Διδακτορική Έρευνα


Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Ιδρύματος και του Τμήματος, καθώς και στον ημερήσιο τύπο κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο.

   Προσκλήσεις  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης διδακτορικής διατριβής Μαρτίου-Απριλίου 2019

 

   Έντυπα  
  • Έκθεση Προόδου
  • Αναλυτικό Υπόμνημα Εργασιών
  • Πρακτικό Ολοκλήρωσης Διατριβής
  • Πρακτικό Αναγόρευσης
  • Υπεύθυνη Δήλωση για Λογοκλοπή

 

   Υποβολή  

Όλες οι Διδακτορικές Διατριβές κατατίθενται σε ψηφιακή μορφή στην Ψηφίδα, την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Καταθετήριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

  • Οδηγίες Υποβολής Διδακτορικής Διατριβής στη Ψηφίδα

 

   Διδακτορικές διατριβές  

Από εδώ μπορείτε να δείτε τις Διδακτορικές Διατριβές  που εκπονήθηκαν στα πλαίσια των Διδακτορικών Σπουδών του ΠΜΣ και έχουν κατατεθεί στην Ψηφίδα.

 

   Υποψήφιοι διδάκτορες  

Mπορείτε να βρείτε τη λίστα των Υποψηφίων Διδακτόρων εδώ.