Πρωτόκολλα Συνεργασίας


Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Κείμενο Πρωτοκόλλου Συνεργασίας