Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Αικατερίνη  Σαρρή
| Βιογραφικό |
Σαρρή Αικατερίνη
 • Θέση:  Καθηγήτρια
 • Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • e-mail: ksarri@uom.edu.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: KZ, 221A
 • Τηλέφωνο: 2310-891349
 • Φάξ: 2310-891337


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, ΝΟΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (1987)
 • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση  των Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο του Birmingham, Αγγλία (1989)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (1996)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επιχειρηματικότητα, Διεθνής Επιχειρηματικη Δρασηριότητα, Γυναικεία & Νεανική Επιχειρηματικότητα,   Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Επιχειρησιακή Στρατηγική, Μέντορινγκ.
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 3. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 6. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 
Άλλες Δραστηριότητες
 • Τακτικό μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων: «Σχεδίου δράσης προς Όφελος των Γυναικών και την καταπολέμηση της Βίας»
 • Μέλος της συντακτικής επιτροπής (editorial board) του επιστημονικού περιοδικού South-Eastern Europe Journal of Economics (SEEJE)
 • κριτής (referee) στα επιστημονικά περιοδικά:
  -International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management (IJEIM), Inderscience Publishers,
  -International Journal of Mentoring and Coaching in Education (IJMCE).