Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ευστράτιος  Λιβάνης
| Βιογραφικό |
Λιβάνης Ευστράτιος
 • Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
 • Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: Νευρωνικά Συστήματα με έμφαση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
 • e-mail: slivanis (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΗΘ, 225
 • Τηλέφωνο: 2310-891685


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (2002).
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2007).
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Νευρωνικά Συστήματα και Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
 • Νευρωνικά Συστήματα και Κίνδυνοι Κυβερνοχώρου
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση Κινδύνου από Κυβερνοεπιθέσεις
 • (Financial Analysis of Cyber Risk)
 • Χρηματοοικονομική Μηχανική
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 •  
  Διδασκόμενα Mαθήματα
  1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
  2. ΕΞΑΓΟΡΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
  3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
  4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
  5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
  6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
  7. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ IV (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
  8. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
  9. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
  10. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
  11. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
  12. CORPORATE FINANCE (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
  13. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
  14. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο