Επικοινωνία


Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών

Εγνατίας 156, 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

τηλ.

2310891376

Προϊσταμένη

2310891375

Γενικές ερωτήσεις, φοιτητικά (Πιστοποιητικά, κ.λ.π.)

2310891173

Γενικές ερωτήσεις, θέματα Υ.Δ.-Μ.Δ., έλεγχος γνησιότητας πτυχίων κλπ.

2310891645

Γενικές ερωτήσεις, θέματα μελών ΔΕΠ, Κοσμητείας ΟΠΣ και Συνέλευσης Τμήματος

2310891433

Γενικές ερωτήσεις, φοιτητικά, πρόγραμμα σπουδών/εξετάσεων κλπ.

 

 

Email

bsosecr@uom.gr   

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font