Πρωτόκολλα Συνεργασίας


Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Κείμενο Πρωτοκόλλου Συνεργασίας

 

Το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχουν συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας για την υλοποίηση προγράμματος ανταλλαγής και σύμπραξης σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και οφέλους.

   

Οι συμφωνίες έχουν γίνει με:

  • Μαθηματικό Ινστιτούτο, της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, στο Βελιγράδι, της Σερβίας (http://www.mi.sanu.ac.rs)

 

  • Εργαστήριο "Επιχειρησιακής Έρευνας", της Σχολής Οργανωτικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, της Σερβίας (http://www.fon.bg.ac.rs/eng)

Εκτός από τις προαναφερθείσες συνεργασίες, το εργαστήριο έχει συνάψει ακόμη τρία (3) μνημόνια συνεργασίας με τα ερευνητικά εργαστήρια:

 

  • Center for Advanced Process Decision-Making (CAPD), Department of Chemical Engineering, Carnegie Mellon University (http://capd.cheme.cmu.edu/)

 

 

  • Reliability Engineering Laboratory (RELab), Department of Financial and Management Engineering, School of Business, University of the Aegean.
 Το Εργαστήριο "Υπολογιστικών Μεθοδολογιών και Επιχειρησιακής Έρευνας (CMOR Lab)" του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας πρόσφατα σύναψε δυο (2) συμφωνίες ακαδημαϊκής (μνημόνια) συνεργασίας σε θέματα έρευνας και μεταφοράς τεχνογνωσίας στα επιστημονικά πεδία Επιχειρησιακής Έρευνας και Υπολογιστικής Επιστήμης.
   
Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

 

Κείμενο Πρωτοκόλλου Συνεργασίας

   

 

Κείμενο Πρωτοκόλλου Συνεργασίας

Συμφωνία Ακαδημαϊκής Συνεργασίας μεταξύ:

  1. του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  2. της Σχολής Επιστημών του Πανεπιστημίου του Novi Sad
  3. της Σχολής Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Marasyk

 

   
 Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος

 

Κείμενο Μνημονίου Συνεργασίας