, Number 3/2012, 251-277.

    2011

    • Ivanović, M., Xinogalos, S. & Komlenov, Z. (2011). Usage of Technology Enhanced Educational Tools for Delivering Programming Courses, Int. Journal of Emerging Technologies in Learning, Vol. 6, No. 4, 23-30.

    2009

    • Xinogalos, S. (2009), A proposal for teaching object-oriented programming to undergraduate students, Int. Journal of Teaching and Case Studies, Vol. 2, No. 1, 41-55 Inderscience publications.
    • Xinogalos, S. (2009), Τhe quest for excellence in designing a multi-paradigm programming environment for novices, Int. Journal of Teaching and Case Studies,Vol. 2, No. 1, 1-16, Inderscience publications.

    2007

    • Xinogalos, S., Satratzemi, M. & Dagdilelis, V. (2007), Teaching Java with BlueJ: a Two-Year Experience, ACM SIGCSE Bulletin, Vol. 39, Issue 3, 345.

    2006

    • Xinogalos, S., Satratzemi, M. & Dagdilelis, V. «An Introduction to object-oriented programming with a didactic microworld: objectKarel», Computers & Education, Volume 47, Issue 2, September 2006, 148-171, Elsevier Publishers.
    • Ξυνόγαλος, Σ. (2006), «Η διδασκαλία του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού με τον μικρόκοσμο objectKarel: εμπειρίες, προβληματισμοί και προτάσεις», Περιοδικό «ΘEMATA στην Εκπαίδευση» ειδικό αφιέρωμα: «Σύγχρονη έρευνα στη Διδακτική της Πληροφορικής: ερευνητικοί άξονες, μέθοδοι, τεχνικές, εργαλεία», 7:3, 305-327, Ελληνικά γράμματα.
    • Xinogalos, S., Satratzemi, M. & Dagdilelis, V. (2006), Teaching Fundamental Notions of Object Oriented Programming with objectKarel, International Journal of WSEAS Transanctions on Advances in Engineering Education, Issue 11, Vol. 3, 1022-1029, WSEAS Press.

    2005

    • Xinogalos, S., Satratzemi, M. (2005) «The Hands-on Activities of the Programming Microworld objectKarel», ACM SIGCSE Bulletin, Vol. 37, Number 3, September 2005, 384.
    • Xinogalos, S., Satratzemi, M. (2005) «Using Hands-on Activities for Motivating Students with OOP Concepts Before They Are Asked to Implement Them», ACM SIGCSE Bulletin, Vol. 37, Number 3, September 2005, 380.

    2003

    • Xinogalos, S. (2003) «objectKarel: Α Didactic Microworld for Teaching Object-Oriented Programming», ACM SIGCSE Bulletin, Volume 35, Issue 3, 233.
    • Συνέδρια (74 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2023

     • Toukiloglou, P., Xinogalos, S. (2023). Towards a taxonomy of support systems in serious games about programming. Proceedings of the 13th Panhellenic and International Conference «ICT in Education», Kavala, 29 September – 1 October 2023.
     • Μητσόπουλος, Β., Ξυνόγαλος, Σ. (2023). Σχεδίαση και πιλοτική αξιολόγηση παιχνιδιού σοβαρού σκοπού για την ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης. Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», ΔΙΠΑΕ, Καβάλα, 29 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2023.
     • Satratzemi, M., Xinogalos, S., Zafiropoulos, K., Karga, S., Dagdileli, I. (2023). The Attitudes of Faculty Members towards ICT: a Case Study in a Greek University. Proceedings of the 1st International Conference of the Network of Teaching and Learning Centers in Greece, Alexandroupoli 6-7 July 2023, 135-142.

     2022

     • Βεντούλης, Ε., Ξυνόγαλος, Σ. (2022). Ανάπτυξη εκπαιδευτικού παιχνιδιού με στοιχεία επαυξημένης πραγματικότητας για την εκμάθηση της Ιστορίας. 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Πάτρα, 16-18 Σεπτεμβρίου 2022.
     • Toukiloglou, P., Xinogalos, S. (2022). NanoDoc: Designing an Adaptive Serious Game for Programming With Working Examples Support. 16th European Conference on Games Based Learning (ECGBL 2022), 628-636.

     2021

     • Tsikinas, S., Xinogalos, S. (2021). “This is My Story”: A Serious Game for Independent Living Skills in Special Education. 15th European Conference on Games Based Learning (ECGBL 2021), 878-884.

     2019

     • Satratzemi, M., Tsompanoudi, D., Xinogalos, S., Karamitopoulos, L. (2019). Examining the Compatibility of Students in Distributed Pair Programming, 18th European Conference on e-Learning, 7-8 November 2019, Copenhagen, Denmark.
     • Xanthopoulos, S., Xinogalos, S. (2019). Investigating key Structural Elements in Location-Based Mobile Serious Games. 13th European Conference on Games Based Learning, Odense, Denmark, 3-4 October 2019.
     • Tsikinas S., Xinogalos S., Satratzemi M., Kartasidou L. (2019). Designing a Serious Game for Independent Living Skills in Special Education. 13th European Conference on Games Based Learning, Odense, Denmark, 3-4 October 2019.
     • Μιχαηλίδης, Γ., Ξυνόγαλος, Σ. (2019). JavabotWars: ένα τρισδιάστατο παιχνίδι σοβαρού σκοπού για τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής "Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση", Θεσσαλονίκη 4-6 Οκτωβρίου 2019.

     2018

     • Xinogalos, S., Satratzemi, M., Tsompanoudi, D., and Karamitopoulos, L. (2018). A Two-year Evaluation of Distributed Pair Programming Assignments by Undergraduate Students. 11th Pan-Hellenic and International Conference “ICT in Education”, Thessaloniki, 19-21 October 2018.
     • Xanthopoulos, S., Xinogalos, S. (2018). Opportunities and Challenges of Mobile Location-based Games in Education: Exploring the Integration of Authoring and Analytics Tools. In Proceedings of IEEE Global Engineering Education (EDUCON), 17-20 April, Santa Cruz de Tenerife, Spain, 1803-1811.
     • Tsikinas, S., Xinogalos, S. (2018). Designing Effective Serious Games for People with Intellectual Disabilities. In Proceedings of IEEE Global Engineering Education (EDUCON), 17-20 April, Santa Cruz de Tenerife, Spain, 1902-1909.

     2017

     • Xinogalos, S., Satratzemi, M., Chatzigeorgiou, A and Tsompanoudi, D. (2017). Student Perceptions on the Benefits and Shortcomings of Distributed Pair Programming Assignments. In Proceedings of IEEE Global Engineering Education (EDUCON) - Special Session: Technical Didactic Software Engineering (TDSE), 26-28 April, Athens, Greece, 1512-1520.

     2016

     • Xinogalos, S., Satratzemi, M., Tsompanoudi, D. and Chatzigeorgiou, A. (2016). Monitoring an OOP Course Through Assignments in a Distributed Pair Programming System. In: Z. Budimac, Z. Horvath, T. Kozsik (eds.): Proceedings of the SQAMIA 2016: 5th Workshop of Software Quality, Analysis, Monitoring, Improvement, and Applications, Budapest, Hungary, 29.-31.08.2016, Vol. 1677, ISSN: 1613-0073, http://ceur-ws.org/Vol-1677/, 97-104.
     • Ξυνόγαλος, Σ., Γκαϊντατζή, Μ. και Τρύφου, Μ. (2016). Ανάπτυξη εκπαιδευτικών παιχνιδιών ανοιχτού λογισμικού με το Greenfoot. T. A. Mikropoulos, N. Papachristos, A. Tsiara, P. Chalki (eds.), Proceedings of the 10th Pan-Hellenic and International Conference "ICT in Education", Ioannina: HAICTE. 23-25 September 2016, 313-320.
     • Γιαννακούλας, Α., Μαράκη, Μ., Τατόγλου, Χ. και Ξυνόγαλος, Σ. (2016). Ανάπτυξη εκπαιδευτικών παιχνιδιών για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών. T. A. Mikropoulos, N. Papachristos, A. Tsiara, P. Chalki (eds.), Proceedings of the 10th Pan-Hellenic and International Conference "ICT in Education", Ioannina: HAICTE. 23-25 September 2016, 303-311.
     • Tsikinas, S., Xinogalos, S. and Satratzemi, M. (2016). Review on Serious Games for People with Intellectual Disabilities and Autism. In Proceedings of 10th European Conference on Games Based Learning, 6-7 October 2016, Paisley, Scotland, 696-703.
     • Xanthopoulos, S. and Xinogalos, S. (2016). A Review on Location Based Services for Mobile Games. In Proceedings of the 20th PCI Conference on Informatics, ACM.
     • Kyriakakis, P., Chatzigeorgiou, A., Ampatzoglou, A. and Xinogalos, S. (2016). Evolution of method invocation and object instantiation patterns in PHP ecosystem. In Proceedings of the 20th PCI Conference on Informatics, ACM.

     2015

     • Ivanović, M., Xinogalos, S., Pitner, T. and Savić, M. (2015). Different Aspects of Delivering Programming Courses - Multinational Experiences. In Proceedings of the 7th Balkan Conference on Informatics Conference (BCI '15). ACM, New York, NY, USA, Article 37, 7 pages.
     • Xinogalos, S., Malliarakis, C., Tsompanoudi, D. and Satrtatzemi, M. (2015). Microworlds, Games and Collaboration: three effective approaches to support novices in learning programming. In Proceedings of the 7th Balkan Conference on Informatics Conference (BCI '15). ACM, New York, NY, USA, Article 39, 8 pages.

     2014

     • Malliarakis, C., Satratzemi, M. and Xinogalos, S. (2014). CMX: Implementing an MMORPG for Learning Programming. In Proceedings of 8th European Conference on Games Based Learning, 9-10 October 2013, Berlin, Germany, 346-355.
     • Malliarakis, C., Satratzemi, M. and Xinogalos, S. (2014). Integrating learning analytics in an educational MMORPG for computer programming. In Proceedings of the 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (IEEE ICALT), 7-9 July 2014, Athens, Greece, IEEE Computer Society Press.
     • Xanthopoulos, S. and Xinogalos, S. (2014). Mobile app development in HTML5. 4th Symposium on Computer Languages, Implementations and Tools (SCLIT 2014) organized within International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM), 22-28 September 2014, Rhodos, Greece, AIP Conference Proceedings.

     2013

     • Xinogalos, S. (2013). Using Flowchart-based Programming Environments for Simplifying Programming and Software Engineering Processes. In Proceedings of 4th IEEE EDUCON Conference, Berlin, Germany, 13-15 March 2013, IEEE Press, 1313-1322.
     • Θεοδωράκη, Α. και Ξυνόγαλος, Σ. (2013). Αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών στη Διδασκαλία και Εκμάθηση του Προγραμματισμού. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013.
     • Tsompanoudi, D., Satratzemi, M. and Xinogalos, S. (2013). Exploring the effects of Collaboration Scripts embedded in a Distributed Pair Programming System. Proceedings of the 18th ACM ITiCSE Conference, 1-3 July 2013, Canterbury UK, 225-230.
     • Malliarakis, C., Satratzemi, M. and Xinogalos, S. (2013). Towards optimizing server performance in an educational MMORPG for teaching computer programming. 3rd Symposium on Computer Languages, Implementations and Tools (SCLIT 2013) organized within International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM), 21-27 September 2013, Rhodos, Greece, AIP Conference Proceedings, 1558, 345-348.
     • Malliarakis, C., Satratzemi, M. and Xinogalos, S. (2013). Towards a new Massive Multiplayer Online Role Playing Game for introductory programming. In Proceedings of the 6th Balkan Conference in Informatics (BCI '13). ACM, New York, NY, USA, 213-220.
     • Xanthopoulos, S. and Xinogalos, S. (2013). A Comparative Analysis of Cross-platform Development Approaches for Mobile Applications. In Proceedings of the 6th Balkan Conference in Informatics (BCI '13). ACM, New York, NY, USA, 156-163.
     • Malliarakis, C., Satratzemi, M. and Xinogalos, S. (2013). A holistic framework for the development of an educational game aiming to teach computer programming. In Proceedings of 7th European Conference on Games Based Learning, 3-4 October 2013, Porto, Portugal, 359-368.
     • Xinogalos, S. and Ivanović, M. (2013). Enhancing Software Quality in Students' Programs. In Proc. of 2nd workshop on Software Quality Analysis, Monitoring, Improvement, and Applications (SQAMIA 2013), published by "CEUR workshop proceedings", vol. 1053, ISSN: 1613-0073, http://ceur-ws.org/Vol-1053/, 11-16.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2012

     • Xinogalos, S. & Kaskalis, T. (2012). The Challenges of Teaching Web Programming: Literature Review and Proposed Guidelines. Proceedings of the 8th International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST 2012), 18-21 April, Porto, Portugal, 207-212.
     • Ξυνόγαλος, Σ. (2012). Διδακτική Προσέγγιση για τον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό: εφαρμογή στο BlueJ. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου "Διδακτική της Πληροφορικής", Φλώρινα, 20-22 Απριλίου, 63-72.
     • Xinogalos, S., Psannis, K. & Sifaleras, A. (2012). Recent advances delivered by HTML 5 in Mobile Cloud Computing applications: a survey. Proceedings of the 5th Balkan Conference in Informatics (BCI 2012), 16-20 September, Novi Sad, Serbia, ACM, New York, NY, USA, 199-204.
     • Xinogalos, S. (2012). Programming Techniques and Environments in a Technology Management Department. Proceedings of the 5th Balkan Conference in Informatics (BCI 2012), 16-20 September, Novi Sad, Serbia, ACM, New York, NY, USA, 136-141.
     • Μαλλιαράκης, Χ., Ξυνόγαλος, Σ. & Σατρατζέμη, Μ. (2012). Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την εκμάθηση του προγραμματισμού. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 28-30 Σεπτεμβρίου 2012, 471-478.
     • Malliarakis, C., Satratzemi, M. & Xinogalos, S. (2012). Towards the Constructive Incorporation of Serious Games Within Object Oriented Programming. Proceedings of the 6th European Conference on Games Based Learning (ECGBL 2012), 4-5 October, Cork, Ireland, 301-308.
     • Dagdilelis, V. & Xinogalos, S. (2012). Preparing Teachers for Teaching Informatics: Theoretical Considerations and Practical Implications, Proceedings of the 7th Workshop in Primary and Secondary Computing Education (WiPSCE 2012), November 8-9, Hamburg, Germany, ACM, New York, NY, USA, 78-81.

     2011

     • Λαμπροπούλου, Κ. & Ξυνόγαλος, Σ. (2011). Σχεδίαση και Ανάπτυξη ενός Δικτυακού Τόπου για την Εκμάθηση του Διαδικαστικού Προγραμματισμού με τη Χρήση Πολλαπλών Αναπαραστάσεων.  Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος 6-8 Μαΐου 2011, 802-810.
     • Ξυνόγαλος, Σ. & Λαμπροπούλου, Κ. (2011). Χρήση Εργαλείων Δημιουργίας Διαγραμμάτων Ροής για την Εισαγωγή στην Αλγοριθμική και τον Προγραμματισμό: μια επισκόπηση. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Πάτρα 28-30 Απριλίου 2011, 611-621.
     • Xinogalos, S. (2011). Object-Oriented Programming - What Do Students Think of Objects and Classes? Proceedings of the 14th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education (CATE 2011), 11-13 July 2011, Cambridge, UK, 181-186.
     • Ivanović, M., Xinogalos, S. and Komlenov, Z. (2011). Technology Enhanced Learning for Programming Courses - Experiences and Comparison. 14th International Conference on Interactive Collaborative Learning - 11th International Conference Virtual University, 21-23 September 2011, Piešťany, Slovakia, IEEE Press, 42-45.

     2010

     • Σατρατζέμη, Μ. & Ξυνόγαλος, Σ. (2010), Συγκριτική Μελέτη των Εκπαιδευτικών Προγραμματιστικών Περιβαλλόντων BlueJ & jGRASP, Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», Αθήνα 9-11 Απριλίου, 31-40.
     • Ξυνόγαλος, Σ. (2010), Η Διδασκαλία της Έννοιας της Διαδικασίας με Χρήση του Ρομπότ Karel σε Μαθητές Γυμνασίου: μια μελέτη περίπτωσης, Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», Αθήνα 9-11 Απριλίου, 105-114.
     • Xinogalos, S. (2010), DIFFICULTIES WITH COLLECTION CLASSES IN JAVA - The Case of the ArrayList Collection, Proceedings of the 2nd International Conference on Computer Supported Education (CSEDU), 7-10 April, Valencia, Spain, 120-125.

     2009

     • Ξυνόγαλος, Σ. (2009), Πρόταση για τη Διδασκαλία του Προγραμματισμού στο Γυμνάσιο με Χρήση του Ρομπότ Karel, Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος, 953-963.
     • Xinogalos, S. & Satratzemi, M. (2009), A Long-Term Evaluation and Reformation of an Object Oriented Design and Programming Course, Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (IEEE ICALT), July 2009, Riga, Latvia, IEEE Computer Society Press (best short paper award), 64-66.

     2008

     • Ξυνόγαλος, Σ. (2008), Μελέτη των Δυσκολιών των Φοιτητών για την Έννοια του «Αντικειμένου» στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό, Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», Πάτρα 28-30 Μαρτίου, 91-100.
     • Xinogalos, S., Satratzemi, M. & Dagdilelis, V. (2008), An analysis of students' difficulties with ArrayList object collections and proposals for supporting the learning process, Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (IEEE ICALT 2008), 18-20 July 2007, Niigata, Japan, 180-182.
     • Xinogalos, S. (2008), Studying Students' Conceptual Grasp of OOP Concepts in Two Interactive Programming Environments, In Lytras et al. (Eds.), The Open Knowledge Society: A Computer Science and Information Systems Manifesto, Communications in Computer and Information Science, Vol. 19, Springer-Verlag Berling Heidelberg, 578-585.

     2007

     • Xinogalos, S., Satratzemi, M. & Dagdilelis, V. (2007), Re-designing an OOP course based on BlueJ, Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (IEEE ICALT 2007), 18-20 July 2007, Niigata, Japan, 660-664.
     • Xinogalos, S., Satratzemi, M. & Dagdilelis, V. (2007), A Comparison of Two Object-Oriented Programming Environments for Novices, Proceedings of the 10th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education (CATE 2007), 8 -10 October 2007, Beijing, China, 49-54.

     2006

     • Ξυνόγαλος, Σ., Σατρατζέμη, Μ, Δαγδιλέλης, Β. και Ευαγγελίδης, Γ. (2005), «Η Διδασκαλία της Κληρονομικότητας στον Προγραμματιστικό Μικρόκοσμο objectKarel», Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», Κόρινθος 7-9 Οκτωβρίου, 202-211.
     • Xinogalos, S., Satratzemi, M., Dagdilelis, V. & Evangelidis, G. (2006), "Teaching OOP with BlueJ: a Case Study", Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (IEEE ICALT 2006), Kerkrade, 5-7 July 2006, 944-946.
     • Σατρατζέμη, Μ., Ξυνόγαλος, Σ. & Δαγδιλέλης, Β. (2006), «Εκπαιδευτικά Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα για τη Διδασκαλία του Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού: μια επισκόπηση», Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Θεσσαλονίκη, 5-8 Οκτωβρίου 2006, 899-906.
     • Xinogalos, S., Satratzemi, M. & Dagdilelis, V. (2006), Studying Students' Difficulties in an OOP Course Based on BlueJ, 9th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education (CATE 2006), 4-6 October 2006, Lima, Peru, 82-87.
     • S. Xinogalos, M. Satratzemi, V. Dagdilelis (2006), Evaluating objectKarel - an educational programming environment for object oriented programming, In A. Mendez-Vilas et al. (eds) "Current Developments in Technology-Assisted Education", vol. 2, 821-825, Formatex press.
     • Xinogalos, S., Satratzemi, M. & Dagdilelis, V. (2006), An Objects-First Approach to Teaching Object Orientation based on objectKarel, Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology, 16-18 December 2006, Tenerife, Spain,93-98.

     2005

     • Ξυνόγαλος, Σ. (2005) «Η Διδασκαλία των Αλγοριθμικών Δομών στα πλαίσια του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» », Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος 13-15 Μαΐου 2005, Τόμος Β', 115-125.

     2004

     • Ξυνόγαλος, Σ. (2004) «Πιλοτική Εφαρμογή και Αξιολόγηση του Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος objectKarel», Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορικής «Πληροφορική και Εκπαίδευση» του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Θ., Θεσσαλονίκη, 20-22 Φεβρουαρίου 2004.
     • Xinogalos, S. & Satratzemi, M. (2004) «Studying Novice Programmers' Attitudes in Developing and Implementing Algorithms Using an Educational Programming Environment», Proceedings of the 10th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis (ISAS 2004) jointly with the International Conference on Cybernetics and Information Technologies, Systems and Applications (CITSA 2004), Orlando, Florida, USA, July 21-25, Vol. 1, 198-203.
     • Xinogalos, S. & Satratzemi, M. (2004) «Introducing Novices to Programming: a review of Teaching Approaches and Educational Tools», Proceedings of the 2nd International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications (EISTA 2004), Orlando, Florida, USA, July 21-25, Vol. 2, 60-65.
     • Ξυνόγαλος, Σ. & Σατρατζέμη, Μ. (2004) «Η Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό: Προβλήματα και Μεθοδολογίες για την Αντιμετώπισή τους», Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου-3 Οκτωβρίου 2004, 133-142 (τόμος Β').

     2003

     • Ξυνόγαλος, Σ. (2003) «Η διδακτική και μαθησιακή δραστηριότητα στον προγραμματιστικό μικρόκοσμο objectKarel», Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση», Βόλος, 10-13 Οκτωβρίου 2003, 317-326.
     • Ξυνόγαλος, Σ. (2003) «Σενάρια Διδασκαλίας του Προγραμματισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος, 9-11 Μαΐου 2003, A' τόμος, 783-795.
     • Satratzemi, M., Xinogalos, S. & Dagdilelis, V. (2003) «An environment for Teaching Object-Oriented Programming: ObjectKarel», Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (IEEE ICALT 2003), Athens, 9-11 July 2003, 342-343.
     • Xinogalos, S. & Satratzemi, M. (2003) «Students' Practices in Developing and Implementing Algorithms: An Empirical Study», Proceedings of the 6th Hellenic European Research on Computer Mathematics and its Applications Conference (HERCMA 2003), Athens, 25-27 September 2003, Vol. 2, 754-763. 

     2002

     • Ξυνόγαλος, Σ. & Σατρατζέμη, Μ. (2002) «Εκπαιδευτικά Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα βασισμένα στους Εκδότες Σύνταξης: Ανάλυση Εργαλείων και Επισκόπηση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης», Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Ρόδος, 26-29 Σεπτεμβρίου 2002, 87-96 Β' τόμος.
     • Xinogalos, S. & Satratzemi, M. (2002) «Αn Integrated Programming Environment for Teaching the Object-Oriented Programming Paradigm», Lecture Notes in Computer Science (LNCS), 2510, Shafazand Η Α Min Tjoa (Eds.), Springer Verlag, 544-551.

     2001

     • Ξυνόγαλος, Σ. & Σατρατζέμη, Μ. (2001) «Αρχές σχεδίασης ολοκληρωμένων περιβαλλόντων προγραμματισμού για αρχάριους», Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση», Θεσσαλονίκη, 12-14 Οκτωβρίου 2001, 515-520.

     2000

     • Ξυνόγαλος, Σ., Σατρατζέμη, Μ. & Δαγδιλέλης, Β. (2000) «Η εισαγωγή στον προγραμματισμό: Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικά Εργαλεία», Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πάτρα, 13-15 Οκτωβρίου 2000, 115-124.
     • Ξυνόγαλος, Σ. (2000) «Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι: Μια άλλη προσέγγιση της Διδασκαλίας του Προγραμματισμού», Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Πληροφορική και Εκπαίδευση» του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Θ., Θεσσαλονίκη, 11-12 Νοεμβρίου 2000, (CD-ROM).
     • Άλλα (15 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2023

      • Ξυνόγαλος, Σ. (2023). Ο Ρόλος των Παιχνιδιών Σοβαρού Σκοπού στην Εκπαίδευση και την Αλλαγή Συμπεριφοράς. 2ο Διεθνές Διαδικτυακό Φοιτητικό Συνέδριο των Ασκουμένων της Έδρας UNESCO «Διαπολιτισμικής Πολιτικής» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας “Ποιοτική Εκπαίδευση στην Ψηφιακή Εποχή: Πολιτικές και Δράσεις της UNESCO, της ΕΕ και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα”, 29 & 30 Μαΐου 2023. (Προσκεκλημένη ομιλία)

      2022

      • Toukiloglou, P. and Xinogalos, S. (2022). NanoDoc: A serious game for teaching programming to novice students with adaptive support. 10th International Educational Games Competition as part of ECGBL 2022. (accepted)

      2021

      • Tsikinas, S. and Xinogalos, S. (2021). This is Μy Story: Educational Game to develop independent living skills in Special Education. 9th International Educational Games Competition as part of ECGBL 2021.

      2019

      • Ξυνόγαλος, Σ. (2019). Διδακτική του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής "Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση", Θεσσαλονίκη 4-6 Οκτωβρίου 2019. (Κεντρική ομιλία)

      2018

      • Ξυνόγαλος, Σ. (2018). Διδασκαλία του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού μέσω της ανάπτυξης παιχνιδιών στο Greenfoot. 10th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (10th CIE2018), 2-4 Νοεμβρίου 2018, Θεσσαλονίκη. (Εργαστηριακή συνεδρία)
      • Ξυνόγαλος, Σ. (2018). Ο ρόλος των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη διδασκαλία και εκμάθηση του προγραμματισμού. 10th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (10th CIE2018), 2-4 Νοεμβρίου 2018, Θεσσαλονίκη. (Κεντρική ομιλία).
      • Xinogalos, S. (2018). Serious games - Usage in Civil Society: the Military, Health, Informal Vocational and Formal Education Settings. DAAD 2018 Workshop "Cooperation at Academic Informatics Education across Balkan Countries and Beyond", 2-8 September 2018, Primošten, Croatia

      2016

      • Xinogalos, S. (2016). Using Distributed Pair Programming in a Java Course. Invited presentation in the 16th Workshop "Software Engineering Education and Reverse Engineering", 22-26 August, Jahorina (Sarajevo), Bosna i Hercegovina.

      2014

      • Malliarakis, C., Satratzemi, M. and Xinogalos, S. (2014). CMX: an MMORPG for Learning Programming. 2nd International Educational Games Competition as part of ECGBL 2014.
      • Xinogalos, S. (2014). Serious Games for Education and Education on Serious Games. Invited lecture at the Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Sciences, University of Novi Sad, 24-28 May 2014.
      • Xinogalos, S. (2014). Designing a course on serious game programming. Invited presentation in the 14th Workshop "Software Engineering Education and Reverse Engineering", 25-29 August, Sinaia, Romania.

      2013

      • Xinogalos, S. (2013). Using Flowchart-based Programming Environments for Teaching Programming. Invited presentation in the 13th Workshop "Software Engineering Education and Reverse Engineering", 26-31 August, Bansko, Bulgaria.
      • Ivanović, Μ., Xinogalos, S., Pitner, T., Savić, M. (2013). Technology Enhanced Learning - Multicultural view. Invited presentation in the 13th Workshop "Software Engineering Education and Reverse Engineering", 26-31 August, Bansko, Bulgaria.

      2006

      • Xinogalos, S., Satratzemi, M., & Dagdilelis, V. (2006). objectKarel: a programming microworld for teaching the main concepts of object-oriented programming. 2nd International Competition of non-commercial Software Systems, Tools and Products for Technology-Based Education, 4-6 October 2006, Lima, Peru.
      • Xinogalos, S., Satratzemi, M., & Dagdilelis, V. (2006). objectKarel: a programming microworld for teaching the main concepts of object-oriented programming. 2nd International Competition of non-commercial Software Systems, Tools and Products for Technology-Based Education, 4-6 October 2006, Lima, Peru.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font