Διδακτορική Έρευνα


Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Ιδρύματος και του Τμήματος, καθώς και στον ημερήσιο τύπο κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο.

   Προσκλήσεις  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ΕΑΡ 2019-2020 

 

   Έντυπα  

 

 

 

   Υποβολή  

Όλες οι Διδακτορικές Διατριβές κατατίθενται σε ψηφιακή μορφή στο Ιδρυματικό Καταθετήριο "Ψηφίδα" της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (https://dspace.lib.uom.gr/).

 

   Διδακτορικές διατριβές  

Από εδώ μπορείτε να δείτε τις Διδακτορικές Διατριβές  που εκπονήθηκαν στα πλαίσια των Διδακτορικών Σπουδών του ΠΜΣ και έχουν κατατεθεί στην Ψηφίδα.

 

   Υποψήφιοι διδάκτορες  

Mπορείτε να βρείτε τη λίστα των Υποψηφίων Διδακτόρων εδώ.

 

   Συμμετοχή σε συνέδρια  

Τα παρακάτω έντυπα αφορούν στη συμμετοχή Υποψηφίων Διδακτόρων σε συνέδρια

 

   Χρηματοδότηση ερευνητικών δημοσιεύσεων 

Όλο το νέο πληροφοριακό υλικό έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ε.Λ.Κ.Ε.: Χρηματοδότηση ερευνητικών δημοσιεύσεων