Διδακτορική Έρευνα


Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Ιδρύματος και του Τμήματος, καθώς και στον ημερήσιο τύπο κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο.

 

   Έντυπα  

 

 

 

   Υποβολή  

Όλες οι Διδακτορικές Διατριβές κατατίθενται σε ψηφιακή μορφή στο Ιδρυματικό Καταθετήριο "Ψηφίδα" της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/124).

 

   Διδακτορικές διατριβές  

Από εδώ μπορείτε να δείτε τις Διδακτορικές Διατριβές  που εκπονήθηκαν στα πλαίσια των Διδακτορικών Σπουδών του ΠΜΣ και έχουν κατατεθεί στην Ψηφίδα.

 

   Υποψήφιοι διδάκτορες  

Mπορείτε να βρείτε τη λίστα των Υποψηφίων Διδακτόρων εδώ.

 

   Συμμετοχή σε συνέδρια  

 

Τα παρακάτω έντυπα αφορούν στη συμμετοχή Υποψηφίων Διδακτόρων σε συνέδρια

 

   Χρηματοδότηση ερευνητικών δημοσιεύσεων 

Όλο το νέο πληροφοριακό υλικό έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ε.Λ.Κ.Ε.: Χρηματοδότηση ερευνητικών δημοσιεύσεων 

 


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font