Πρόγραμμα Εξετάσεων


 Εξεταστική Εαρινού εξαμήνου 2020-2021

14/6/2021 - 3/7/2021

 https://exams-bso.uom.gr/ (κίτρινο φόντο)

https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/4636/10383-Exams_June_2021.pdf

 

Γενικές οδηγίες συμμετοχής στις εξετάσεις

Προκειμένου να λάβετε μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021, θα πρέπει:

  1. Να εξετάσετε προσεκτικά το Πρόγραμμα Εξετάσεων (https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/4636/10383-Exams_June_2021.pdf)
  2. Να εντοπίσετε τα μαθήματα που πρόκειται να εξεταστείτε (όσα έχετε ήδη δηλώσει κατά την περίοδο των δηλώσεων Φεβρουαρίου 2021)
  3. Αναφορικά με την πλατφόρμα και τον τρόπο εξέτασης του κάθε μαθήματος, θα πρέπει να ανατρέξετε στην πλατφόρμα openeclass ή compus ώστε να δείτε τι ανακοίνωσε ο κάθε διδάσκοντας.
  4. Να ελέγξετε ότι ο εξοπλισμός που διαθέτετε (υπολογιστης, κάμερα, μικρόφωνο) λειτουργεί κανονικά και ότι έχετε πρόσβαση στο internet.
  5. Να πραγματοποιήσετε μια επιτυχημένη είσοδο στην Πλατφόρμα Εξέτασης του Τμήματος https://exams-bso.uom.gr/ (κίτρινο φόντο) πριν από τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε εξέταση δηλώνοντας ότι έλαβαν γνώση για τις τεχνικές της εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους, για τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμετοχή τους και την ταυτοποίησή τους στις εξετάσεις και ότι προτίθεστε να συμμετάσχετε με α) τον απαιτούμενο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια εξέτασής σας, β) τη χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού, αποκλειστικά, γ) δήλωση ότι οι εργασίες και τα γραπτά που παραδίδουν (δ΄ επιλογή εξέτασης) αποτελούν αποκλειστικά προϊόν του δικού τους πνευματικού μόχθου και προσπάθειας, με σαφή αναφορά για οποιαδήποτε βοήθεια λάβατε από άλλο πρόσωπο, οργανισμό, σύστημα ή/και τις πηγές που χρησιμοποιήσατε στη συγγραφή της εργασίας ή του γραπτού σας και δ) δήλωση ότι έχετε ενημερωθεί για την Πολιτική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Αναφορικά με τις πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν, ισχύουν τα εξής:
  • Το Google Meet θα χρησιμοποιηθεί για τις προφορικές εξετάσεις αλλά και για την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων στην εξέταση, άρα θα πρέπει να έχετε μαζί σας την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο χώρος που θα χρησιμοποιήσετε να έχει ησυχία για να μην έχετε πρόβλημα ακρόασης κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
  • Το zoom θα χρησιμοποιηθεί για τις προφορικές εξετάσεις ή/και για την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων. Ισχύουν όσα και για το google meet.
  • Για την αποστολή της απαλλακτικής εργασίας θα ακολουθήσετε τις οδηγίες του εκάστοτε διδάσκοντος.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Πρέπει να εγγραφείτε στα μαθήματα που θέλετε να εξεταστείτε (ειδικά εφόσον αυτά εξετάζονται μέσω eclass, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα εφόσον υπάρχουν εκεί) στην πλατφόρμα των εξετάσεων του Τμήματός μας https://exams-bso.uom.gr/  (κίτρινο φόντο - ενδεχομένως να χρειαστεί νέα εγγραφή σας στην πλατφόρμα αυτή - προσέξτε τα αποθηκευμένα links που τυχόν έχετε)

Για την περίπτωση αδυναμίας χρήσης του δικού σας υπολογιστή ή γενικά ύπαρξης τεχνικής δυσκολίας συμμετοχής σας στις εξετάσεις, θα πρέπει να αποστείλετε στη γραμματεία (bsosecr@uom.gr) σχετική υπεύθυνη δήλωση (https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/4636/7097-ypdhlvsh_june20.docx) το αργότερο μέχρι τις 11/6/2021, ώστε να φροντίσουμε να συμμετάσχετε από χώρους και υπολογιστές του Πανεπιστημίου 


Για οποιοδηποτε πρόβλημα ή παρατήρηση ή ερώτηση, παρακαλούμε ρωτήστε μας εγκαίρως στο τηλ 2310891645 / 375 / 433, ή στο mail της γραμματείας (bsosecr@uom.gr)

ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΥΘΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ