Δηλώσεις μαθημάτων


ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών παρατείνεται η προθεσμία για τις δηλώσεις μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 ως εξής:

 

Από Δευτέρα 25 Μαρτίου 2024 έως και την Κυριακή 31 Μαρτίου 2024 

 

____________

 

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών ορίστηκε η παρακάτω προθεσμία για τις δηλώσεις μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2023 - 2024

 

  Από Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 έως Κυριακή 24 Μαρτίου 2024 

 

 

Επισήμανση: 

  • Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται υποχρεωτικά και  αποκλειστικά και μόνο μέσω της πλατφόρμας του  sis-portal.uom.gr στις καθορισμένες ημερομηνίες που ανακοινώνονται κάθε εξάμηνο. 
  • Αν κάποιος φοιτητής δεν κάνει δήλωση μαθημάτων για το τρέχον εξάμηνο, δεν δικαιούται συγγράμματα και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων αυτού του εξαμήνου καθώς και της επαναληπτικής του Σεπτεμβρίου.
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font