Θεσμικό πλαίσιο


Θεσμικό Πλαίσιο Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Η λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ρυθμίζεται από :

Νόμοι

 

Κανονισμοί

Με βάση την ημερομηνία πραγματοποίησης της Συνέλευσης του Τμήματος, στην οποία ορίστηκε η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, αντιστοιχεί ένας από τους παρακάτω Κανονισμούς: