Δηλώσεις μαθημάτων


ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

έως και 18/3/2021


 

ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

22 / 2 / 2021 - 7 / 3 / 2021

https://services.uom.gr/unistudent/

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές.
  • Μπορείτε να εξεταστείτε μόνο στα μαθήματα που έχετε δηλώσει.
  • Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που επισυνάπτονται καθώς και τις αντιστοιχίσεις των μαθημάτων του παλαιού και νέου προγράμματος σπουδών