Επιτροπές και εκπρόσωποι Τμήματος


Επιτροπές / Όργανα Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

και Εκπρόσωποι σε Συλλογικά Όργανα / Επιτροπές του Πανεπιστημίου

Ιούλιος 2019 

Κοσμητεία

 • Αλεξανδροπούλου Ευγενία (τομέας ευθύνης: Εξωστρέφεια)
 • Δριτσάκης Νικόλαος (τομέας ευθύνης: θέματα προσωπικού)
 • Γεωργιάδης Χρήστος (τομέας ευθύνης: 2ος και 3ος κύκλος σπουδών)
 • Στειακάκης Εμμανουήλ (τομέας ευθύνης: Πρόγραμμα Σπουδών)
 • Βεργίδης Κωνσταντίνος (τομέας ευθύνης: Εξοπλισμός, υποδομές, Εργαστήρια)

Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική

 • Γεωργιάδης Χρήστος, Διευθυντής
 • Δριτσάκης Νικόλαος
 • Σακελλαρίου Ηλίας
 • Κολωνιάρη Γεωργία
 • Κίτσιος Φώτης

Ειδική Διατμηματική Επιτροπή ΠΜΣ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

 • Αλεξανδροπούλου Ευγενία, Διευθύντρια
 • Κασκάλης Θεόδωρος
 • Στειακάκης Εμμανουήλ
 • Ψάννης Κωνσταντίνος

Σ.Ε.ΔΙ.Σ. - Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών

 • Μαυρίδης Ιωάννης, Διευθυντής
 • Νικολαϊδης Ιωάννης
 • Σουραβλάς Σταύρος

Διευθυντές Εργαστηρίων

 • Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν: Βλαχοπούλου Μαρία
 • Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Λογιστικής: Βαζακίδης Αθανάσιος
 • Εργαστήριο Πολυμέσων, Ασφάλειας και Δικτύωσης: Μαυρίδης Ιωάννης
 • Εργαστήριο Υπολογιστικών Μεθοδολογιών και Επιχειρησιακής Έρευνας: Σαμαράς Νικόλαος
 • Εργαστήριο Τεχνολογίες Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων: Ρουμελιώτης Μάνος
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Δεδομένων: Ευαγγελίδης Γεώργιος

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών

 • Σατρατζέμη Μαρία
 • Μαυρίδης Ιωάννης
 • Σαμαράς Νικόλαος
 • Ταμπούρης Ευθύμιος
 • Στειακάκης Εμμανουήλ

Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Ερευνών

 • Βεργίδης Κωνσταντίνος (τακτικό μέλος)
 • Ψάννης Κωνσταντίνος (αναπληρωματικό μέλος)

ΜΟΔΙΠ

 • Σακελλαρίου Ηλίας

Υπεύθυνος/Εκπρόσωπος στην Πρακτική Άσκηση

 • Βαζακίδης Αθανάσιος

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

 • Μαυρίδης Ιωάννης
 • Νικολαϊδης Ιωάννης
 • Σιφαλέρας Άγγελος
 • φοιτητής: Ματσαρίδης Ευστ.

Εκπρόσωπος στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βιου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ)

 • Μαυρίδης Ιωάννης
 • Κίτσιος Φώτιος (Αναπληρωτής)

Επιτροπή Πιστοποίησης Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

 • Ταμπούρης Ευθύμιος
 • Στειακάκης Εμμανουήλ
 • Σιφαλέρας Άγγελος

Επιτροπή Erasmus

 • Γεωργιάδης Χρήστος 
 • Ταμπούρης Ευθύμιος
 • Στειακάκης Εμμανουήλ

Επιτροπή Διεξαγωγής Κατατακτηρίων Εξετάσεων

Πρόεδρος: Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος, Κοσμήτορας

Εισηγητές

 • Σατρατζέμη Μαρία (Διαδικαστικός Προγραμματισμός)
 • Κασκάλης Θεόδωρος (Διαδικαστικός Προγραμματισμός)
 • Ξυνόγαλος Στυλιανός (Συστήματα Υπολογιστών)
 • Παπαδημητρίου Παναγιώτης (Συστήματα Υπολογιστών)
 • Χρήστου-Βαρσακέλης Δημήτριος (Γραμμική Άλγεβρα)
 • Πετρίδου Σοφία (Γραμμική Άλγεβρα)

Βαθμολογητές 
 • Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος (Διαδικαστικός Προγραμματισμός)
 • Κολωνιάρη Γεωργία (Διαδικαστικός Προγραμματισμός)
 • Σακελλαρίου Ηλίας (Συστήματα Υπολογιστών)
 • Σουραβλάς Σταύρος (Συστήματα Υπολογιστών)
 • Ευαγγελίδης Γεώργιος (Γραμμική Άλγεβρα)
 • Σιφαλέρας Άγγελος (Γραμμική Άλγεβρα)


Αναβαθμολογητές

 • Σαμαράς Νικόλαος (Διαδικαστικός Προγραμματισμός)
 • Κολωνιάρη Γεωργία (Συστήματα Υπολογιστών)
 • Νικολαΐδης Ιωάννης (Γραμμική Άλγεβρα)

 

Επιτροπή εγγραφής φοιτητών διαφόρων κατηγοριών

 • Πετρίδου Σοφία
 • Βεργίδης Κωνσταντίνος
 • Παπαδημητρίου Παναγιώτης

Επιτροπή Συντονισμού Εργαστηρίων, Εξοπλισμού και ΕΤΕΠ

 • Μαυρίδης Ιωάννης
 • Ψάννης Κωνσταντίνος
 • Μαμάτας Ελευθέριος
 • Παπαδημητρίου Παναγιώτης
 • Τρακατέλης Γεώργιος

Επιτροπή Εξωστρέφειας

 • Στειακάκης Εμμανουήλ
 • Νικολαϊδης Ιωάννης
 • Ξυνόγαλος Στέλιος
 • Πετρίδου Σοφία
 • Φούσκας Κωνσταντίνος

Επιτροπή Διερεύνησης Νομικού Πλαισίου για φοιτητές με αναπηρία

 • Αλεξανδροπούλου Ευγενία
 • Σατρατζέμη Μαρία
 • Σακελλαρίου Ηλίας

Επιτροπή για τη χορήγηση βεβαίωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας

 • Αλεξανδροπούλου Ευγενία
 • Στειακάκης Εμμανουήλ
 • Νικολαίδης Ιωάννης

Επιτροπή ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική-αξιολόγησης οικονομικών των φοιτητών που αιτούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης

 • Γεωργιάδης Χρήστος
 • Δριτσάκης Νικόλαος
 • Βαζακίδης Αθανάσιος
 • Δασίλας Απόστολος
 • Σταυρόπουλος Αντώνιος

Συντονιστική επιτροπή ΠΜΣ στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων - Artificial Intelligence and Data Analytics (ΑΙDA)

 • Ρεφανίδης Ιωάννης, Διευθυντής
 • Χρήστου-Βαρσακέλης Δημήτριος, Αναπληρωτής Διευθυντής
 • Ευαγγελίδης Γεώργιος
 • Σαμαράς Νικόλαος
 • Σατρατζέμη Μαρία

Επιτροπή για θέματα θέσεων Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος

 • Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος,
 • Σαμαράς Νικόλαος,
 • Στειακάκης Εμμανουήλ

Επιτροπή Υποστήριξη φοιτητών ΑΜΕΑ στα πλαίσια της «Μονάδας Προσβασιμότητας για Άτομα με Αναπηρία» 

Μέλη ΔΕΠ
 • Βεργίδης Κωνσταντίνος
 • Πετρίδου Σοφία (αναπληρωματικό μέλος)

Διοικητικοί υπάλληλοι

 • Γκέσιου Τριάδα
 • Βαρέση Ηλιάνα (αναπληρωματικό μέλος)

Επιτροπή Παραλαβής Ειδών και Υπηρεσιών από απευθείας αναθέσεις του ΕΛΚΕ (για ποσά έως 20.000 € άνευ ΦΠΑ)

Τακτικά μέλη

 • Δασίλας Απόστολος
 • Σουραβλάς Σταύρος
 • Τρακατέλης Γεώργιος

Αναπληρωματικά μέλη

 • Σακελλαρίου Ηλίας
 • Κίτσιος Φώτιος
 • Κολωνιάρη Γεωργία