Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Κυριάκος Δ. Κεντρωτής
| Βιογραφικό |
Κεντρωτής Κυριάκος
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Εξωτερικές Σχέσεις της Ε.Ε.
 • e-mail: kkentrotis (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΓΔ3, 301
 • Τηλέφωνο: 2310-891797


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πολιτική Επιστήμη (Doktor der Philosophiae), Σχολή Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Kaiserslautern – Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γερμανίας (1990)
 • Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Eθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1985)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
 • Eξωτερική πολιτική
 • Περιφερειακές σχέσεις και σπουδές
 • Πολιτική και μεταφορά
 • ΜΜΕ και τα Think Tanks
 •  
  Διδασκόμενα Mαθήματα
  1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
  2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
  3. Η Ε.Ε. ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
  4. ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο