Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Σοφία  Πετρίδου
| Βιογραφικό |
 
 • Θέση:  Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
 • e-mail: spetrido (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 231
 • Τηλέφωνο: 2310-891639


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής, Α.Π.Θ. (2000)
 • Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής, Α.Π.Θ. (2008)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Πρωτόκολλα οπτικών και ασυρμάτων δικτύων
 • Οπτικά δίκτυα
 • Ασύρματα δίκτυα
 • Ασύμμετρα ασύρματα συστήματα εκπομπής
 • Πρωτόκολλα υποστήριξης ποιότητας υπηρεσίας
 • Πιθανοκρατικός έλεγχος μοντέλων
 • Αλγόριθμοι ομαδοποίησης
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΛ0101-2) (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. Κρυπτογραφία (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΠΛ0108-3) (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΔΤ2701) (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 5. ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΔΤ3702) (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 6. ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΠΛ0618) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο