Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Θεόδωρος  Κασκάλης
| Βιογραφικό |
Κασκάλης Θεόδωρος
 • Θέση:  Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Πληροφορική - Προγραμματισμός Ψηφιακών Συστημάτων"
 • e-mail: kaskalis (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΓΔ, 323
 • Τηλέφωνο: 2310-891885


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
  Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, (1993).
  Διδακτορικό Δίπλωμα στην Παράλληλη Κατανεμημένη Επεξεργασία, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (1998).
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Ψηφιακή Σχεδίαση
Ενσωματωμένα Συστήματα
Προγραμματισμός Υπολογιστών
Υπολογισμοί Διαδικτύου
Παράλληλη και Κατανεμημένη Επεξεργασία
Τεχνολογίες Πλέγματος
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΣΤΟΥ (ΔΤ2703) (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΔΤ2702) (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 5. ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΔΤ3602) (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 6. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΔΤ4601) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο