Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Μάρω  Βλαχοπούλου
| Βιογραφικό |
Βλαχοπούλου Μάρω
 • Θέση:  Καθηγήτρια
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Διοίκηση Μάρκετινγκ-Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ"
 • e-mail: mavla (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΓΔ2, 221
 • Τηλέφωνο: 2310-891867
 • Φάξ: 2310-891804


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Τμήματος Οικονομικών, Α.Π.Θ., (1978).
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Α.Π.Θ., (1987).
 • Πτυχίο Τμήματος. Νομικών, Α.Π.Θ., (1989).
 • Διδάκτωρ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (1992).
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Διοίκηση Μάρκετινγκ
Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ – Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης
e-Marketing - Διαδικτυακό (Internet) Μάρκετινγ
κ Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (E-Business)
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων- ΕRP (Enterprise Resource Planning)
Συστήματα Διαχείρισης Πελατών - CRM (Customer Relationship Management)
Διαχείριση ηλεκτρονικής εφοδιαστικής αλυσίδας / Συστήματα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM)
Logistics
Εικονική επιχείρηση
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων/Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 4. Ηλεκτρονικό/Κινητό-Εμπόριο Επιχειρείν (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΠΛ0114) (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΛ0611-3) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΠΛ0807) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο