Πρόγραμμα Εξετάσεων


 Εξεταστική Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

15/6/2020 – 18/7/2020

 

Σύμφωνα με την απόφαση αρ. 24/28-5-2020 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, η εξεταστική θα διεξαχθεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως (διαδικτυακά).

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου και σχετικές οδηγίες για τη συμμετοχή των εξεταζομένων


 

26/6/2020 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ για τα μαθήματα:

 

 • Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Θέμ νεότερης & σύγχρ.Ελληνικής ιστορίας

11/6/2020 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ για τα μαθήματα:

 • Σερβικά ΙΙ, IV, VI (προφ. Γιέλιτς)
 • Σερβική ορολογία ΙΙ (προφ. Γιέλιτς)
 • Ρουμανικά IV, VI (προφ.)
 • Αλβανικά ΙΙ (προφ.)
 • Τουρκικά VI (γραπτά και προφορικά)
 • Βουλγαρικά ΙΙ
 • Αγορές Κεφαλαίου και Χρήματος

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ για τα μαθήματα:

 • Ρωσικά ΙΙ (προφ. Λάινε)
 • Διεθνές Μάρκετινγκ
 • Πολιτικές του Φύλου και Εξουσία
 • Θέματα Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας

Επίσης επισυναπτεται υπεύθυνη δήλωση η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής των εξεταζομένων από το χώρο τους, ώστε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις από χώρους του Πανεπιστημίου. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να αποσταλεί στην Γραμματεία του Τμήματος (bsosecr@uom.gr)