Πρόγραμμα Εξετάσεων


Εξειδίκευση των προϋποθέσεων εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρου 65 του ν. 4957/2022. 

 Για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 65 του ν. 4957/2022, διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές/τριες υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις, μέσω της Γραμματείας, προς τον/την Πρόεδρο του Τμήματος τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου. 
 
 _________


Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2023

Από Δευτέρα 28.08.2023 έως Παρασκευή 22.09.2023 


Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στο Open eclass και στο Students Web για τυχόν αλλαγές.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font