ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Απόστολος  Κιόχος
| Βιογραφικό |
Κιόχος Απόστολος
 • Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
 • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ
 • e-mail: akiohos (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 331
 • Τηλέφωνο: 2310-891556
 • Βιογραφικό


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Διδάκτορικό από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τίτλο «Διαχείριση και Εκτίμηση Κινδύνων (Risk Management) σε Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα».
 • Master of Science in Insurance and Risk Management (Ασφάλιση και Διαχείριση Κινδύνου),  CASS Business School του Λονδίνου (πρώην City University Business School).
 • Πτυχίο Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
 • ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ
 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
 • ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ