Επικοινωνία


Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών

Εγνατίας 156, 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

τηλ.

2310891376

Προϊσταμένη

2310891375

Γενικές ερωτήσεις, πιστοποιητικά, θέματα Υ.Δ.

2310891645

Γενικές ερωτήσεις,πρόγραμμα διδασκαλίας / εξετάσεων κλπ.

2310891433

Γενικές ερωτήσεις, πρόγραμμα σπουδών / εξετάσεων κλπ.

 

 

Email

bsosecr@uom.gr