Δηλώσεις μαθημάτων


ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 παρατείνεται

μέχρι και την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023.

 

________________

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών ορίστηκε η παρακάτω προθεσμία για τις δηλώσεις μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024:

 από 24/10/2023 έως και 06/11/2023

 

Επισήμανση: 

  • Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται υποχρεωτικά και  αποκλειστικά και μόνο μέσω της πλατφόρμας του  sis-portal.uom.gr στις καθορισμένες ημερομηνίες που ανακοινώνονται κάθε εξάμηνο. 
  • Αν κάποιος φοιτητής δεν κάνει δήλωση μαθημάτων για το τρέχον εξάμηνο, δεν δικαιούται συγγράμματα και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων αυτού του εξαμήνου καθώς και της επαναληπτικής του Σεπτεμβρίου.
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font