Εργαστήρια Τμήματος


Εργαστήρια Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
(Ανάθεση διδασκαλίας)
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
(Πύργος Γ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS (AIS LAB)

 

303/15.2.2016 τ. Β΄ ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΑΚΑΤΕΛΗΣ Γ. (Γν. αντ. «Πληροφοριακά Συστήματα)» 331

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ -MULTIMEDIA, SECURITY AND NETWORKING LABORATORY (MSNlab)

303/15.2.2016 τ. Β΄ ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι. ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ Κ. (Γν. αντ. «Ανθρωποκεντρική Υπολογιστική»  333, 427

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ – INFORMATION SYSTEMS & E-BUSINESS LABORATORY (ISEB LAB)

 

303/15.2.2016 τ. Β΄ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΣ Θ. (Γν. αντ. «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν – Ηλεκτρονική Εκπαίδευση») 233, 322

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – SOFTWARE AND DATA ENGINEERING (SDE LAB)

 

359/17.2.2016 τ. Β΄ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Γ.   327, 231

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – COMPUTATIONAL METHODOLOGIES AND OPERATIONS RESEARCH (CMOR LAB)

 

302/15.2.2016 τ. Β΄ ΣΑΜΑΡΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΣΠ. (Γν. αντ. «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά –Κρυπτογραφία» 534

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ –COMPUTER AND NETWORK SYSTEMS TECHNOLOGIES (CNST LAB)

 

302/15.2.2016 τ. Β΄ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΕΜ.   431, 530, 533

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΠ 2ου ορόφου

 

      234-235

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΠ 3ου ορόφου

 

      334-335

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΠ 4ου ορόφου

 

      434-435

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΠ 5ου ορόφου

 

      533