Δηλώσεις μαθημάτων


ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Οι δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2021-2022 αρχίζουν τη Δευτέρα 07/03/2022 και λήγουν Κυριακή 20/03/2022

 

Επισήμανση: 

  • Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά  https://services.uom.gr/unistudent/ στις καθορισμένες ημερομηνίες που ανακοινώνονται κάθε εξάμηνο. 
  • Αν κάποιος φοιτητής δεν κάνει δήλωση μαθημάτων για το τρέχον εξάμηνο, δεν δικαιούται συγγράμματα και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων αυτού του εξαμήνου καθώς και της επαναληπτικής του Σεπτεμβρίου.