Σεμινάρια Δεξιοτήτων


Πληροφοριακή Παιδεία
Η παρακολούθηση τεσσάρων (4) θεματικών ενοτήτων των εκπαιδευτικών σεμιναρίων "Πληροφοριακή Παιδεία" που προσφέρει  η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (με εξαίρεση της πρώτης θεματικής ενότητας LIB1 με τίτλο: «Προσανατολισμός στο χώρο της Βιβλιοθήκης»),  θα αναφέρεται στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Suppmement) ως δεξιότητα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
https://www.lib.uom.gr/index.php/el/services/item/502-enothtes
LIB1 Προσανατολισμός στο χώρο της Βιβλιοθήκης
LIB2 Έρευνα σε βιβλιογραφικές πηγές
LIB3 Πρότυπα και Εργαλεία συγγραφής εργασίς
LIB4b Google Tools (Google Calendar, Gdrive, Google Forms)
LIB4c Web 2.0. Διαχείριση εργασιών μέσω Cloud εφαρμογών
LIB4d Ανακαλύψτε τις extra δυνατότητες του Gmail
LIB5a Τεχνικές Αναζήτησης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
LIB5b Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας
LIB6a Πώς να δημοσιεύσετε την εργασία σας σε επιστημονικά περιοδικά των κοινωνικών επιστημών
LIB6b Πώς να γράψετε ένα επιστημονικό άρθρο για δημοσίευση
LIB8 Συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικής εργασίας
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font