Επιτροπές και εκπρόσωποι Τμήματος


Επιτροπές / Όργανα Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

και Εκπρόσωποι σε Συλλογικά Όργανα / Επιτροπές του Πανεπιστημίου

Φεβρουάριος 2022

Κοσμητεία

 • Μαρία Σατρατζέμη, Καθηγήτρια
 • Γεωργιάδης Χρήστος, Καθηγητής
 • Ξυνόγαλος Στυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Σαμαράς Νικόλαος, Καθηγητής
 • Στειακάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής

Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022

 • Γεωργιάδη Χρήστο, Καθηγητής -ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 • Κίτσιο Φώτιο, Αν.Καθηγητή-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 • Ξυνόγαλο Στυλιανό, Αν.Καθηγητή
 • Κολωνιάρη Γεωργία, Μον. Επικ. Καθηγήτρια
 • Δασίλα Απόστολο, Μον.Επικ.Καθηγητή.

Ειδική Διατμηματική Επιτροπή ΠΜΣ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

 • Αλεξανδροπούλου Ευγενία, Διευθύντρια
 • Κασκάλης Θεόδωρος
 • Στειακάκης Εμμανουήλ
 • Ψάννης Κωνσταντίνος

Σ.Ε.ΔΙ.Σ. - Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών

(Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών)

 • Βεργίδης Κωνσταντίνος, Διευθυντής
 • Μαντάς Μιχήλ
 • Πετρίδου Σοφία

Διευθυντές Εργαστηρίων μετά από την 16-6-2021 διεξαγωγή εκλογών

1.      Διευθυντής του Εργαστηρίου «Πολυμέσων, Ασφάλειας και Δικτύωσης (Multimedia, Security and Networking laboratory – MSN lab)», Καθηγητής, Ιωάννης Μαυρίδης

2.      Διευθυντής του Εργαστηρίου «Πληροφοριακών Συςτημάτων και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (Information Systems & e-Business laboratory - ISeB lab)», Καθηγήτρια, Μαρία Βλαχοπούλου

3.      Διευθυντής του Εργαστηρίου «Πληροφοριακών Συστημάτων Λογιστικής (Accounting Information Systems – AIS lab)», Αναπληρωτής Καθηγητής, Απόστολος Δασίλας  

4.      Διευθυντής του Εργαστηρίου «Υπολογιστικών Μεθοδολογιών και Επιχειρησιακής Έρευνας (Computational Methodologies and Operations Research CMOR Lab)», Καθηγητής, Νικόλαος Σαμαράς

5.      Διευθυντής του Εργαστηρίου «Τεχνολογίας Λογισμικού και Δεδομένων (Software and Data Engineering –SDE Lab)», Καθηγητής, Γεώργιος Ευαγγελίδης

6.      Διευθυντής του Εργαστηρίου «Τεχνολογίες Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων (Computer and Network Systems Technologies – CNST)», Καθηγητής, Εμμανουήλ Ρουμελιώτης

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών

 • Σατρατζέμη Μαρία
 • Μαυρίδης Ιωάννης
 • Σαμαράς Νικόλαος
 • Ταμπούρης Ευθύμιος
 • Στειακάκης Εμμανουήλ

Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Ερευνών

 • Βεργίδης Κωνσταντίνος (τακτικό μέλος)
 • Aμπατζόγλου Απόστολος (αναπληρωματικό μέλος)

ΜΟΔΙΠ

 • Σακελλαρίου Ηλίας

Υπεύθυνος/Εκπρόσωπος στην Πρακτική Άσκηση

 • Βεργίδης Κωνσταντίνος

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

(ΦΕΚ 3374/05 ΚΑΙ 4009/11)

 • Κασκάλης Θεόδωρος
 • Δασίλας Απόστολος
 • Αμπατζόγλου Απόστολος

Εκπρόσωπος στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βιου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ)

 • Μαυρίδης Ιωάννης
 • Κίτσιος Φώτιος (Αναπληρωτής)

Επιτροπή Πιστοποίησης Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

 • Ταμπούρης Ευθύμιος
 • Στειακάκης Εμμανουήλ
 • Σιφαλέρας Άγγελος

Επιτροπή Erasmus

 • Γεωργιάδης Χρήστος 
 • Ταμπούρης Ευθύμιος
 • Στειακάκης Εμμανουήλ

Επιτροπή Διεξαγωγής Κατατακτηρίων Εξετάσεων

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Α. Επταμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τον Κοσμήτορα της Σχολής κ. Αλέξανδρο Χατζηγεωργίου, Καθηγητή και  από δύο μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ως εισηγητές ανά μάθημα, ως εξής:

• Στο μάθημα «Διαδικαστικός Προγραμματισμός» τους κ.κ. Κασκάλη Θεόδωρο, Αναπληρωτή Καθηγητή και Σατρατζέμη Μαρία, Καθηγήτρια.

• Στο μάθημα «Συστήματα Υπολογιστών» τους κ.κ Στυλιανό Ξυνόγαλο, Αναπληρωτή Καθηγητή και Παπαδημητρίου Παναγιώτη, Επίκουρο Καθηγητή.

• Στο μάθημα «Γραμμική Άλγεβρα» τους κ.κ. Χρήστου-Βαρσακέλη Δημήτριο, Καθηγητή και Σοφία Πετρίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια.

 

Β.   Ως βαθμολογητές:

• Στο μάθημα «Διαδικαστικός Προγραμματισμός» τους κ.κ. Αμπατζόγλου Απόστολο, Επίκουρο Καθηγητή  και Κολωνιάρη Γεωργία, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια.

• Στο μάθημα «Συστήματα Υπολογιστών» τους κ.κ. Ηλία Σακελλαρίου, Μόνιμο Επίκουρο Καθηγητή και Σταύρο Σουραβλά, Επίκουρο Καθηγητή.

• Στο μάθημα «Γραμμική Άλγεβρα» τους τους κ.κ. Γεώργιο Ευαγγελίδη, Καθηγητή και Άγγελο Σιφαλέρα, Αναπληρωτή  Καθηγητή.

 

Γ.   Ως αναβαθμολογητές ανά μάθημα, ως εξής:

• Στο μάθημα «Διαδικαστικός Προγραμματισμός» τον κ. Σαμαρά Νικόλαο,  Καθηγητή.

• Στο μάθημα «Συστήματα Υπολογιστών» την κ. Κολωνιάρη Γεωργία, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια.

• Στο μάθημα «Γραμμική Άλγεβρα» τον κ. Ιωάννη Νικολαϊδη, Αναπληρωτή Καθηγητή.

 

Επιτροπή εγγραφής φοιτητών διαφόρων κατηγοριών

 • Βεργίδης Κωνσταντίνος
 • Πετρίδου Σοφία
 • Μαντάς Μιχαήλ

Επιτροπή Συντονισμού Εργαστηρίων, Εξοπλισμού και ΕΤΕΠ

 • Μαυρίδης Ιωάννης
 • Ψάννης Κωνσταντίνος
 • Μαμάτας Ελευθέριος
 • Παπαδημητρίου Παναγιώτης
 • Στογιάννης Δημήτριος

Επιτροπή Εξωστρέφειας

 • Ξυνόγαλος Στυλιανός
 • Νικολαϊδης Ιωάννης
 • Φούσκας Κωνσταντίνος
 • Παπαδημητρίου Παναγιώτης
 • Σουραβλάς Σταύρος

Επιτροπή Διερεύνησης Νομικού Πλαισίου για φοιτητές με αναπηρία

 • Αλεξανδροπούλου Ευγενία
 • Σατρατζέμη Μαρία
 • Σακελλαρίου Ηλίας

Επιτροπή για τη χορήγηση βεβαίωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας

 • Αλεξανδροπούλου Ευγενία
 • Στειακάκης Εμμανουήλ
 • Νικολαίδης Ιωάννης

Επιτροπή ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική-αξιολόγησης οικονομικών των φοιτητών που αιτούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης

 • Γεωργιάδης Χρήστος
 • Δριτσάκης Νικόλαος
 • Βαζακίδης Αθανάσιος
 • Δασίλας Απόστολος
 • Σταυρόπουλος Αντώνιος

Συντονιστική επιτροπή ΠΜΣ στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων - Artificial Intelligence and Data Analytics (ΑΙDA)

 • Ρεφανίδης Ιωάννης, Διευθυντής
 • Χρήστου-Βαρσακέλης Δημήτριος, Αναπληρωτής Διευθυντής
 • Ευαγγελίδης Γεώργιος
 • Σαμαράς Νικόλαος
 • Σατρατζέμη Μαρία

Επιτροπή για θέματα θέσεων Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος

 • Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος,
 • Σαμαράς Νικόλαος,
 • Στειακάκης Εμμανουήλ

Επιτροπή Υποστήριξη φοιτητών ΑΜΕΑ στα πλαίσια της «Μονάδας Προσβασιμότητας για Άτομα με Αναπηρία» 

Μέλη ΔΕΠ
 • Βεργίδης Κωνσταντίνος
 • Πετρίδου Σοφία (αναπληρωματικό μέλος)

Διοικητικοί υπάλληλοι

 • Γκέσιου Τριάδα
 • Βαρέση Ηλιάνα (αναπληρωματικό μέλος)

Επιτροπή Παραλαβής Ειδών και Υπηρεσιών από απευθείας αναθέσεις του ΕΛΚΕ (για ποσά έως 20.000 € άνευ ΦΠΑ)

Τακτικά μέλη

 • Δασίλας Απόστολος
 • Σουραβλάς Σταύρος
 • Τρακατέλης Γεώργιος

Αναπληρωματικά μέλη

 • Σακελλαρίου Ηλίας
 • Κίτσιος Φώτιος
 • Κολωνιάρη Γεωργία

 

 

Τριμελείς Επιτροπές Ελέγχου για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και Μεταδιδακτορικής Έρευνας από τα Έξι Θεσμοθετημένα Εργαστήρια του Τμήματος

 • Από το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (Information Systems & e-Business laboratory - ISeB lab) τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κ. Κίτσιος Φώτιος, Νικολαΐδης Ιωάννης, Ταμπούρης Ευθύμιος
 • Από το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Λογιστικής (Accounting Information Systems – AIS lab) τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κ.. Δασίλας Απόστολος, Σταυρόπουλος Αντώνιος, Στειακάκης Εμμανουήλ.
 • Από το Εργαστήριο Πολυμέσων, Ασφάλειας και Δικτύωσης (Multimedia, Security and Networking laborarory – MSN lab) τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κ. Μαμάτας Ελευθέριος, Μαυρίδης Ιωάννης, Φουληράς Παναγιώτης.
 • Από το Εργαστήριο Υπολογιστικών Μεθοδολογιών και Επιχειρησιακής Έρευνας (Computational Methodologies and Operations Research CMOR lab) τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κ. Ρεφανίδης Ιωάννης, Σακελλαρίου Ηλίας, Σιφαλέρας Άγγελος.
 • Από το Εργαστήριο Τεχνολογίες Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων (Computer and Network Systems Technologies – CNST-LAB τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κ.Μαμάτας Ελευθέριος, Παπαδημητρίου Παναγιώτης,Ψάννης Κωνσταντίνος.
 • Από το Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Δεδομένων (Software and Data Engineering –SDE) τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κ. Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος, Γεωργιάδης Χρήστος, Αμπατζόγλου Απόστολος.

Επιτροπή σχετικά με  τη Διαδικασία Χειρισμού Παραπόνων Φοιτητών/Φοιτητριών του Τμήματος

 • Ταμπούρης Ευθύμιος, (Πρόεδρος Επιτροπής)
 • Μαμάτας Ελευθέριος,
 • Γιαννουτάκης Κωνσταντίνος