Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Δημήτριος  Σουμπενιώτης
| Βιογραφικό |
Σουμπενιώτης Δημήτριος
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Χρηματοοικονομική με έμφαση στη Διαχείριση Τραπεζικών Χαρτοφυλακίων"
 • e-mail: subedim (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΗΘ3, 303
 • Τηλέφωνο: 2310-891580
 • Φάξ: 2310-891544
 • Βιογραφικό


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο τμήματος Οικονομικών, Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), Αθήνα, (1983).
 • Master of Social Sciences (M.Soc.Sc.) in Economics, University of Birmingham, U.K. (1985)
 • Ph.D., University. of Birmingham, U.K., (1992).
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Xρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Μοντέλα Μέσου Διακύμανσης Προσδοκώμενης Χρησιμότητας (ΜVEU) και συμπεριφορά χαρτοφυλακίου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.
Μοντέλα Προτεραιότητας Ασφαλείας (SF) και συμπεριφορά χαρτοφυλακίου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.
Τραπεζική διαμεσολάβηση.
Impact of International Mergers and Acquisitions on Shareholder's Wealt.
Foreign Direct Investment.
Market Anomalies in the A.S.E.
Στρατηγική Συμπεριφορά των Εισηγμένων στο Χ.Α.Α.
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. Στρατηγικός Σχεδιασμός Ποιότητας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 6. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 7. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 8. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 9. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 10. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 11. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ(OMAΔIKH EPΓAΣIA) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 12. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 13. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο