Ξυνόγαλος Στυλιανός
 • 2310 891.895
 • stelios uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ5, 527

  Ξυνόγαλος Στυλιανός

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

  Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα - MIS)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (1998)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (2002)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Τεχνικές και Περιβάλλοντα Προγραμματισμού
  • Αντικειμενοστρεφής Σχεδίαση και Προγραμματισμός
  • Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα & Παιχνίδια Προγραμματισμού
  • Διδακτική του Προγραμματισμού
  • Παιχνίδια Σοβαρού Σκοπού

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
   (BC0101)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
   (AIC301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 3o (Χειμερινό) | Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό ΕΤΥ-ΠΣ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες:     Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος, Ξυνόγαλος Στέλιος, Αμπατζόγλου Απόστολος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Η κατανόηση του αντικειµενοστρεφούς τρόπου σκέψης για τη µοντελοποίηση και επίλυση προβληµάτων καθώς και η εισαγωγή στις βασικές δοµές της αντικειμενοστρεφούς γλώσσας προγραµµατισµού Java.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή τρόπο σκέψης. Αντικείµενα και Κλάσεις. Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμµατισµού Java: Χαρακτηριστικά της γλώσσας, μεταβλητές, τύποι δεδοµένων και παραστάσεις. ∆οµές ελέγχου. Χρήση των βιβλιοθηκών της Java.∆ηµιουργία κλάσεων και κατασκευή αντικειµένων. Συσχετίσεις µεταξύ κλάσεων. Η έννοια της αναφοράς. Κληρονοµικότητα και Πολυµορφισµός. Μικροεφαρµογές και αυτόνοµα προγράμματα. Γραφική ∆ιασύνδεση Χρήση (GUI) και χειρισµός συµβάντων. Εξαιρέσεις. Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση και Σχεδίαση µε UML.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές Εξετάσεις (στο εργαστήριο) 100%

  Προαιρετική Εργασία Προγραμματισμού έως 2 μονάδες

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  50655978 JAVA, 7η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Savitch Walter, 2015, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-501-6

  77108692 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ JAVA: ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ BLUEJ, Τύπος: Σύγγραμμα, DAVID J. BARNES, MICHAEL KOLLING, 2018, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-820-0

  13958 Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ JAVA: ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, ERIC S. ROBERTS, 2008, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-164-5

  13549 JAVA ΜΕ UML: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, ELSE LERVIK, VEGARD B. HAVDAL, 2004, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 960-209-802-3

   

  Συμπληρωματικό υλικό

  • ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
   (AIC103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 1ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΤΥ-ΠΣ | Υποχρεωτικό Κορμού | Εβδ.διδασκαλία: 4 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Σατρατζέμη Μαρία, Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος, Ξυνόγαλος Στέλιος, Σακελλαρίου Ηλίας, Κασκάλης Θεόδωρος, Αμπατζόγλου Απόστολος, Καρακασίδης Αλέξανδρος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:
  • να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές ανάπτυξης λογισμικού σε μια διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμού,
  • να συγγράφουν κώδικα σύμφωνα με το συντακτικό της γλώσσας C, κλασσικού αντιπρόσωπου της διαδικαστικής σχολής προγραμματισμού,
  • να κατανοούν την έννοια του τύπου δεδομένων και των συναφών λειτουργιών (operations), και να συνθέτουν πολύπλοκους νέους τύπους βασιζόμενοι σε πρωταρχικούς, στοχεύοντας στην ορθή αναπαράσταση των δεδομένων του προς επίλυση προβλήματος,
  • να αξιοποιούν σε προγράμματα την έννοια της συνάρτησης, του τύπου της, των παραμέτρων και της εμβέλειας των μεταβλητών και της κλήσης, και να μπορούν να ορίζουν ορθά νέες συναρτήσεις σε μια γλώσσα προγραμματισμού,
  • να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν μικρού μεγέθους προγράμματα, αξιολογώντας και επιλέγοντας κατάλληλες προγραμματιστικές δομές (εντολές ελέγχου ροής, εντολές επανάληψης) και τους αντίστοιχους βασικούς/σύνθετους τύπους δεδομένων,
  • να συνθέτουν λύσεις σε περισσότερο πολύπλοκα προβλήματα, χρησιμοποιώντας τις έννοιες της αφαίρεσης (abstraction) και αποδόμησης (decomposition) βασισμένη σε διαδικασίες.

  Με βάση την ταξινομία του Bloom τα ΜΑ καλύπτουν και τις 6 κατηγορίες: γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση και αξιολόγηση.

  Αυτόνομη εργασία
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  Λήψη αποφάσεων
  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού. Περιβάλλοντα ανάπτυξης γλωσσών προγραμματισμού.
  Βασικές έννοιες της γλώσσας C: Η έννοια της μεταβλητής, τύποι μεταβλητών, απόδοση τιμής, τελεστές και παραστάσεις., βασικοί τύποι δεδομένων.
  Ροή Ελέγχου: Εντολές Διακλάδωσης υπό συνθήκη, Εντολές επανάληψης. Διαδικαστικός Προγραμματισμός: Συναρτήσεις.
  Δείκτες.
  Δομημένοι τύποι δεδομένων: Πίνακες, Αλφαριθμητικά, Εγγραφές/δομές & πίνακες Εγγραφών/δομών,
  Δείκτες και συναρτήσεις, Δείκτες και πίνακες. Δείκτες και αλφαριθμητικά. Αριθμητική διευθύνσεων. Δυναμική διαχείριση μνήμης
  Είσοδος και Έξοδος: Αρχεία κειμένου
  Χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Code:Blocks, Ανάπτυξη, δοκιμή και αποσφαλμάτωση προγραμμάτων (εργαστηριακό μέρος μαθήματος).
  Ανάπτυξη προγραμμάτων μικρού και μεσαίου μεγέθους στο εργαστήριο και κατ’ οίκον εργασία.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου σε εργαστήριο,
  2. Κατ’ οίκον εβδομαδιαίες εργασίες ανάπτυξης κώδικα. Περίπου 3 προγράμματα /βδομάδα Χ 12 βδομάδες = ~36 προγράμματα μικρού και μεσαίου μεγέθους αναπτύσσει κάθε φοιτητής το εξάμηνο
  Τόσο η τελική εξέταση όσο και οι εβδομαδιαίες εργασίες στοχεύουν στην επίλυση προβλημάτων με την ανάπτυξη αλγόριθμων και υλοποίηση τους σε πρόγραμμα με τη γλώσσα προγραμματισμού C.
  Προσδιορισμένα κριτήρια
  Το (1) συμβάλλει στο 85%
  Το (2) συμβάλλει στο 15%
  Προσβάσιμα στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας τους μαθήματος

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  68384925 Η ΓΛΩΣΣΑ C ΣΕ ΒΑΘΟΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΝΙΚΟΣ Μ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, 2017, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-715-9

   

  13767 Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ C: ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, ERIC S. ROBERTS, 2004, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 960-209-791-4

   

  68370518 Εισαγωγή στη γλώσσα C, με παραδείγματα και ασκήσεις, Τύπος: Σύγγραμμα, Αλέξανδρος Καράκος, 2012, Καράκος Αλεξανδρος (Αυτοέκδοση), ISBN: 9789609340694

   

  68383623 C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή, Τύπος: Σύγγραμμα, Γ. Σ. Τσελίκης - Ν. Δ. Τσελίκας, 2016, Γ.Σ.Τσελίκης - Ν.Δ.Τσελίκας, ISBN: 978-960-93-1961-4

  Συμπληρωματικό υλικό

  Ιστοσελίδα μαθήματος (http://compus.uom.gr/INF122/ )

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
   (AIE814)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 8o (Εαρινό) | Τύπος μαθήματος: Επιλογής ΕΠ-ΔΤ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες:      Ξυνόγαλος Στέλιος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Ο φοιτητής αποκτά τις παρακάτω ικανότητες:

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Λήψη αποφάσεων
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Αυτόνομη & ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

   

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  1. να διακρίνουν και να περιγράφουν βασικές έννοιες του θεωρητικού πλαισίου της διδακτικής
  2. να εφαρμόζουν σύγχρονες προσεγγίσεις μάθησης και να σχεδιάζουν διδακτικά σενάρια και δραστηριότητες για τα αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής στην Ελληνική Εκπαίδευση
  3. να διακρίνουν τις συνήθεις δυσκολίες και παρανοήσεις των μαθητών κατά την εσαγωγή τους στον προγραμματισμό (υπολογιστική σκέψη, διαδικαστικός και αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός) και τρόπους αντιμετώπισής τους
  4. να διακρίνουν τις διδακτικές προσεγγίσεις και τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα & παιχνίδια προγραμματισμού που υπάρχουν διαθέσιμα και να επιλέγουν το καταλληλότερο ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης και τους στόχους της ενότητας του ΑΠΣ
  5. να αξιολογούν υπάρχοντα εκπαιδευτικά παιχνίδια Πληροφορικής και να σχεδιάζουν νέα

   

  Περιεχόμενο μαθήματος

  • Το πρόγραμμα σπουδών Πληροφορικής στην Ελληνική εκπαίδευση: Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ).
  • Θεωρητικό πλαίσιο της διδακτικής: διδακτικό  συμβόλαιο,   ιδέες   και αναπαραστάσεις   των   μαθητών,   διδακτικός  μετασχηματισμός,  τεχνολογική παιδαγωγική γνώση περιεχομένου.
  • Σύγχρονες προσεγγίσεις μάθησης: διερευνητική μάθηση, ομαδοσυνεργατική μάθηση, μέθοδος project, μάθηση βασισμένη στο παιχνίδι, εννοιολογική χαρτογράφηση.
  • Ανάπτυξη,   εφαρμογή   και   αξιολόγηση   εκπαιδευτικών   σεναρίων (στόχοι, επιστημολογική προσέγγιση, οργάνωση της διδασκαλίας, αναμενόμενες δυσκολίες, δραστηριότητητες, φύλλα εργασίας & αξιολόγησης)  αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και εκπαιδευτικά εργαλεία.
  • Ο ρόλος των ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία της Πληροφορικής: κατηγορίες, αξιολόγηση εκπαιδευτικών παιχνιδιών, αξιοποίησή τους στη διδακτική πράξη,  πρακτικά παραδείγματα και εμπειρικές μελέτες.
  • Υπολογιστική σκέψη και αλγοριθμική σκέψη: οφέλη, τεχνικές (για παράδειγμα, CS-unplugged) και περιβάλλοντα (μικρόκοσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια) για την καλλιέργεια της υπολογιστικής σκέψης.
  • Διδακτική του Προγραμματισμού: δυσκολίες και παρανοήσεις των αρχαρίων κατά την εισαγωγή τους στον Διαδικαστικό και τον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό, μεθοδολογίες διδασκαλίας.

  Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα προγραμματισμού για την Αλγοριθμική, τον Διαδικαστικό και τον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό: μικρόκοσμοι (Karel the robot), περιβάλλοντα σχεδίασης και εκτέλεσης διαγραμμάτων ροής (Raptor), περιβάλλοντα συγγραφής και εκτέλεσης ψευδοκώδικα (Γλωσσομάθεια, Διερμηνευτής της Γλώσσας), περιβάλλοντα με δυνατότητες οπτικοποίησης και άμεσης διαχείρισης αντικειμένων (BlueJ), περιβάλλοντα εκμάθησης προγραμματισμού μέσω της ανάπτυξης παιχνιδιών (Scratch, Greenfoot), παιχνίδια προγραμματισμού. Πρακτικά παραδείγματα και διδακτικά σενάρια αξιοποίησής τους.

   

  Αξιολόγηση φοιτητών

  - Γραπτές εξετάσεις (70%)

  - Αξιολόγηση εργασιών (30%)

   

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  13678 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΚΟΜΗΣ, Έκδοση: 1η/2005, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ,

  ISBN: 960-209-838-4

   

  2606 Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη διδασκαλία της Πληροφορικής, 2009, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ISBN: 978-960-6759-23-9

  Συγγραφείς: Συλλογικό

   

  320036 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ, 1/2016, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο "Κάλλιπος", ISBN: 978-960-603-088-8, Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο

   

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΟΒΑΡΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
   (CS0205)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
   (MLI0102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΠ

  Τμήμα
  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (19 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2021

   • Giannakoulas, A., Terzopoulos, G., Xinogalos, S., Satrtatzemi, M. (2021). A Proposal for an Educational Game Platform for Teaching Programming to Primary School Students. In: A. Reis et al. (eds) Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education. TECH-EDU 2018. Communications in Computer and Information Science, vol 1384. Springer, Cham.Springer Nature Switzerland AG.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Satratzemi M., Xinogalos S., Tsompanoudi D., Karamitopoulos L. (2021) A Two-Year Evaluation of Distributed Pair Programming Assignments by Undergraduate Students. In: Tsiatsos T., Demetriadis S., Mikropoulos A., Dagdilelis V. (eds) Research on E-Learning and ICT in Education. Springer, Cham.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2020

   • Giannakoulas, A., & Xinogalos, S. (2020). A Review of Educational Games for Teaching Programming to Primary School Students. In Kalogiannakis, M., & Papadakis, S. (Ed.), Handbook of Research on Tools for Teaching Computational Thinking in P-12 Education (pp. 1-30). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-4576-8.ch001

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Eleftheriadis S., Xinogalos S. (2020) Office Madness: Design and Pilot Evaluation of a Serious Game for Learning the C++ Programming Language. In: Marfisi-Schottman I., Bellotti F., Hamon L., Klemke R. (eds) Games and Learning Alliance. GALA 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12517. Springer, Cham.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Chatzigeorgiou, A., Xinogalos, S., Theodorou, T., Violettas, G. (2020). Applying software engineering principles in Android development. In: Tatnall A. (eds) Encyclopedia of Education and Information Technologies. Springer, Cham
   • Xinogalos, S., Ivanović, M, Savić, M., Pitner, T. (2020). Technology Enhanced Learning in programming courses, Role of. In: Tatnall A. (eds) Encyclopedia of Education and Information Technologies. Springer, Cham
   • Xinogalos S., Pitner T., Savić M., Ivanović M. (2020) First Programming Language in Introductory Programming Courses, Role of. In: Tatnall A. (eds) Encyclopedia of Education and Information Technologies. Springer, Cham

   2019

   • Xinogalos S. , Tsikinas S. (2019) Designing Serious Games for People with Special Needs: Implications from a Survey. In: Liapis A., Yiannakakis G., Gentile M., Ninaus M. (eds) Games and Learning Alliance. GALA 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11899. Springer, Cham.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Tsikinas S., Xinogalos S. (2019) Design Guidelines for Serious Games Targeted to People with Autism. In: Uskov V., Howlett R., Jain L. (eds) Smart Education and e-Learning 2019. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 144. Springer, Singapore

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Tsompanoudi D., Satratzemi M., Xinogalos S., Karamitopoulos L. (2019) An Empirical Study on Pair Performance and Perception in Distributed Pair Programming. In: Auer M., Tsiatsos T. (eds) The Challenges of the Digital Transformation in Education. ICL 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 917, 762-771. Springer, Cham

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Giannakoulas A., Xinogalos S. (2019) Current Trends in On-line Games for Teaching Programming Concepts to Primary School Students. In: Tsitouridou M., A. Diniz J., Mikropoulos T. (eds) Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education. TECH-EDU 2018. Communications in Computer and Information Science, vol 993. Springer, Cham.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2018

   • Barnes, D. & Kölling, M. Objects First with Java – A Practical Introduction Using BlueJ, 6th Edition, 2016, Pearson Education. Επιστημονική επιμέλεια και μετάφραση του βιβλίου με τον τίτλο “Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός σε Java – Μια πρακτική Εισαγωγή με Χρήση του BlueJ”, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2018.
   • Tsikinas, S., Xinogalos, S., Satratzemi, S., & Kartasidou, L. (2018). Using Serious Games for Promoting Blended Learning for People with Intellectual Disabilities and Autism: Literature vs Reality. In M. E. Auer and T.-K. Tsiatsos (Eds.): Interactive Mobile Communication Technologies and Learning. IMCL 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 725, Springer, Cham, 563-574.
   • Xanthopoulos, S., & Xinogalos, S. (2018). An Overview of Location-Based Game Authoring Tools for Education. In M. E. Auer and T.-K. Tsiatsos (Eds.): Interactive Mobile Communication Technologies and Learning. IMCL 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 725, Springer, Cham, 201-212.

   2014

   • Malliarakis, C., Satratzemi, M. and Xinogalos, S. (2014). Educational games for teaching computer programming. In Research on e-learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and Instructional Perspectives. Springer, 87-98.

   2011

   • Xinogalos, S. (2011). Teaching Programming to Secondary Education Students with a Learning Environment Based on "Karel the Robot": A Pilot Study in a Greek High School, In Horizons in Computer Science Research, Vol. 2, Thomas S. Clary (Ed.), New York: Nova Science, 67-92.

   2010

   • Xinogalos, S. (2010). An Interactive Learning Environment for Teaching the Imperative and Object-Oriented Programming Techniques in Various Learning Contexts, In Knowledge Management, Information Systems, E-Learning, and Sustainability Research, Springer-Verlag Berling Heidelberg, 512-520.

   2009

   • Xinogalos, S. (2009), Guidelines for Designing and Teaching an Effective Object-Oriented Design and Programming Course, In Advanced Learning, Raquel Hijón-Neira (ed.), INTECH, 397-422.

   2006

   • Barnes, D. & Kölling, M. Objects First with Java - A Practical Introduction Using BlueJ, 3rd Edition, 2006. Επιστημονική επιμέλεια (σε συνεργασία με την Καθηγήτρια του Τμ. Εφ. Πληροφορικής Σατρατζέμη Μ.) και μετάφραση του βιβλίου με τον τίτλο "Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός σε Java - Μια πρακτική Εισαγωγή με Χρήση του BlueJ", Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2008.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (43 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2021

    • Xinogalos, S., Tryfou, M. (2021). Using Greenfoot as a Tool for Serious Games Programming Education and Development. International Journal of Serious Games, Volume 8, Issue 2, 67-86.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kroustalli, C., Xinogalos, S. (2021). Studying the effects of teaching programming to lower secondary school students with a serious game: a case study with Python and CodeCombat. Educ Inf Technol (2021). https://doi.org/10.1007/s10639-021-10596-y

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tsiotras, D., Xinogalos, S. (2021). Investigating the Perceived Player Experience and Short-term Learning of the Text-based Java Programming Serious Game “Rise of the Java Emperor”, Informatics in Education 20(2021), no. 1, 153-170.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Metikaridis, D., Xinogalos, S. (2021). A Comparative Analysis of Tools for Developing Location Based Games. Entertainment Computing, Volume 37, 100403.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • Tsikinas, S. & Xinogalos, S. (2020). Towards a serious games design framework for people with intellectual disability or autism spectrum disorder. Education and Information Technologies. Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2020

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Koupritzioti, D. & Xinogalos, S. (2020). PyDiophantus maze game: Play it to learn mathematics or implement it to learn game programming in Python. Education and Information Technologies. Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2019

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Karakasis, C. & Xinogalos, S. (2020). BlocklyScript: design and pilot evaluation of an RPG platform game for cultivating Computational Thinking skills to young students. Informatics in Education, Vol. 19, Issue 4, 641-668.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • Sideris, G., Xinogalos, S. (2019). PY-RATE ADVENTURES: a 2D Platform Serious Game for Learning the Basic Concepts of Programming with Python. Simulation & Gaming.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tsikinas, S., Xinogalos, S. (2019). Studying the effects of computer serious games on people with intellectual disabilities or autism spectrum disorder: a systematic literature review. Journal of Computer Assisted Learning, Vol. 35, Issue 1, 61-73, Wiley, DOI: 10.1111/jcal.12311.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tsompanoudi, D., Satratzemi, M., Xinogalos, S. and Karamitopoulos, L. (2019). An Empirical Study on Factors related to Distributed Pair Programming. Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), Vol. 9, No. 2, 65-81.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kyriakakis, P., Chatzigeorgiou, A., Ampatzoglou, A., Xinogalos, S. (2019). Exploring the frequency and change proneness of dynamic feature pattern instances in PHP applications, Sci. Comput. Program, Vol. 171, 1-20, https://doi.org/10.1016/j.scico.2018.10.004.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Xinogalos, S., Satratzemi, M., Chatzigeorgiou, A., & Tsompanoudi, D. (2019). Factors affecting students' performance in Distributed Pair Programming. Journal of Educational Computing Research, 57(2), 513-544.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • Satratzemi, M., Xinogalos, S., Tsompanoudi, D., Karamitopoulos, L. (2018). Examining Student Performance and Attitudes on Distributed Pair Programming. Scientific Programming, Article ID 6523538. DOI: 10.1155/2018/6523538.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Konstantara, K., Xinogalos, S. (2018). CELLS OF WAR: A Serious Game for Familiarizing Players with the Immune System. Simulation & Gaming, Vol. 49, Issue 5, 567-589, DOI: 10.1177/1046878118803418.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Galgouranas, S., & Xinogalos, S. (2018). jAVANT-GARDE: A Cross-Platform Serious Game for an Introduction to Programming with Java. Simulation & Gaming, Vol. 49, Issue 6, 751-767. DOI: 10.1177/1046878118789976.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Evangelopoulou, O., & Xinogalos, S. (2018). MYTH TROUBLES: An Open-Source Educational Game in Scratch for Greek Mythology. Simulation & Gaming, Vol. 49, Issue 1, 71-91, DOI: 10.1177/1046878117748175.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Xinogalos, S. (2018). Programming Serious Games as a Master Cource: Feasible or not? Simulation & Gaming, Vol. 49, Issue 1, 8-26, https://doi.org/10.1177/1046878117747014.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Giannakoulas, A., & Xinogalos, S. (2018). A pilot study on the effectiveness and acceptance of an educational game for teaching programming concepts to primary school students. Education and Information Technologies, Springer, https://doi.org/10.1007/s10639-018-9702-x

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Xinogalos, S., Pitner, T., Ivanović , M. and Savić , M. (2018). Students' perspective on the first programming language: C-like or Pascal-like languages? Education and Information Technologies, Volume 23, Issue 1, 287-302, Springer Sciece+Business Media New York 2017.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Xinogalos, S., Satratzemi, M., Malliarakis, C. (2017). Microworlds, Games, Animations, Mobile apps, Puzzle editors and more: what is important for an introductory programming environment?, Education and Information Technologies, Volume 22, Issue 1, 145-176, Springer Sciece+Business Media New York 2015.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Malliarakis, C., Satratzemi, M., Xinogalos, S. (2017). CMX: The Effects of an Educational MMORPG on Learning and Teaching Computer Programming. IEEE Transactions on Learning Technologies, Vol. 10, Issue 2, 219-235.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Ivanović , M., Xinogalos, S., Pitner, T. and Savić , M. (2017). Technology enhanced learning in programming courses - international perspective. Education and Information Technologies, Volume 22, Issue 6, 2981-3003, Springer Science+Business Media New York 2016.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Christopoulou, Ε., & Xinogalos, S. (2017). Overview and Comparative Analysis of Game Engines for Desktop and Mobile Devices. International Journal of Serious Games, Vol. 4, Nr. 4, 21-36,

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • Tsompanoudi, D., Satratzemi, M., Xinogalos, S. (2016). Evaluating the effects of scripted Distributed Pair Programming on students' performance andparticipation. IEEE Transactions on Education, Vol. 59, Issue 1, 24-31.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Xinogalos, S. (2016). Designing and deploying programming courses: Strategies, tools, difficulties and pedagogy. Education and Information Technologies, Vol. 21, Issue 3, 559-588.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Chatzigeorgiou, A., Theodorou, T., Violettas, G., Xinogalos, S. (2016). Blending an Android development course with software engineering concepts. Education and Information Technologies, Volume 21, Issue 6, 147-1875, Springer Sciece+Business Media New York 2015, DOI:10.1007/s10639-015-9423-3.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2015

    • Xinogalos, S. (2015). Object Oriented Design and Programming: an Investigation of Novices' Conceptions on Objects and Classes. ACM Transactions on Computing Education, Vol. 15, Issue 3, Article 13 (September 2015), 21 pages.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Tsompanoudi, D., Satratzemi, M., Xinogalos, S. (2015). Distributed Pair Programming using Collaboration Scripts: An Educational System and initial Results. Informatics in Education, Vol. 14, No 2, 291-314.

    2014

    • Malliarakis, C., Satratzemi, M. and Xinogalos, S. (2014). Designing educational games for computer programming: A holistic framework. Electronic Journal of e-Learning Volume 12 Issue 3 2014, 281-297.
    • Psannis, K. Ε., Xinogalos, S. & Sifaleras, A. (2014). Convergence of Internet of Things and Mobile Cloud Computing. Systems Science and Control Engineering: An Open Access Journal, Taylor & Francis Publications, 2:1, 476-483.
    • Theodoraki, A. and Xinogalos, S. (2014). Studying Students' Attitudes on Using Examples of Game Source Code for Learning Programming. Informatics in Education, Vol. 13, No 2, 265-277.
    • Malliarakis, C., Satratzemi, M. and Xinogalos, S. (2014). Optimization of server performance in the CMX educational MMORPG for Computer Programming. Computer Science and Information Systems, Vol. 11, No.4, 1537-1553.

    2012

    • Xinogalos, S. (2012). An Evaluation of Knowledge Transfer from Microworld Programming to Conventional Programming, Journal of Educational Computing Research, Vol. 47, Number 3/2012, 251-277.

    2011

    • Ivanović, M., Xinogalos, S. & Komlenov, Z. (2011). Usage of Technology Enhanced Educational Tools for Delivering Programming Courses, Int. Journal of Emerging Technologies in Learning, Vol. 6, No. 4, 23-30.

    2009

    • Xinogalos, S. (2009), A proposal for teaching object-oriented programming to undergraduate students, Int. Journal of Teaching and Case Studies, Vol. 2, No. 1, 41-55 Inderscience publications.
    • Xinogalos, S. (2009), Τhe quest for excellence in designing a multi-paradigm programming environment for novices, Int. Journal of Teaching and Case Studies,Vol. 2, No. 1, 1-16, Inderscience publications.

    2007

    • Xinogalos, S., Satratzemi, M. & Dagdilelis, V. (2007), Teaching Java with BlueJ: a Two-Year Experience, ACM SIGCSE Bulletin, Vol. 39, Issue 3, 345.

    2006

    • Xinogalos, S., Satratzemi, M. & Dagdilelis, V. «An Introduction to object-oriented programming with a didactic microworld: objectKarel», Computers & Education, Volume 47, Issue 2, September 2006, 148-171, Elsevier Publishers.
    • Ξυνόγαλος, Σ. (2006), «Η διδασκαλία του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού με τον μικρόκοσμο objectKarel: εμπειρίες, προβληματισμοί και προτάσεις», Περιοδικό «ΘEMATA στην Εκπαίδευση» ειδικό αφιέρωμα: «Σύγχρονη έρευνα στη Διδακτική της Πληροφορικής: ερευνητικοί άξονες, μέθοδοι, τεχνικές, εργαλεία», 7:3, 305-327, Ελληνικά γράμματα.
    • Xinogalos, S., Satratzemi, M. & Dagdilelis, V. (2006), Teaching Fundamental Notions of Object Oriented Programming with objectKarel, International Journal of WSEAS Transanctions on Advances in Engineering Education, Issue 11, Vol. 3, 1022-1029, WSEAS Press.

    2005

    • Xinogalos, S., Satratzemi, M. (2005) «The Hands-on Activities of the Programming Microworld objectKarel», ACM SIGCSE Bulletin, Vol. 37, Number 3, September 2005, 384.
    • Xinogalos, S., Satratzemi, M. (2005) «Using Hands-on Activities for Motivating Students with OOP Concepts Before They Are Asked to Implement Them», ACM SIGCSE Bulletin, Vol. 37, Number 3, September 2005, 380.

    2003

    • Xinogalos, S. (2003) «objectKarel: Α Didactic Microworld for Teaching Object-Oriented Programming», ACM SIGCSE Bulletin, Volume 35, Issue 3, 233.
    • Συνέδρια (68 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Satratzemi, M., Tsompanoudi, D., Xinogalos, S., Karamitopoulos, L. (2019). Examining the Compatibility of Students in Distributed Pair Programming, 18th European Conference on e-Learning, 7-8 November 2019, Copenhagen, Denmark.
     • Xanthopoulos, S., Xinogalos, S. (2019). Investigating key Structural Elements in Location-Based Mobile Serious Games. 13th European Conference on Games Based Learning, Odense, Denmark, 3-4 October 2019.
     • Tsikinas S., Xinogalos S., Satratzemi M., Kartasidou L. (2019). Designing a Serious Game for Independent Living Skills in Special Education. 13th European Conference on Games Based Learning, Odense, Denmark, 3-4 October 2019.
     • Μιχαηλίδης, Γ., Ξυνόγαλος, Σ. (2019). JavabotWars: ένα τρισδιάστατο παιχνίδι σοβαρού σκοπού για τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής "Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση", Θεσσαλονίκη 4-6 Οκτωβρίου 2019.

     2018

     • Xinogalos, S., Satratzemi, M., Tsompanoudi, D., and Karamitopoulos, L. (2018). A Two-year Evaluation of Distributed Pair Programming Assignments by Undergraduate Students. 11th Pan-Hellenic and International Conference “ICT in Education”, Thessaloniki, 19-21 October 2018.
     • Xanthopoulos, S., Xinogalos, S. (2018). Opportunities and Challenges of Mobile Location-based Games in Education: Exploring the Integration of Authoring and Analytics Tools. In Proceedings of IEEE Global Engineering Education (EDUCON), 17-20 April, Santa Cruz de Tenerife, Spain, 1803-1811.
     • Tsikinas, S., Xinogalos, S. (2018). Designing Effective Serious Games for People with Intellectual Disabilities. In Proceedings of IEEE Global Engineering Education (EDUCON), 17-20 April, Santa Cruz de Tenerife, Spain, 1902-1909.

     2017

     • Xinogalos, S., Satratzemi, M., Chatzigeorgiou, A and Tsompanoudi, D. (2017). Student Perceptions on the Benefits and Shortcomings of Distributed Pair Programming Assignments. In Proceedings of IEEE Global Engineering Education (EDUCON) - Special Session: Technical Didactic Software Engineering (TDSE), 26-28 April, Athens, Greece, 1512-1520.

     2016

     • Xinogalos, S., Satratzemi, M., Tsompanoudi, D. and Chatzigeorgiou, A. (2016). Monitoring an OOP Course Through Assignments in a Distributed Pair Programming System. In: Z. Budimac, Z. Horvath, T. Kozsik (eds.): Proceedings of the SQAMIA 2016: 5th Workshop of Software Quality, Analysis, Monitoring, Improvement, and Applications, Budapest, Hungary, 29.-31.08.2016, Vol. 1677, ISSN: 1613-0073, http://ceur-ws.org/Vol-1677/, 97-104.
     • Ξυνόγαλος, Σ., Γκαϊντατζή, Μ. και Τρύφου, Μ. (2016). Ανάπτυξη εκπαιδευτικών παιχνιδιών ανοιχτού λογισμικού με το Greenfoot. T. A. Mikropoulos, N. Papachristos, A. Tsiara, P. Chalki (eds.), Proceedings of the 10th Pan-Hellenic and International Conference "ICT in Education", Ioannina: HAICTE. 23-25 September 2016, 313-320.
     • Γιαννακούλας, Α., Μαράκη, Μ., Τατόγλου, Χ. και Ξυνόγαλος, Σ. (2016). Ανάπτυξη εκπαιδευτικών παιχνιδιών για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών. T. A. Mikropoulos, N. Papachristos, A. Tsiara, P. Chalki (eds.), Proceedings of the 10th Pan-Hellenic and International Conference "ICT in Education", Ioannina: HAICTE. 23-25 September 2016, 303-311.
     • Tsikinas, S., Xinogalos, S. and Satratzemi, M. (2016). Review on Serious Games for People with Intellectual Disabilities and Autism. In Proceedings of 10th European Conference on Games Based Learning, 6-7 October 2016, Paisley, Scotland, 696-703.
     • Xanthopoulos, S. and Xinogalos, S. (2016). A Review on Location Based Services for Mobile Games. In Proceedings of the 20th PCI Conference on Informatics, ACM.
     • Kyriakakis, P., Chatzigeorgiou, A., Ampatzoglou, A. and Xinogalos, S. (2016). Evolution of method invocation and object instantiation patterns in PHP ecosystem. In Proceedings of the 20th PCI Conference on Informatics, ACM.

     2015

     • Ivanović, M., Xinogalos, S., Pitner, T. and Savić, M. (2015). Different Aspects of Delivering Programming Courses - Multinational Experiences. In Proceedings of the 7th Balkan Conference on Informatics Conference (BCI '15). ACM, New York, NY, USA, Article 37, 7 pages.
     • Xinogalos, S., Malliarakis, C., Tsompanoudi, D. and Satrtatzemi, M. (2015). Microworlds, Games and Collaboration: three effective approaches to support novices in learning programming. In Proceedings of the 7th Balkan Conference on Informatics Conference (BCI '15). ACM, New York, NY, USA, Article 39, 8 pages.

     2014

     • Malliarakis, C., Satratzemi, M. and Xinogalos, S. (2014). CMX: Implementing an MMORPG for Learning Programming. In Proceedings of 8th European Conference on Games Based Learning, 9-10 October 2013, Berlin, Germany, 346-355.
     • Malliarakis, C., Satratzemi, M. and Xinogalos, S. (2014). Integrating learning analytics in an educational MMORPG for computer programming. In Proceedings of the 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (IEEE ICALT), 7-9 July 2014, Athens, Greece, IEEE Computer Society Press.
     • Xanthopoulos, S. and Xinogalos, S. (2014). Mobile app development in HTML5. 4th Symposium on Computer Languages, Implementations and Tools (SCLIT 2014) organized within International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM), 22-28 September 2014, Rhodos, Greece, AIP Conference Proceedings.

     2013

     • Xinogalos, S. (2013). Using Flowchart-based Programming Environments for Simplifying Programming and Software Engineering Processes. In Proceedings of 4th IEEE EDUCON Conference, Berlin, Germany, 13-15 March 2013, IEEE Press, 1313-1322.
     • Θεοδωράκη, Α. και Ξυνόγαλος, Σ. (2013). Αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών στη Διδασκαλία και Εκμάθηση του Προγραμματισμού. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013.
     • Tsompanoudi, D., Satratzemi, M. and Xinogalos, S. (2013). Exploring the effects of Collaboration Scripts embedded in a Distributed Pair Programming System. Proceedings of the 18th ACM ITiCSE Conference, 1-3 July 2013, Canterbury UK, 225-230.
     • Malliarakis, C., Satratzemi, M. and Xinogalos, S. (2013). Towards optimizing server performance in an educational MMORPG for teaching computer programming. 3rd Symposium on Computer Languages, Implementations and Tools (SCLIT 2013) organized within International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM), 21-27 September 2013, Rhodos, Greece, AIP Conference Proceedings, 1558, 345-348.
     • Malliarakis, C., Satratzemi, M. and Xinogalos, S. (2013). Towards a new Massive Multiplayer Online Role Playing Game for introductory programming. In Proceedings of the 6th Balkan Conference in Informatics (BCI '13). ACM, New York, NY, USA, 213-220.
     • Xanthopoulos, S. and Xinogalos, S. (2013). A Comparative Analysis of Cross-platform Development Approaches for Mobile Applications. In Proceedings of the 6th Balkan Conference in Informatics (BCI '13). ACM, New York, NY, USA, 156-163.
     • Malliarakis, C., Satratzemi, M. and Xinogalos, S. (2013). A holistic framework for the development of an educational game aiming to teach computer programming. In Proceedings of 7th European Conference on Games Based Learning, 3-4 October 2013, Porto, Portugal, 359-368.
     • Xinogalos, S. and Ivanović, M. (2013). Enhancing Software Quality in Students' Programs. In Proc. of 2nd workshop on Software Quality Analysis, Monitoring, Improvement, and Applications (SQAMIA 2013), published by "CEUR workshop proceedings", vol. 1053, ISSN: 1613-0073, http://ceur-ws.org/Vol-1053/, 11-16.

      Προβολή Δημοσίευσης

     2012

     • Xinogalos, S. & Kaskalis, T. (2012). The Challenges of Teaching Web Programming: Literature Review and Proposed Guidelines. Proceedings of the 8th International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST 2012), 18-21 April, Porto, Portugal, 207-212.
     • Ξυνόγαλος, Σ. (2012). Διδακτική Προσέγγιση για τον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό: εφαρμογή στο BlueJ. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου "Διδακτική της Πληροφορικής", Φλώρινα, 20-22 Απριλίου, 63-72.
     • Xinogalos, S., Psannis, K. & Sifaleras, A. (2012). Recent advances delivered by HTML 5 in Mobile Cloud Computing applications: a survey. Proceedings of the 5th Balkan Conference in Informatics (BCI 2012), 16-20 September, Novi Sad, Serbia, ACM, New York, NY, USA, 199-204.
     • Xinogalos, S. (2012). Programming Techniques and Environments in a Technology Management Department. Proceedings of the 5th Balkan Conference in Informatics (BCI 2012), 16-20 September, Novi Sad, Serbia, ACM, New York, NY, USA, 136-141.
     • Μαλλιαράκης, Χ., Ξυνόγαλος, Σ. & Σατρατζέμη, Μ. (2012). Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την εκμάθηση του προγραμματισμού. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 28-30 Σεπτεμβρίου 2012, 471-478.
     • Malliarakis, C., Satratzemi, M. & Xinogalos, S. (2012). Towards the Constructive Incorporation of Serious Games Within Object Oriented Programming. Proceedings of the 6th European Conference on Games Based Learning (ECGBL 2012), 4-5 October, Cork, Ireland, 301-308.
     • Dagdilelis, V. & Xinogalos, S. (2012). Preparing Teachers for Teaching Informatics: Theoretical Considerations and Practical Implications, Proceedings of the 7th Workshop in Primary and Secondary Computing Education (WiPSCE 2012), November 8-9, Hamburg, Germany, ACM, New York, NY, USA, 78-81.

     2011

     • Λαμπροπούλου, Κ. & Ξυνόγαλος, Σ. (2011). Σχεδίαση και Ανάπτυξη ενός Δικτυακού Τόπου για την Εκμάθηση του Διαδικαστικού Προγραμματισμού με τη Χρήση Πολλαπλών Αναπαραστάσεων.  Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος 6-8 Μαΐου 2011, 802-810.
     • Ξυνόγαλος, Σ. & Λαμπροπούλου, Κ. (2011). Χρήση Εργαλείων Δημιουργίας Διαγραμμάτων Ροής για την Εισαγωγή στην Αλγοριθμική και τον Προγραμματισμό: μια επισκόπηση. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Πάτρα 28-30 Απριλίου 2011, 611-621.
     • Xinogalos, S. (2011). Object-Oriented Programming - What Do Students Think of Objects and Classes? Proceedings of the 14th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education (CATE 2011), 11-13 July 2011, Cambridge, UK, 181-186.
     • Ivanović, M., Xinogalos, S. and Komlenov, Z. (2011). Technology Enhanced Learning for Programming Courses - Experiences and Comparison. 14th International Conference on Interactive Collaborative Learning - 11th International Conference Virtual University, 21-23 September 2011, Piešťany, Slovakia, IEEE Press, 42-45.

     2010

     • Σατρατζέμη, Μ. & Ξυνόγαλος, Σ. (2010), Συγκριτική Μελέτη των Εκπαιδευτικών Προγραμματιστικών Περιβαλλόντων BlueJ & jGRASP, Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», Αθήνα 9-11 Απριλίου, 31-40.
     • Ξυνόγαλος, Σ. (2010), Η Διδασκαλία της Έννοιας της Διαδικασίας με Χρήση του Ρομπότ Karel σε Μαθητές Γυμνασίου: μια μελέτη περίπτωσης, Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», Αθήνα 9-11 Απριλίου, 105-114.
     • Xinogalos, S. (2010), DIFFICULTIES WITH COLLECTION CLASSES IN JAVA - The Case of the ArrayList Collection, Proceedings of the 2nd International Conference on Computer Supported Education (CSEDU), 7-10 April, Valencia, Spain, 120-125.

     2009

     • Ξυνόγαλος, Σ. (2009), Πρόταση για τη Διδασκαλία του Προγραμματισμού στο Γυμνάσιο με Χρήση του Ρομπότ Karel, Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος, 953-963.
     • Xinogalos, S. & Satratzemi, M. (2009), A Long-Term Evaluation and Reformation of an Object Oriented Design and Programming Course, Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (IEEE ICALT), July 2009, Riga, Latvia, IEEE Computer Society Press (best short paper award), 64-66.

     2008

     • Ξυνόγαλος, Σ. (2008), Μελέτη των Δυσκολιών των Φοιτητών για την Έννοια του «Αντικειμένου» στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό, Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», Πάτρα 28-30 Μαρτίου, 91-100.
     • Xinogalos, S., Satratzemi, M. & Dagdilelis, V. (2008), An analysis of students' difficulties with ArrayList object collections and proposals for supporting the learning process, Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (IEEE ICALT 2008), 18-20 July 2007, Niigata, Japan, 180-182.
     • Xinogalos, S. (2008), Studying Students' Conceptual Grasp of OOP Concepts in Two Interactive Programming Environments, In Lytras et al. (Eds.), The Open Knowledge Society: A Computer Science and Information Systems Manifesto, Communications in Computer and Information Science, Vol. 19, Springer-Verlag Berling Heidelberg, 578-585.

     2007

     • Xinogalos, S., Satratzemi, M. & Dagdilelis, V. (2007), Re-designing an OOP course based on BlueJ, Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (IEEE ICALT 2007), 18-20 July 2007, Niigata, Japan, 660-664.
     • Xinogalos, S., Satratzemi, M. & Dagdilelis, V. (2007), A Comparison of Two Object-Oriented Programming Environments for Novices, Proceedings of the 10th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education (CATE 2007), 8 -10 October 2007, Beijing, China, 49-54.

     2006

     • Ξυνόγαλος, Σ., Σατρατζέμη, Μ, Δαγδιλέλης, Β. και Ευαγγελίδης, Γ. (2005), «Η Διδασκαλία της Κληρονομικότητας στον Προγραμματιστικό Μικρόκοσμο objectKarel», Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», Κόρινθος 7-9 Οκτωβρίου, 202-211.
     • Xinogalos, S., Satratzemi, M., Dagdilelis, V. & Evangelidis, G. (2006), "Teaching OOP with BlueJ: a Case Study", Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (IEEE ICALT 2006), Kerkrade, 5-7 July 2006, 944-946.
     • Σατρατζέμη, Μ., Ξυνόγαλος, Σ. & Δαγδιλέλης, Β. (2006), «Εκπαιδευτικά Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα για τη Διδασκαλία του Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού: μια επισκόπηση», Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Θεσσαλονίκη, 5-8 Οκτωβρίου 2006, 899-906.
     • Xinogalos, S., Satratzemi, M. & Dagdilelis, V. (2006), Studying Students' Difficulties in an OOP Course Based on BlueJ, 9th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education (CATE 2006), 4-6 October 2006, Lima, Peru, 82-87.
     • S. Xinogalos, M. Satratzemi, V. Dagdilelis (2006), Evaluating objectKarel - an educational programming environment for object oriented programming, In A. Mendez-Vilas et al. (eds) "Current Developments in Technology-Assisted Education", vol. 2, 821-825, Formatex press.
     • Xinogalos, S., Satratzemi, M. & Dagdilelis, V. (2006), An Objects-First Approach to Teaching Object Orientation based on objectKarel, Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology, 16-18 December 2006, Tenerife, Spain,93-98.

     2005

     • Ξυνόγαλος, Σ. (2005) «Η Διδασκαλία των Αλγοριθμικών Δομών στα πλαίσια του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» », Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος 13-15 Μαΐου 2005, Τόμος Β', 115-125.

     2004

     • Ξυνόγαλος, Σ. (2004) «Πιλοτική Εφαρμογή και Αξιολόγηση του Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος objectKarel», Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορικής «Πληροφορική και Εκπαίδευση» του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Θ., Θεσσαλονίκη, 20-22 Φεβρουαρίου 2004.
     • Xinogalos, S. & Satratzemi, M. (2004) «Studying Novice Programmers' Attitudes in Developing and Implementing Algorithms Using an Educational Programming Environment», Proceedings of the 10th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis (ISAS 2004) jointly with the International Conference on Cybernetics and Information Technologies, Systems and Applications (CITSA 2004), Orlando, Florida, USA, July 21-25, Vol. 1, 198-203.
     • Xinogalos, S. & Satratzemi, M. (2004) «Introducing Novices to Programming: a review of Teaching Approaches and Educational Tools», Proceedings of the 2nd International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications (EISTA 2004), Orlando, Florida, USA, July 21-25, Vol. 2, 60-65.
     • Ξυνόγαλος, Σ. & Σατρατζέμη, Μ. (2004) «Η Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό: Προβλήματα και Μεθοδολογίες για την Αντιμετώπισή τους», Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου-3 Οκτωβρίου 2004, 133-142 (τόμος Β').

     2003

     • Ξυνόγαλος, Σ. (2003) «Η διδακτική και μαθησιακή δραστηριότητα στον προγραμματιστικό μικρόκοσμο objectKarel», Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση», Βόλος, 10-13 Οκτωβρίου 2003, 317-326.
     • Ξυνόγαλος, Σ. (2003) «Σενάρια Διδασκαλίας του Προγραμματισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος, 9-11 Μαΐου 2003, A' τόμος, 783-795.
     • Satratzemi, M., Xinogalos, S. & Dagdilelis, V. (2003) «An environment for Teaching Object-Oriented Programming: ObjectKarel», Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (IEEE ICALT 2003), Athens, 9-11 July 2003, 342-343.
     • Xinogalos, S. & Satratzemi, M. (2003) «Students' Practices in Developing and Implementing Algorithms: An Empirical Study», Proceedings of the 6th Hellenic European Research on Computer Mathematics and its Applications Conference (HERCMA 2003), Athens, 25-27 September 2003, Vol. 2, 754-763. 

     2002

     • Ξυνόγαλος, Σ. & Σατρατζέμη, Μ. (2002) «Εκπαιδευτικά Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα βασισμένα στους Εκδότες Σύνταξης: Ανάλυση Εργαλείων και Επισκόπηση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης», Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Ρόδος, 26-29 Σεπτεμβρίου 2002, 87-96 Β' τόμος.
     • Xinogalos, S. & Satratzemi, M. (2002) «Αn Integrated Programming Environment for Teaching the Object-Oriented Programming Paradigm», Lecture Notes in Computer Science (LNCS), 2510, Shafazand Η Α Min Tjoa (Eds.), Springer Verlag, 544-551.

     2001

     • Ξυνόγαλος, Σ. & Σατρατζέμη, Μ. (2001) «Αρχές σχεδίασης ολοκληρωμένων περιβαλλόντων προγραμματισμού για αρχάριους», Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση», Θεσσαλονίκη, 12-14 Οκτωβρίου 2001, 515-520.

     2000

     • Ξυνόγαλος, Σ., Σατρατζέμη, Μ. & Δαγδιλέλης, Β. (2000) «Η εισαγωγή στον προγραμματισμό: Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικά Εργαλεία», Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πάτρα, 13-15 Οκτωβρίου 2000, 115-124.
     • Ξυνόγαλος, Σ. (2000) «Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι: Μια άλλη προσέγγιση της Διδασκαλίας του Προγραμματισμού», Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Πληροφορική και Εκπαίδευση» του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Θ., Θεσσαλονίκη, 11-12 Νοεμβρίου 2000, (CD-ROM).
     • Άλλα (10 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2019

      • Ξυνόγαλος, Σ. (2019). Διδακτική του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής "Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση", Θεσσαλονίκη 4-6 Οκτωβρίου 2019. (Κεντρική ομιλία)

      2018

      • Ξυνόγαλος, Σ. (2018). Διδασκαλία του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού μέσω της ανάπτυξης παιχνιδιών στο Greenfoot. 10th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (10th CIE2018), 2-4 Νοεμβρίου 2018, Θεσσαλονίκη. (Εργαστηριακή συνεδρία)
      • Ξυνόγαλος, Σ. (2018). Ο ρόλος των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη διδασκαλία και εκμάθηση του προγραμματισμού. 10th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (10th CIE2018), 2-4 Νοεμβρίου 2018, Θεσσαλονίκη. (Κεντρική ομιλία).
      • Xinogalos, S. (2018). Serious games - Usage in Civil Society: the Military, Health, Informal Vocational and Formal Education Settings. DAAD 2018 Workshop "Cooperation at Academic Informatics Education across Balkan Countries and Beyond", 2-8 September 2018, Primošten, Croatia

      2016

      • Xinogalos, S. (2016). Using Distributed Pair Programming in a Java Course. Invited presentation in the 16th Workshop "Software Engineering Education and Reverse Engineering", 22-26 August, Jahorina (Sarajevo), Bosna i Hercegovina.

      2014

      • Xinogalos, S. (2014). Serious Games for Education and Education on Serious Games. Invited lecture at the Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Sciences, University of Novi Sad, 24-28 May 2014.
      • Xinogalos, S. (2014). Designing a course on serious game programming. Invited presentation in the 14th Workshop "Software Engineering Education and Reverse Engineering", 25-29 August, Sinaia, Romania.

      2013

      • Xinogalos, S. (2013). Using Flowchart-based Programming Environments for Teaching Programming. Invited presentation in the 13th Workshop "Software Engineering Education and Reverse Engineering", 26-31 August, Bansko, Bulgaria.
      • Ivanović, Μ., Xinogalos, S., Pitner, T., Savić, M. (2013). Technology Enhanced Learning - Multicultural view. Invited presentation in the 13th Workshop "Software Engineering Education and Reverse Engineering", 26-31 August, Bansko, Bulgaria.

      2006

      • Xinogalos, S., Satratzemi, M., & Dagdilelis, V. (2006). objectKarel: a programming microworld for teaching the main concepts of object-oriented programming. 2nd International Competition of non-commercial Software Systems, Tools and Products for Technology-Based Education, 4-6 October 2006, Lima, Peru.