Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου


Αποστολή  του Εργαστηρίου είναι:

Η διάχυση της έρευνας και η εκπαίδευση σε δεξιότητες και καλές πρακτικές σχετικά με την κατανόηση των σύνθετων διαδικασιών του πολιτισμού και της έμφυλης εμπειρίας πάνω από τα σύνορα, καθώς και η μελέτη των συνόρων, των ορίων και των συνοριακών περιοχών πάνω από τους πολιτισμούς και τους ανθρώπους.

Το Εργαστήριο σχετίζεται με:

 • τη μελέτη των πολιτισμών ως ιστορική, κοινωνική και ερμηνευτική διαδικασία αλλά και ως πολιτισμική κριτική στη συνάντηση του τοπικού/παγκόσμιου στα Βαλκάνια και την Ευρώπη, την Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.
 • Τη συγκριτική έρευνα πληθυσμών που διαβιούν σε περιοχές συνόρων μεταξύ εθνικών κρατών, και/ή μετακινούνται διαμέσου αυτών
 • Την αναζήτηση της σημασίας των πολιτισμικών, κοινωνικών και συμβολικών ορίων τόσο σε θεσμικό πλαίσιο, όσο και σε εξωθεσμικό πλαίσιο κάθε είδους ετερότητας, τοπικής ή παγκοσμιοποιημένης καθημερινότητας
 • την κατανόηση των τρόπων με τους οποίους κατασκευάζονται τα κοινωνικά φύλα και βιώνεται η έμφυλη εμπειρία κοινωνικά και πολιτικά ως κοινωνική συνθήκη και ως ανθρώπινη κατάσταση.

Το Εργαστήριο ακολουθεί τις επιστημολογικές παραδόσεις και τα κάτωθι θεματικά πεδία:

 • Κοινωνική Ανθρωπολογία και εθνογραφική μέθοδος,
 • Σπουδές φύλου
 • Σπουδές συνόρου
 • Πολιτισμικές σπουδές/πολιτισμική κριτική (λογοτεχνία, τέχνη, κινηματογράφος και ψηφιακές τεχνολογίες)
 • Μειονοτικές, μεταναστευτικές και προσφυγικές σπουδές.

Το Εργαστήριο προωθεί δράσεις σχετικά με :

 • την εκπαίδευση στην επιστημονική γραφή κειμένων, ανάλυση  λόγου, επιχειρηματολογίας και τεκμηρίωσης
 • την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων έρευνας  αναπαράστασης και διάχυσης
 • τη χρήση και διάχυση αναστοχαστικής τεχνογνωσίας
 • την παραγωγή κριτικής γνώσης (αναλυτικά εργαλεία ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, πολιτισμικής, φεμινιστικής και μετααποικιακής κριτικής) 
 • την «εκπαίδευση εκπαιδευτών» σε καλές πρακτικές για τη διαχείριση της ετερότητας, της πολιτισμικής και  έμφυλης διαφοράς

 

⮚      Διευθύντρια: Καθηγήτρια, Φωτεινή Τσιμπιρίδου, ft@uom.edu.gr, 2310-891426

        (Πράξη Πρύτανη 5770/21-07-2023- ΑΔΑ: ΨΘΦ2469Β7Ι-Π6Δ)

         Διοικητική υπάλληλος: Πηνελόπη Πάκα, pipaka@uom.edu.gr, 2310-891176

         Συντονίστρια Εργαστηρίου: Μουμτζόγλου Άννα, ΕΤΕΠ Τμήματος ΒΣΑΣ,

         anna@uom.edu.gr, 2310-891778

-

          Ιστοσελίδα: http://cbg-lab.uom.gr/

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font