Βραβεία


«Προκήρυξη - Διαγωνισμός Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας - B' Κύκλος»

Σας ενημερώνουμε ότι η Προκήρυξη Διαγωνισμού Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας με τίτλο: «Βραβείο Ειρήνης και Συνεργασίας των Βαλκανικών Λαών», Κύκλος Β’, 2023 αναρτήθηκε στο site του Πανεπιστημίου και στο site του ΕΛΚΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητάς τους, από 09/09/2023 και ώρα 00:00 έως 30/11/2023 και ώρα 23:59 στην πλατφόρμα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ειδικότερα στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

 https://calls.elke.uom.gr/call/20230907-31264f99

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Μαραγκό (e-mail: marangos@uom.edu.gr).


------------


«Βραβείο Ειρήνης και Συνεργασίας των Βαλκανικών Λαών»

Το Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών σπουδών  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», στο πλαίσιο δωρεάς εκ μέρους του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλέξη Τσίπρα - το οποίο λόγω συνάφειας επιλέχθηκε, από κοινού με άλλα 5 Πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας, για την προώθηση της καλής γειτονίας  και του πνεύματος της Συμφωνίας των Πρεσπών- καθιέρωσε ετησίως από το 2022 και για τα επόμενα 6 χρόνια, Προκήρυξη Διαγωνισμού Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας, με τίτλο: «Βραβείο Ειρήνης και Συνεργασίας των Βαλκανικών Λαών». Το 2023 βραβεύτηκε η πρώτη καλύτερη εργασία από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Το χρηματικό έπαθλο 300€ αποδόθηκε στον φοιτητή ΣΚΟΥΦΙΑ ΘΑΝΑΣΗ.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font