Εργαστήρια Τμήματος


Εργαστήρια Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
(Ανάθεση διδασκαλίας)
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
(Πύργος Γ)

Εργαστήριο Πολυμέσων, Ασφάλειας και Δικτύωσης  Multimedia, Security and Networking laboratory − MSN lab)

303/15.2.2016 τ. Β΄

Ι. Μαυρίδης, Διευθυντής

Π. Φουληράς
Κοκκινίδης Κ. (Γν. αντ. «Ανθρωποκεντρική Υπολογιστική / Human Centered Computing»  333, 427

Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (Information Systems & e−Business laboratory − ISeB lab)

 

303/15.2.2016 τ. Β΄

Μ. Βλαχοπούλου, Διευθύντρια

Ε. Ταμπούρης 
Ε. Στειακάκης 
Ι. Νικολαΐδης 
Φ. Κίτσιος
Κ. Βεργίδης 
Κ. Φούσκας 
Μ. Μαντάς
Μάστορας Θ. (Γν. αντ. «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν – Ηλεκτρονική Εκπαίδευση») 233, 322

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Δεδομένων (Software and Data Engineering − SDE)

359/17.2.2016 τ. Β΄

Γ. Ευαγγελίδης, Διευθυντής

Μ.-Α. Σατρατζέμη
Α. Χατζηγεωργίου 
Ε. Αλεξανδροπούλου 
Θ. Κασκάλης
Χ. Γεωργιάδης 
Σ. Ξυνόγαλος
Γ. Κολωνιάρη
 Καρακασίδης Αλ. (Γν.Αντ. «Βάσεις Δεδομένων») 327, 231

Εργαστήριο Υπολογιστικών Μεθοδολογιών και Επιχειρησιακής Έρευνας (Computational Methodologies και Operations Research − CMOR Lab)

302/15.2.2016 τ. Β΄

Ν. Σαμαράς, Διευθυντής

Ι. Ρεφανίδης
Δ. Χρήστου-Βαρσακέλης
Ά. Σιφαλέρας 
Η. Σακελλαρίου
Χαλκίδης Σπ. (Γν. αντ. «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά –Κρυπτογραφία» 534

Εργαστήριο Τεχνολογίες Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων (Computer and Network Systems Technologies − CNST)

 

302/15.2.2016 τ. Β΄

Μ. Ρουμελιώτης, Διευθυντής

Κ. Μαργαρίτης
Κ. Ψάννης
Ε. Μαμάτας
Σ. Σουραβλάς
Σ. Πετρίδου
Π. Παπαδημητρίου 

 Τρακατέλης Γ. (Γν. αντ. «Πληροφοριακά Συστήματα)» 431, 530, 533

Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Λογιστικής (Accounting Information Systems − AIS Lab)

303/15.2.2016 τ. Β΄

ΦΕΚ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΑΡ. 2097/7-4-2024, τ.Β'

Α. Δασίλας, Διευθυντής

Α. Σταυρόπουλος

 Το εργαστήριο καταργήθηκε κατόπιν έκδοσης του υπ. αρ. 2097/7-4-2024 ΦΕΚ τ. Β'  331

 

 

Διδακτικά Εργαστήρια Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
(Πύργος Γ)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΠ 2ου ορόφου  36

Ψαθά Αλκμήνη

234-235
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΠ 3ου ορόφου  32

Στογιάννης Δημήτριος

334-335
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΠ 4ου ορόφου  25   435-435
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΠ 5ου ορόφου  16   533

 

Εκλογές Διευθυντών Εργαστηρίων Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

1. Προκηρύξεις Εκλογών

2. ΑΔΑ_Εκλογικός_Κατάλογος_Ω2Π1469Β71-Ρ2Ζ

3. Αποτελέσματα_Εκλογών_9Ε31469Β71-ΛΣΟ


 

 

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font