Κασκάλης Θεόδωρος
 • 2310-891885
 • kaskalis uom.gr
 • Γραφείο: Γ3, 323

  Κασκάλης Θεόδωρος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, (1993). Διδακτορικό Δίπλωμα στην Παράλληλη Κατανεμημένη Επεξεργασία, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (1998).

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Ψηφιακή Σχεδίαση Ενσωματωμένα Συστήματα Προγραμματισμός Υπολογιστών Υπολογισμοί Διαδικτύου Παράλληλη και Κατανεμημένη Επεξεργασία Τεχνολογίες Πλέγματος

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
   (CS0201)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
   (ΠΛ0623)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 6ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Κασκάλης Θεόδωρος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα έχει σκοπό να παρουσιάσει το οικοσύστημα των ενσωματωμένων συστημάτων τόσο πρακτικά όσο και διοικητικά-επιχειρηματικά. Τελικός στόχος είναι η κατανόηση από τον διδασκόμενο της τεράστιας διείσδυσης των ψηφιακών τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή και του τρόπου επιχειρηματικής αξιοποίησης αυτής της έννοιας του «πανταχού παρόντα» υπολογιστή. Πρόκειται για μάθημα εμβάθυνσης που παρουσιάζει τη σχεδίαση λογισμικού και υλισμικού κάτω από μια ενιαία πλευρά.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Ορισμός, χαρακτηριστικά, εφαρμογές, απαιτήσεις Ενσωματωμένων Συστημάτων. Μικροεπεξεργαστές γενικού και ειδικού σκοπού, κυκλώματα ASIC, πεδιακά προγραμματιζόμενες συστοιχίες πυλών (FPGA), σύνθετες προγραμματιζόμενες λογικές διατάξεις (CPLD). Μέθοδοι σχεδίασης, ανάπτυξης, ελέγχου και παραγωγής. Εργαλεία σχεδιασμού κυκλωμάτων, επαλήθευσης της ορθής λειτουργίας, σχεδιασμού τελικών προϊόντων. Περιφερειακές συσκευές, σειριακή και παράλληλη επικοινωνία εντός και εκτός του ενσωματωμένου συστήματος. Αισθητήρες, ενεργοποιητές. Μετατροπές μεταξύ αναλογικών και ψηφιακών σημάτων. Μικροελεγκτές: οικογένειες, χαρακτηριστικά, ιστορικό, εφαρμογές.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Τελική εργασία, Τελική γραπτή εξέταση

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  64314 Ψηφιακή Σχεδίαση με VHDL, Τύπος: Σύγγραμμα, Peter J Ashenden, 2010, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ISBN: 978-960-6759-505

  3409 Οι Υπολογιστές ως Συστατικά Στοιχεία, Τύπος: Σύγγραμμα, Wayne Wolf, 2008, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN: 978-960-6759-18-5

  Συμπληρωματικό υλικό

  Διαφάνειες μαθήματος, Προτεινόμενα sites, ιστοσελίδα μαθήματος

  • ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ
   (MLI0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΠ

  Τμήμα
  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
   (ΕΕΔΒ109)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΕΒΔΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
   (ΕΕΔΒ105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΕΒΔΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
   (ΠΛ0742)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Κασκάλης Θεόδωρος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Επιλεγόμενο μάθημα που έχει ως σκοπό την πλήρη εξοικείωση του διδασκόμενου με τη διαδικασία παραγωγής και προγραμματισμού ψηφιακών συστημάτων, από τη φάση της αρχικής σύλληψης της ιδέας μέχρι του σημείου του προγραμματισμού του τελικού προϊόντος.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Σκοπιμότητα, μεθοδολογία και χαρακτηριστικά ανάπτυξης ψηφιακών συστημάτων. Τρόποι προσέγγισης, κύκλος ζωής, πρακτικά ζητήματα οργάνωσης υλικοτεχνικής και ανθρώπινης υποδομής. Ανάπτυξη πρωτοτύπων με τη χρήση FPGA και μικροελεγκτών. Σχεδίαση σχηματικού, πλακέτας και συσκευασίας με εργαλεία CAD. Παραγγελία και κατασκευή ψηφιακών προϊόντων. Προγραμματισμός μικροελεγκτών σε C και assembly. Physical computing και θέματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή. Πλατφόρμες πειραματισμού και ανάπτυξης πρωτοτύπων.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Ενδιάμεσες εργασίες, Πρόοδος, Τελική εργασία, Τελική εξέταση

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  45471 Συστήματα Μικροϋπολογιστών, ΤΟΜΟΣ ΙΙ: Μικροελεγκτές AVR και PIC, Τύπος: Σύγγραμμα, Τόμος: Τόμος 2, Πεκμεστζή Κιαμάλ, 2009, Συμμετρία, ISBN: 978-960-266-269-4

  33147 Ηλεκτρονική σχεδίαση-κατασκευή & προσομοίωση τυπωμένων κυκλωμάτων, Τύπος: Σύγγραμμα, Χατζηγκάιδας Α., Κουτσινού Μ., 2010, Α. Χατζηγκάιδας, ISBN: 978-960-92653-4-8

  Συμπληρωματικό υλικό

  Διαφάνειες μαθήματος, Προτεινόμενα sites, ιστοσελίδα μαθήματος

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
   (ΠΛ0424)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 4ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Κασκάλης Θεόδωρος, Ξυνόγαλος Στέλιος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Η ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίδων και δικτυακών εφαρμογών, εστιάζοντας στο επίπεδο του “διακομιστή” (server-side). Η έμφαση δίνεται στη διαχείριση προγραμμάτων διακομιστή ιστού (web server), στη χρήση scripting γλωσσών (PHP) και στην αξιοποίηση συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (MySQL). H σύνθεση των παραπάνω οδηγεί στην ανάπτυξη δυναμικών ιστοτόπων και δικτυακών εφαρμογών.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Η έννοια του διακομιστή και των υπηρεσιών του. Εγκατάσταση και διαχείριση web server (apache). Ενεργοποίηση δυναμικών λειτουργιών. Εισαγωγή στις server-side scripting γλώσσες με κεντρικό παράδειγμα την PHP. Βασικές δομές. Αποθήκευση και Ανάκληση Δεδομένων. Χρήση Πινάκων. Χειρισμός Συμβολοσειρών. Επαναχρησιμοποίηση Κώδικα και Σύνταξη Συναρτήσεων. Αντικειμενοστρέφεια. Αλληλεπίδραση με το Σύστημα Αρχείων και το Διακομιστή. Εγκατάσταση και διαχείριση Database Management System (DBMS) με σκοπό τη δικτυακή αξιοποίησή του (MySQL). Σχεδίαση και δημιουργία μιας δικτυακής Βάσης Δεδομένων. Πρόσβαση με τη χρήση της PHP. Παραδειγματική λειτουργία δικτυακού τόπου ηλεκτρονικού εμπορίου. Θέματα Ασφάλειας. Έλεγχος ταυτότητας και ασφαλείς συναλλαγές με την PHP και τη MySQL. Επέκταση σε θέματα XML και AJAX. Σύγκριση με ανταγωνιστικές τεχνολογίες web servicing, scripting, DBMS.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Ενδιάμεσες εργασίες, Τελική εργασία, Τελική γραπτή εξέταση

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  13690 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ PHP 6 ΚΑΙ MYSQL 5 ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, LARRY ULLMAN, 2009, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-250-5

  68387584 Ανάπτυξη Web Εφαρμογών με PHP και MySQL, 5η εκδ., Τύπος: Σύγγραμμα, Thomson Laura, Welling Luke, 2017, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ, ISBN: 978-960-512-7015

  Συμπληρωματικό υλικό

  Διαφάνειες μαθήματος, Προτεινόμενα sites, ιστοσελίδα μαθήματος

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΣΤΟΥ
   (ΠΛ0318)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 3ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Κασκάλης Θεόδωρος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα σκοπεύει στην ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίδων και δικτυακών εφαρμογών, εστιάζοντας στο επίπεδο του “πελάτη” (client-side). Η έμφαση δίνεται στη χρήση markup και scripting γλωσσών (HTML, CSS, Javascript) και παρέχει γενικότερες βασικές γνώσεις που απαιτούνται στο πεδίο του δικτυακού προγραμματισμού

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Διαχωρισμός εννοιών υπηρεσιών πελάτη και διακομιστή. Έμφαση στις υπηρεσίες πελάτη: HTML, CSS, Javascript. Δημοσίευση ιστοσελίδων και ιστοτόπων. Δομή σελίδας HTML, elements, semantic markup. Διάκριση δομής από εμφάνιση κειμένου. Εξέλιξη των CSS. Selectors, properties, pseudo-classes, pseudo-elements. Κληρονομικότητα, διάταξη, θέματα συμβατότητας. Προγραμματισμός σε JavaScript. Primitive values, objects, functions, closures. Document Object Model (DOM), events.AJAX, JSON.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Ενδιάμεσες εργασίες, Τελική εργασία, Τελική γραπτή εξέταση

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  50658790 Μάθετε HTML 5, CSS και JavaScript Όλα σε Ένα, 2η Έκδ., Julie C. Meloni

  12481635 Πλήρες Εγχειρίδιο της HTML 5 & CSS, 6ή Έκδοση, Lemay Laura, Colburn Rafe

  Συμπληρωματικό υλικό

  Διαφάνειες μαθήματος, Προτεινόμενα sites, ιστοσελίδα μαθήματος

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (9 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2010

   • Π. Καριώτογλου, Α. Σπύρτου, Δ. Πνευματικός, Θ. Κασκάλης, Γ. Μαλανδράκης, Α. Ζουπίδης, Σ. Μπλούχου, Κ. Σουλτάνης, Ρ. Τριανταφυλλίδου, Ε. Φακάζη, Ι. Αρβανιτάκης και Ρ. Πολατίδου, Σχεδίαση και Εφαρμογή μιας Επίσκεψης στον ΟΤΕ - Ιδιότητες των Υλικών που Χρησιμοποιούνται στις Τηλεπικοινωνίες (Διδακτικό Υλικό), Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου: Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες, 2010. ISBN 978-9963-689-64-4 (στα Αγγλικά: ISBN 978-9963-689-66-8)
   • Π. Καριώτογλου, Α. Σπύρτου, Δ. Πνευματικός, Θ. Κασκάλης, Γ. Μαλανδράκης, Α. Ζουπίδης, Σ. Μπλούχου, Κ. Σουλτάνης, Ρ. Τριανταφυλλίδου, Ε. Φακάζη, Ι. Αρβανιτάκης και Ρ. Πολατίδου, Σχεδίαση και Εφαρμογή μιας Επίσκεψης στον ΟΤΕ - Ιδιότητες των Υλικών που Χρησιμοποιούνται στις Τηλεπικοινωνίες (Βιβλίο Εκπαιδευτικού), Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου: Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες, 2010. ISBN 978-9963-689-65-1 (στα Αγγλικά: ISBN 978-9963-689-67-5)
   • Π. Καριώτογλου, Α. Σπύρτου, Δ. Πνευματικός, Θ. Κασκάλης, Γ. Μαλανδράκης, Α. Ζουπίδης, Σ. Μπλούχου, Κ. Σουλτάνης, Ρ. Τριανταφυλλίδου, Ι. Αρβανιτάκης και Ρ. Πολατίδου, Η Πυκνότητα των Υλικών σε Φαινόμενα Πλεύσης / Βύθισης: Πειραματικές Διαδικασίες και Μοντελοποίηση (Διδακτικό Υλικό), Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου: Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες, 2010. ISBN 978-9963-689-68-2 (στα Αγγλικά: ISBN 978-9963-689-70-5)
   • Π. Καριώτογλου, Α. Σπύρτου, Δ. Πνευματικός, Θ. Κασκάλης, Γ. Μαλανδράκης, Α. Ζουπίδης, Σ. Μπλούχου, Κ. Σουλτάνης, Ρ. Τριανταφυλλίδου, Ι. Αρβανιτάκης και Ρ. Πολατίδου, Η Πυκνότητα των Υλικών σε Φαινόμενα Πλεύσης / Βύθισης: Πειραματικές Διαδικασίες και Μοντελοποίηση (Βιβλίο Εκπαιδευτικού), Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου: Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες, 2010. ISBN 978-9963-689-69-9 (στα Αγγλικά: ISBN 978-9963-689-71-2)

   2006

   • Επιστημονική επιμέλεια και μετάφραση του βιβλίου: M. Burrell, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: Θεμελιώδεις Έννοιες, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2006. ISBN 960-8396-28-x (η μετάφραση έγινε σε συνεργασία με τον Β. Στεφανίδη)
   • Θ. Κασκάλης, Εκπαίδευση στην Επεξεργασία Κειμένου: OpenOffice.Org Writer, Θεσσαλονίκη: Τεχνικές Εκδόσεις Τζιόλα, 2006. ISBN 960-418-120-3

   2005

   • Ρ. Σιβροπούλου, Α. Κυρίδης και Θ. Κασκάλης. Επιμέλεια και Έκδοση Πρακτικών Συμποσίου: Η Οργάνωση της Πρακτικής άσκησης στα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών. [CD-ROM]. Φλώρινα, 2005.

   1999

   • T. H. Kaskalis and K. G. Margaritis, "Systolic artificial neural network design, simulation and implementation," in Computational Methods and Neural Networks, M. P. Bekakos and M. Sambandham, Eds. Atlanta, GA: Dynamic Publishers, 1999, pp. 35-59.

   1997

   • T. H. Kaskalis, K. G. Margaritis and C. C. Tsouros, "Systolic optimal linear associative memory ANN prototyping using the Ptolemy environment," in Applications of High Performance Computing in Engineering V, H. Power and J. J. Casares Long, Eds. Southampton, United Kingdom: Computational Mechanics Publications, 1997, pp. 297-307.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (16 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2008

    • K. Papatheodorou, K. Evangelidis, P. Symeonidis and T. Kaskalis, "Applying dynamic segmentation and linear referencing systems over the Web," International Journal of Geoinformatics, vol. 4, no. 3, pp. 1-8, 2008.

    2007

    • T. H. Kaskalis, T. D. Tzidamis and K. Margaritis, "Multimedia authoring tools: The quest for an educational package," Journal of Educational Technology & Society, vol. 10, no. 3, pp. 135-162, 2007.

    2006

    • T. H. Kaskalis, T. D. Tzidamis, K. Margaritis and K. Evangelidis, "Multimedia creation: An educational approach," WSEAS Transactions on Information Science and Applications, vol. 3, no. 2, pp. 470-477, 2006.
    • T. H. Kaskalis, "Tracing the evolution of minimum singular values for bipolar matrices," WSEAS Transactions on Computers, vol. 5, no. 10, pp. 2169-2174, 2006.

    2005

    • Ε. Ντρενογιάννη και Θ. Χ. Κασκάλης, "Η προετοιμασία των μελλοντικών εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση: Η περίπτωση των Η.Π.Α.," Σύγχρονη Εκπαίδευση, τομ. 142, σσ. 145-160, 2005.
    • Ε. Γρηγορόπουλος, Δ. Βαγιάνος, Θ. Χ. Κασκάλης και Κ. Μαργαρίτης, "Υιοθετώντας λύσεις ελεύθερου λογισμικού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση," Θέματα στην Εκπαίδευση, τομ. 6, αρ. 2-3, σσ. 245-263, 2005.

    2004

    • D. Vagianos, E. Grigoropoulos, T. Kaskalis and K. Margaritis, "Free and open source software educational perspectives," International Journal of Information Technology, vol. 1, no. 2, pp. 58-61, 2004.
    • Β. Δαγκλή, Θ. Χ. Κασκάλης και Α. Κυρίδης, "Χρήση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό σε προσχολικές τάξεις," Μακεδνόν, τομ. 13, σσ. 195-203, 2004.
    • K. E. Evangelidis, E. Kehris and T. H. Kaskalis, "A laboratory assistance module," International Journal of Information Technology, vol. 1, no. 3, pp. 135-138, 2004.
    • Θ. Χ. Κασκάλης, "Εκπαιδευτικό λογισμικό ανοικτού κώδικα," Μακεδνόν, τομ. 13, σσ. 185-193, 2004.
    • T. H. Kaskalis, "Localizing and experiencing electronic questionnaires in an educational web site," International Journal of Information Technology, vol. 1, no. 4, pp. 187-190, 2004.
    • Α. Κυρίδης, Ε. Τσακιρίδου, Θ. Κασκάλης και Π. Γκόλια, "Οι αντιλήψεις και οι απόψεις των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Φλώρινας για την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στο Νηπιαγωγείο," Θέματα στην Εκπαίδευση, τομ. 5, αρ. 1-3, σσ. 161-172, 2004.

    2001

    • V. Dagdilelis and T. H. Kaskalis. (2001). Don't disturb my circles: change of epistemological status in school geometry concepts. International Journal of Learning [Online]. 8. Available: http://theuniversitypressjournals.cgpublisher.com/product/pub.30/prod.312 Paperback ISBN 1-86335-390-9, eBook ISBN 1-86335-391-7

    1998

    • T. H. Kaskalis and K. G. Margaritis, "Systolic artificial neural network prototyping using Ptolemy," International Journal of Computer Mathematics, vol. 67, no. 1-2, pp. 139-153, 1998.
    • T. H. Kaskalis and K. G. Margaritis, "An SIMD implementation of optimal linear associative memory neural networks," Neural Parallel and Scientific Computations, vol. 6, no. 3, pp. 373-389, 1998.

    1996

    • T. H. Kaskalis and K. G. Margaritis, "A reconfigurable systolic torus for iterative matrix operations," Journal of Parallel Algorithms and Applications, vol. 10, no. 1-2, pp. 79-91, 1996.
    • Συνέδρια (30 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2013

     • A. Spyrtou, J. Arvanitakis, T. Kaskalis, A. Zoupidis, J. Lavonen and P. Kariotoglou, "An educational software for teaching floating – sinking phenomena: Investigating alternative ways for inquiry and modeling activities," in Proceedings of the 10th Conference of the European Science Education Research Association, Nicosia, Cyprus, 2013, accepted.

     2012

     • S. Zachariadis and T. H. Kaskalis. (2012). An embedded system for smart vineyard agriculture. Proceedings of the 2nd Pan-Hellenic Conference on Electronics and Telecommunications. [Online]. Thessaloniki, Greece. Available: http://www.pacet.gr/index_htm_files/P102_.pdf
     • Y. Nikolaidis and T. H. Kaskalis, "Economically optimum acceptance sampling plans depending on how rejected lots are handled," in Proceedings of the 43rd Decision Sciences Institute Annual Meeting Conference, San Francisco, 2012, pp. 249-266.

     2011

     • S. Xinogalos and T. H. Kaskalis, "The challenges of teaching web programming: literature review and proposed guidelines," in Proceedings of the 8th International Conference on Web Information Systems and Technologies, Porto, Portugal, 2012, pp. 207-212.

     2009

     • Ι. Αρβανιτάκης και Θ. Κασκάλης, "Ανάπτυξη λογισμικού προσομοίωσης για τη διδασκαλία της πλεύσης-βύθισης στην Ε΄ τάξη του δημοτικού," Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Φλώρινα, 2009, σσ. 198-206.

     2006

     • Θ. Κασκάλης, Σ. Πετρίκη, Κ. Σαββάκης και Μ. Σουλιώτης, "Οι νέες τεχνολογίες στο Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισμικού," Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου: Παιδαγωγικά τμήματα: Παρελθόν, παρόν και μέλλον, Αλεξανδρούπολη, 2006, σσ. 325-332.
     • Φ. Τρίμμη, Ε. Γρηγορόπουλος, Θ. Κασκάλης και Κ. Μαργαρίτης, "Δικτυακή πύλη για το ελεύθερο λογισμικό και το λογισμικό ανοικτού κώδικα στην εκπαίδευση," Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, 2006, σσ. 227-234.
     • Θ. Τζιδάμης, Θ. Κασκάλης και Κ. Μαργαρίτης, "Ανάπτυξη εργαλείου συγγραφής εκπαιδευτικών πολυμεσικών εφαρμογών," Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, 2006, σσ. 139-146.

     2004

     • Α. Μαλέτσκος και Θ. Κασκάλης, "Το μάθημα και τα προγράμματα σπουδών Πληροφορικής: Αποτύπωση της κατάστασης, των στάσεων και των απόψεων νεοδιόριστων καθηγητών Πληροφορικής της Δυτικής Μακεδονίας," Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πληροφορικής: Πληροφορική και Εκπαίδευση. [CD-ROM]. Θεσσαλονίκη, 2004.
     • Α. Μαλέτσκος και Θ. Κασκάλης, "Η πραγματικότητα της εισαγωγής της Πληροφορικής από την πλευρά των νεοδιόριστων καθηγητών," Πρακτικά 2ης Πανελλήνιας Διημερίδας με Διεθνή Συμμετοχή: Διδακτική της Πληροφορικής, Βόλος, 2004, σσ. 307-310.
     • Θ. Κασκάλης, Ν. Κουτσουπιάς και Α. Κυρίδης, "Φοιτητές και Internet: δικτυακοί προορισμοί στα εργαστήρια πληροφορικής της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας," Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πληροφορικής: Πληροφορική και Εκπαίδευση. [CD-ROM]. Θεσσαλονίκη, 2004.
     • Θ. Χ. Κασκάλης, Α. Μαλέτσκος και Κ. Ε. Ευαγγελίδης, "Χρήση και αξιοποίηση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων σε έναν εκπαιδευτικό δικτυακό τόπο," Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Αθήνα, 2004, τομ. 1, σσ. 455-464.
     • Θ. Κασκάλης, Δ. Βαγιάνος, Ε. Γρηγορόπουλος και Κ. Μαργαρίτης, "Εκπαιδευτικές εφαρμογές ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα," Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Αθήνα, 2004, τομ. 1, σσ. 555-564.

     2003

     • Β. Εφόπουλος, Γ. Ευαγγελίδης, Β. Δαγδιλέλης και Θ. Κασκάλης, "Ένα μοντέλο διαδικτυακού περιβάλλοντος με υποστήριξη βάσεων δεδομένων για τη διδασκαλία των αρχών του προγραμματισμού," Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ: Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Σύρος, 2003, τομ. 1, σσ. 733-741.
     • K. E. Evangelidis, P. I. Papaioannou and T. H. Kaskalis, "TELEcommunication and inforMATICS technologies serving the Greek freeway users," in Proceedings of the 9th Panhellenic Conference on Informatics, Thessaloniki, Greece, 2003, pp. 295-309.

     2002

     • T. H. Kaskalis and K. G. Margaritis, "Minimum time matrix transposition on a reconfigurable mesh," in Proceedings of the 35th International Symposium on Microarchitecture: 1st Workshop on Application Specific Processors, Istanbul, Turkey, 2002, pp. 123-128.
     • Θ. Χ. Κασκάλης, "Προγραμματιστικά περιβάλλοντα προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας," Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Ρόδος, 2002, τομ. 1, σσ. 279-288.

     2001

     • T. H. Kaskalis, K. G. Margaritis, V. Dagdilelis and G. Evangelidis, "Tight lower bound for matrix transposition on the reconfigurable mesh," in Proceedings of the 5th Hellenic-European Conference on Computer Mathematics and its Applications, Athens, Greece, 2001, vol. 1, pp. 306-311.
     • Β. Εφόπουλος, Β. Δαγδιλέλης, Μ. Σατρατζέμη, Θ. Κασκάλης και Γ. Ευαγγελίδης, "DBSchoolLab: Ένα σύστημα για τη διαχείριση ασκήσεων και διαγωνισμάτων στο σχολικό περιβάλλον," Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση, Ρέθυμνο, 2001, σσ. 496-508.
     • Β. Δαγδιλέλης και Θ. Χ. Κασκάλης, "Οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) και η αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος στον 21ο αιώνα," Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: Ο Δάσκαλος του 21ου Αιώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αλεξανδρούπολη, 2001, σσ. 221-227.
     • Θ. Χ. Κασκάλης, Β. Δαγδιλέλης, Γ. Ευαγγελίδης και Κ. Γ. Μαργαρίτης, "Αξιοποιώντας τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του περιβάλλοντος Ptolemy," Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. [CD-ROM]. Πάτρα, 2001.
     • T. H. Kaskalis, V. Dagdilelis, G. Evangelidis and K. G. Margaritis, "Implementing applications on small robots for educational purposes: Programming the LEGO Mindstorms," in Proceedings of the 5th Hellenic-European Conference on Computer Mathematics and its Applications, Athens, Greece, 2001, vol. 1, pp. 337-341.

     1998

     • T. H. Kaskalis and K. G. Margaritis, "Minimum singular value estimation of bipolar matrices," in Proceedings of the 4th Hellenic-European Conference on Computer Mathematics and its Applications, Athens, Greece, 1998, vol. 1, pp. 371-377.

     1996

     • T. H. Kaskalis, K. G. Margaritis and D. J. Evans, "Data interleaving and 2-slow automata for re-usable systolic arrays," in IEEE Computer Society Press Proceedings of the 2nd International Conference on Massively Parallel Computing Systems, Ischia, Italy, 1996, pp. 280-286.
     • T. H. Kaskalis and K. G. Margaritis, "Using the reconfigurable systolic torus for general matrix iterative methods," in Proceedings of the 3rd Hellenic-European Conference on Mathematics and Informatics, Athens, Greece, 1996, pp. 596-603.
     • T. H. Kaskalis and K. G. Margaritis, "Systolic array prototyping using the Ptolemy environment," in Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, Rodos, Greece, 1996, vol. 2, pp. 663-666.
     • T. H. Kaskalis and K. G. Margaritis, "Matrix polynomial computations using the reconfigurable systolic torus," in Elsevier Proceedings of the 3rd International Workshop on Image and Signal Processing, Manchester, United Kingdom, 1996, pp. 687-690.

     1995

     • I. Pitas and T. H. Kaskalis, "Applying signatures on digital images," in Proceedings of the IEEE Workshop on Nonlinear Signal and Image Processing, Neos Marmaras, Greece, 1995, vol. 1, pp. 460-463.
     • T. H. Kaskalis, K. G. Margaritis and D. J. Evans, "Data interleaving and c-slow automata for linear re-usable systolic arrays," in Proceedings of the International Conference on Digital Signal Processing, Limassol, Cyprus, 1995, vol. 2, pp. 760-766.
     • T. H. Kaskalis, K. G. Margaritis and D. J. Evans, "Data interleaving and c-slow automata on re-usable systolic arrays for matrix operations," in Proceedings of the 5th Panhellenic Conference on Informatics, Athens, Greece, 1995, vol. 2, pp. 791-801.
     • Άλλα (6 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2010

      • Ι. Αρβανιτάκης, Θ. Κασκάλης και Π. Καριώτογλου. (2010). Ανάπτυξη λογισμικού προσομοίωσης για τη διδασκαλία της πλεύσης-βύθισης. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Ελεύθερου Λογισμικού - Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα. [Online]. Θεσσαλονίκη. Διαθέσιμο: http://conf.ellak.gr/2010/?p=232

      2009

      • Π. Καριώτογλου, Α. Σπύρτου, Α. Ζουπίδης, Ι. Αρβανιτάκης, Θ. Κασκάλης, Γ. Μαλανδράκης, Σ. Μπλούχου, Δ. Πνευματικός, Θ. Πολατίδου, Κ. Σουλτάνης, Ρ. Τριανταφυλλίδου και Ε. Φακάζη, "Η πυκνότητα των υλικών σε φαινόμενα πλεύσης / βύθισης: πειραματικές διαδικασίες και μοντελοποίηση," Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Φλώρινα, 2009, σ. 959.

      2004

      • Θ. Χ. Κασκάλης. (2004). Δικτυακό περιβάλλον διενέργειας ερωτηματολογίων. Πρακτικά 1ης Ημερίδας Πληροφορικής στη Δυτική Μακεδονία: Διαδίκτυο και Εκπαίδευση, Προβλήματα και Προοπτικές. [Online]. Φλώρινα. Διαθέσιμο: http://dide.flo.sch.gr/Seminars/Hmerida1/Hmerida-Florina-Kaskalis.pdf

      2003

      • V. Efopoulos, G. Evangelidis, V. Dagdilelis and T. Kaskalis, "WIPE - A model for a web-based database-driven environment for teaching programming," in Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, Athens, Greece, 2003, p. 472.

      2001

      • Θ. Χ. Κασκάλης και Κ. Γ. Μαργαρίτης, "Προγραμματιστικά περιβάλλοντα των LEGO Mindstorms με έμφαση στην εκπαιδευτική διαδικασία," Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, 2001, σ. 603.

      1996

      • T. H. Kaskalis and K. G. Margaritis, "ANN prototyping using the Ptolemy environment," Poster presentation in Workshop on Neural Networks: From Biology to Hardware Implementations, Chia, Italy, 1996.