Επιτροπές και εκπρόσωποι Τμήματος


Επιτροπές / Όργανα Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

και Εκπρόσωποι σε Συλλογικά Όργανα / Επιτροπές του Πανεπιστημίου

Νοέμβριος 2020 

Κοσμητεία

 • Γεωργιάδης Χρήστος, Καθηγητής
 • Ξυνόγαλος Στυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Σαμαράς Νικόλαος, Καθηγητής
 • Στειακάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής
 • Φούσκας Κωνασταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022

 • Γεωργιάδη Χρήστο, Καθηγητής -ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 • Κίτσιο Φώτιο, Αν.Καθηγητή-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 • Ξυνόγαλο Στυλιανό, Αν.Καθηγητή
 • Κολωνιάρη Γεωργία, Μον. Επικ. Καθηγήτρια
 • Δασίλα Απόστολο, Μον.Επικ.Καθηγητή.

Ειδική Διατμηματική Επιτροπή ΠΜΣ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

 • Αλεξανδροπούλου Ευγενία, Διευθύντρια
 • Κασκάλης Θεόδωρος
 • Στειακάκης Εμμανουήλ
 • Ψάννης Κωνσταντίνος

Σ.Ε.ΔΙ.Σ. - Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών

(Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών)

 • Βεργίδης Κωνσταντίνος, Διευθυντής
 • Μαντάς Μιχήλ
 • Πετρίδου Σοφία

Διευθυντές Εργαστηρίων

 • Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν: Βλαχοπούλου Μαρία
 • Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Λογιστικής: Βαζακίδης Αθανάσιος
 • Εργαστήριο Πολυμέσων, Ασφάλειας και Δικτύωσης: Μαυρίδης Ιωάννης
 • Εργαστήριο Υπολογιστικών Μεθοδολογιών και Επιχειρησιακής Έρευνας: Σαμαράς Νικόλαος
 • Εργαστήριο Τεχνολογίες Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων: Ρουμελιώτης Μάνος
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Δεδομένων: Ευαγγελίδης Γεώργιος

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών

 • Σατρατζέμη Μαρία
 • Μαυρίδης Ιωάννης
 • Σαμαράς Νικόλαος
 • Ταμπούρης Ευθύμιος
 • Στειακάκης Εμμανουήλ

Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Ερευνών

 • Βεργίδης Κωνσταντίνος (τακτικό μέλος)
 • Aμπατζόγλου Απόστολος (αναπληρωματικό μέλος)

ΜΟΔΙΠ

 • Σακελλαρίου Ηλίας

Υπεύθυνος/Εκπρόσωπος στην Πρακτική Άσκηση

 • Βαζακίδης Αθανάσιος

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

(ΦΕΚ 3374/05 ΚΑΙ 4009/11)

 • Κασκάλης Θεόδωρος
 • Δασίλας Απόστολος
 • Αμπατζόγλου Απόστολος

Εκπρόσωπος στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βιου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ)

 • Μαυρίδης Ιωάννης
 • Κίτσιος Φώτιος (Αναπληρωτής)

Επιτροπή Πιστοποίησης Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

 • Ταμπούρης Ευθύμιος
 • Στειακάκης Εμμανουήλ
 • Σιφαλέρας Άγγελος

Επιτροπή Erasmus

 • Γεωργιάδης Χρήστος 
 • Ταμπούρης Ευθύμιος
 • Στειακάκης Εμμανουήλ

Επιτροπή Διεξαγωγής Κατατακτηρίων Εξετάσεων

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Α. Επταμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τον Κοσμήτορα της Σχολής κ. Αλέξανδρο Χατζηγεωργίου, Καθηγητή και  από δύο μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ως εισηγητές ανά μάθημα, ως εξής:

• Στο μάθημα «Διαδικαστικός Προγραμματισμός» τους κ.κ. Κασκάλη Θεόδωρο, Αναπληρωτή Καθηγητή και Σατρατζέμη Μαρία, Καθηγήτρια.

• Στο μάθημα «Συστήματα Υπολογιστών» τους κ.κ Στυλιανό Ξυνόγαλο, Αναπληρωτή Καθηγητή και Παπαδημητρίου Παναγιώτη, Επίκουρο Καθηγητή.

• Στο μάθημα «Γραμμική Άλγεβρα» τους κ.κ. Χρήστου-Βαρσακέλη Δημήτριο, Καθηγητή και Σοφία Πετρίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια.

 

Β.   Ως βαθμολογητές:

• Στο μάθημα «Διαδικαστικός Προγραμματισμός» τους κ.κ. Αμπατζόγλου Απόστολο, Επίκουρο Καθηγητή  και Κολωνιάρη Γεωργία, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια.

• Στο μάθημα «Συστήματα Υπολογιστών» τους κ.κ. Ηλία Σακελλαρίου, Μόνιμο Επίκουρο Καθηγητή και Σταύρο Σουραβλά, Επίκουρο Καθηγητή.

• Στο μάθημα «Γραμμική Άλγεβρα» τους τους κ.κ. Γεώργιο Ευαγγελίδη, Καθηγητή και Άγγελο Σιφαλέρα, Αναπληρωτή  Καθηγητή.

 

Γ.   Ως αναβαθμολογητές ανά μάθημα, ως εξής:

• Στο μάθημα «Διαδικαστικός Προγραμματισμός» τον κ. Σαμαρά Νικόλαο,  Καθηγητή.

• Στο μάθημα «Συστήματα Υπολογιστών» την κ. Κολωνιάρη Γεωργία, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια.

• Στο μάθημα «Γραμμική Άλγεβρα» τον κ. Ιωάννη Νικολαϊδη, Αναπληρωτή Καθηγητή.

 

Επιτροπή εγγραφής φοιτητών διαφόρων κατηγοριών

 • Βεργίδης Κωνσταντίνος
 • Πετρίδου Σοφία
 • Μαντάς Μιχαήλ

Επιτροπή Συντονισμού Εργαστηρίων, Εξοπλισμού και ΕΤΕΠ

 • Μαυρίδης Ιωάννης
 • Ψάννης Κωνσταντίνος
 • Μαμάτας Ελευθέριος
 • Παπαδημητρίου Παναγιώτης
 • Στογιάννης Δημήτριος

Επιτροπή Εξωστρέφειας

 • Ξυνόγαλος Στυλιανός
 • Νικολαϊδης Ιωάννης
 • Φούσκας Κωνσταντίνος
 • Παπαδημητρίου Παναγιώτης
 • Σουραβλάς Σταύρος

Επιτροπή Διερεύνησης Νομικού Πλαισίου για φοιτητές με αναπηρία

 • Αλεξανδροπούλου Ευγενία
 • Σατρατζέμη Μαρία
 • Σακελλαρίου Ηλίας

Επιτροπή για τη χορήγηση βεβαίωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας

 • Αλεξανδροπούλου Ευγενία
 • Στειακάκης Εμμανουήλ
 • Νικολαίδης Ιωάννης

Επιτροπή ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική-αξιολόγησης οικονομικών των φοιτητών που αιτούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης

 • Γεωργιάδης Χρήστος
 • Δριτσάκης Νικόλαος
 • Βαζακίδης Αθανάσιος
 • Δασίλας Απόστολος
 • Σταυρόπουλος Αντώνιος

Συντονιστική επιτροπή ΠΜΣ στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων - Artificial Intelligence and Data Analytics (ΑΙDA)

 • Ρεφανίδης Ιωάννης, Διευθυντής
 • Χρήστου-Βαρσακέλης Δημήτριος, Αναπληρωτής Διευθυντής
 • Ευαγγελίδης Γεώργιος
 • Σαμαράς Νικόλαος
 • Σατρατζέμη Μαρία

Επιτροπή για θέματα θέσεων Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος

 • Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος,
 • Σαμαράς Νικόλαος,
 • Στειακάκης Εμμανουήλ

Επιτροπή Υποστήριξη φοιτητών ΑΜΕΑ στα πλαίσια της «Μονάδας Προσβασιμότητας για Άτομα με Αναπηρία» 

Μέλη ΔΕΠ
 • Βεργίδης Κωνσταντίνος
 • Πετρίδου Σοφία (αναπληρωματικό μέλος)

Διοικητικοί υπάλληλοι

 • Γκέσιου Τριάδα
 • Βαρέση Ηλιάνα (αναπληρωματικό μέλος)

Επιτροπή Παραλαβής Ειδών και Υπηρεσιών από απευθείας αναθέσεις του ΕΛΚΕ (για ποσά έως 20.000 € άνευ ΦΠΑ)

Τακτικά μέλη

 • Δασίλας Απόστολος
 • Σουραβλάς Σταύρος
 • Τρακατέλης Γεώργιος

Αναπληρωματικά μέλη

 • Σακελλαρίου Ηλίας
 • Κίτσιος Φώτιος
 • Κολωνιάρη Γεωργία

 

 

Τριμελείς Επιτροπές Ελέγχου για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και Μεταδιδακτορικής Έρευνας από τα Έξι Θεσμοθετημένα Εργαστήρια του Τμήματος

 • Από το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (Information Systems & e-Business laboratory - ISeB lab): Βεργίδης Κωνσταντίνος, Στειακάκης Εμμανουήλ, Φούσκας Κωνσταντίνος.
 • Από το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Λογιστικής (Accounting
  Information Systems - AIS lab):
  Βαζακίδης Αθανάσιος,  Δασίλας Απόστολος, Σταυρόπουλος Αντώνιος.
 • Από το Εργαστήριο Πολυμέσων, Ασφάλειας και Δικτύωσης (Multimedia, Security and Networking laborarory - MSN lab): Μαυρίδης Ιωάννης,  Πετρίδου Σοφία, Φουληράς Παναγιώτης.
 • Από το Εργαστήριο Υπολογιστικών Μεθοδολογιών και Επιχειρησιακής Έρευνας (Computational Methodologies and Operations Research CMOR lab): Ρεφανίδης Ιωάννης, Σαμαράς Νικόλαος,  Σιφαλέρας Άγγελος.
 • Από το Εργαστήριο Τεχνολογίες Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων (Computer and Network Systems Technologies - CNST-LAB: Παπαδημητρίου Παναγιώτης, Πετρίδου Σοφία, Ψάννης Κωνσταντίνος.
 • Από το Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Δεδομένων (Software and Data Engineering -SDE): Ευαγγελίδης Γεώργιος, Σατρατζέμη Μαρία,  Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος.