Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Ηλίας  Σακελλαρίου
| Βιογραφικό |
Σακελλαρίου Ηλίας
  • Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
  • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
  • Γνωστικό αντικείμενο: Γλώσσες προγραμματισμού - μεταγλωττιστές
  • e-mail: iliass (at) uom.gr
  • [Προσωπική ιστοσελίδα]
  • Γραφείο: , ΓΔ5, 529
  • Τηλέφωνο: 2310-891858


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
  • Πτυχίο Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. (1995)
  • MSc in Information Technology: Knowledge Based Systems, Artificial Intelligence Department, University of Edinburgh, Scotland (1996)
  • Διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής, Α.Π.Θ. (2006)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Γλώσσες Παράλληλου Λογικού Προγραμματισμού
Λογικός Προγραμματισμός με Περιορισμούς (CLP) και παράλληλη εκτέλεση CLP προγραμμάτων
Μοντελοποίηση Προβλημάτων Ικανοποίησης Περιορισμών
Ευφυείς Πράκτορες
 
Διδασκόμενα Mαθήματα