Σεμινάρια Μεθοδολογίας για Υποψήφιους Διδάκτορες


«Σεμινάριο για την Έρευνα και τη Μεθοδολογία στην Ανθρωπολογία και τις Σπουδές του Πολιτισμού. Σ.Ε.Μ.Α.Σ.»

Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

https://zoom.us/my/bsas9

Εγγραφές στο σύνδεσμο: https://forms.gle/eTvwRgo8jJNY7niV6

Το Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου
διοργανώνει Διήμερο «Σεμινάριο για την Έρευνα και τη Μεθοδολογία στην Ανθρωπολογία και τις Σπουδές του Πολιτισμού. Σ.Ε.Μ.Α.Σ.».

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου παρατίθεται.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font