Θεσμικό πλαίσιο


Θεσμικό Πλαίσιο Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Η λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ρυθμίζεται από :

Νόμοι

 

Κανονισμοί

Κανονισμός Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Με βάση την ημερομηνία πραγματοποίησης της Συνέλευσης του Τμήματος, στην οποία ορίστηκε η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή για τον/την υποψήφιο/-α διδάκτορα, αντιστοιχεί ένας από τους Κανονισμούς στο παρακάτω αρχείο:

        Κανονισμοί για τους Υποψήφιους Διδάκτορες

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font