Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMAS)


Το γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMAS) του ΠαΜακ στοχεύει στη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το οποίο αναπτύχθηκε το 2005 και από τότε πιστοποιείται συνεχώς  σύμφωνα με τον κανονισμό EMAS 1221/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στον αστικό κορμό της Θεσσαλονίκης στον οποίο φιλοξενείται.  

 

Τελευταία Νέα