ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-24 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Κατόπιν απόφασης της υπ.αρ. 5/29-2-2024 συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας, οι δηλώσεις μαθημάτων για το ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023-24 ξεκινούν τη Δευτέρα 11/3/2024 και θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 25/3/2024 (2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ).

Η πτυχιακή εργασία και η πρακτική άσκηση δηλώνονται στο 4ο έτος. Το ίδιο και για τα μαθήματα επιλογής  άλλων Τμημάτων.

Παρακαλούμε ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες υποβολής δήλωσης https://www.uom.gr/dai/odhgies-gia-dhloseis-mathhmaton  καθώς δε θα δοθεί άλλη παράταση.

Σας ενημερώνουμε ότι, στο portal των φοιτητών υπάρχει δυνατότητα λήψης σε pdf της υποβληθείσας δήλωσης μαθημάτων πατώντας στο εικονιζόμενο σημείο κάτω από το "Εξαγωγή Δήλωσης".

Η εξαγωγή του είναι δυνατή αφού πατήσει ο φοιτητής/τρια την υποβολή δήλωσης.

Επίσης, σύμφωνα με τον Νέο Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος , https://www.uom.gr/dai/  άρθρο 5, «Δηλώσεις Μαθημάτων»: Χωρίς εκτυπωμένη ή αποθηκευμένη ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής δήλωσης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων ο φοιτητής δεν δικαιούται να επικαλεσθεί στη Γραμματεία του Τμήματος την υποβολή

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font