Φοίτηση Erasmus+


ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS

  • Η παροχή ευκαιριών σε σπουδαστές ώστε να επωφεληθούν, από γλωσσικής, πολιτισμικής και εκπαιδευτικής πλευράς, από την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών και από τα προσφερόμενα αντικείμενα σπουδών.
  • H διαμονή για σπουδές ή πρακτική στο εξωτερικό, σε μια ευρωπαϊκή χώρα
  • Η συμβολή στις δαπάνες κινητικότητας και η παροχή ευκαιριών για την πραγματοποίηση μιας περιόδου σπουδών  ή πρακτικής στο εξωτερικό σε σπουδαστές, στους οποίους άλλως δεν θα ήταν εφικτό.

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης ΜΟΝΟ στα Πανεπιστήμια με τα οποία έχει υπογράψει σχετική συμφωνία το Τμήμα στο οποίο ανήκουν.

Συνεργασίες του Τμήματος ΒΣΑΣ με Ιδρύματα του Εξωτερικού

https://www.uom.gr/erasmus-office/synergazomena-ekpaideytika-idrymata-2022-2027

Για τα κριτήρια επιλογής και τις φάσεις συμβουλευτείτε το Γραφείο Erasmus (https://www.uom.gr/erasmus-office)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Aκαδημαϊκά Υπεύθυνη Τμήματος

Ελένη Σιδέρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, τηλ. 2310-891439, elasideri@uom.edu.gr

Διοικητικά Υπεύθυνη Τμήματος

Άννα Μουμτζόγλου, τηλ. 2310-891778, anna@uom.edu.gr

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font