Ανακύκλωση τηγανέλαιων στο ΠαΜακ!


Ανακύκλωση τηγανέλαιων στο ΠαΜακ!
(στον γκρι κάδο, στο parking)

Στο ΠαΜακ ανακυκλώνουμε 18 διαφορετικά υλικά. Το τελευταίο που προσθέσαμε  είναι το τηγανέλαιο, δηλαδή το λάδι που χρησιμοποιούμε στο μαγείρεμα. Το λάδι αυτό ανακυκλώνεται και επανα-χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες της σαπωνοποιίας και στην παραγωγή βιοκαυσίμων και βιολιπαντικών.

Μην πετάτε το λάδι σας σε τουαλέτες, στην αποχέτευση ή στα σκουπίδια, γιατί δημιουργούν πρόβλημα στο αποχετευτικό σύστημα, επιβαρύνουν τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και αποτελούν μια από τις αιτίες ρύπανσης του νερού (όπως και το πετρ-έλαιο).

Στον γκρι κάδο που τοποθετήσαμε στο σημείο ανακύκλωσης δίπλα στην έξοδο του  υπόγειου parking του ΠαΜακ, ανακυκλώνουμε κάθε είδους λάδι (σπορέλαιο, πυρηνέλαιο, κ.λπ.), μαζί με τη συσκευασία στην οποία τα έχουμε μαζέψει. Αποθηκεύστε το λοιπόν σε ένα βάζο ή μπουκάλι και ρίξτε το στον κάδο του ΠαΜακ για να το ανακυκλώσουμε!

Το σημείο ανακύκλωσης στο υπόγειο parking

Το σημείο ανακύκλωσης στο υπόγειο parking

Ο κάδος ανακύκλωσης τηγανέλαιων

Ο κάδος ανακύκλωσης τηγανέλαιων

Ο κάδος ανακύκλωσης τηγανέλαιων

Ο κάδος ανακύκλωσης τηγανέλαιων

Τα 18 υλικά που ανακυκλώνει το ΠαΜακ

Τα 18 υλικά που ανακυκλώνει το ΠαΜακ

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font