Φόρμα παραπόνων


Για τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών το Τμήμα υιοθετεί τη διαδικασία διαχείρισης παραπόνων των φοιτητών/τριών του.

Στον παρακάτω σύνδεσμο παρατίθεται φόρμα παραπόνων: 

 https://www.uom.gr/forma-paraponon