Κασκάλης Θεόδωρος
 • 2310 891.885
 • kaskalis uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ3, 323

  Κασκάλης Θεόδωρος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, (1993). Διδακτορικό Δίπλωμα στην Παράλληλη Κατανεμημένη Επεξεργασία, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (1998).

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Ψηφιακή Σχεδίαση Ενσωματωμένα Συστήματα Προγραμματισμός Υπολογιστών Υπολογισμοί Διαδικτύου Παράλληλη και Κατανεμημένη Επεξεργασία Τεχνολογίες Πλέγματος

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
   (CS0201)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
   (AIC103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 1ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΕΤΥ-ΠΣ | Υποχρεωτικό Κορμού | Εβδ.διδασκαλία: 4 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Σατρατζέμη Μαρία, Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος, Ξυνόγαλος Στέλιος, Σακελλαρίου Ηλίας, Κασκάλης Θεόδωρος, Αμπατζόγλου Απόστολος, Καρακασίδης Αλέξανδρος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:
  • να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές ανάπτυξης λογισμικού σε μια διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμού,
  • να συγγράφουν κώδικα σύμφωνα με το συντακτικό της γλώσσας C, κλασσικού αντιπρόσωπου της διαδικαστικής σχολής προγραμματισμού,
  • να κατανοούν την έννοια του τύπου δεδομένων και των συναφών λειτουργιών (operations), και να συνθέτουν πολύπλοκους νέους τύπους βασιζόμενοι σε πρωταρχικούς, στοχεύοντας στην ορθή αναπαράσταση των δεδομένων του προς επίλυση προβλήματος,
  • να αξιοποιούν σε προγράμματα την έννοια της συνάρτησης, του τύπου της, των παραμέτρων και της εμβέλειας των μεταβλητών και της κλήσης, και να μπορούν να ορίζουν ορθά νέες συναρτήσεις σε μια γλώσσα προγραμματισμού,
  • να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν μικρού μεγέθους προγράμματα, αξιολογώντας και επιλέγοντας κατάλληλες προγραμματιστικές δομές (εντολές ελέγχου ροής, εντολές επανάληψης) και τους αντίστοιχους βασικούς/σύνθετους τύπους δεδομένων,
  • να συνθέτουν λύσεις σε περισσότερο πολύπλοκα προβλήματα, χρησιμοποιώντας τις έννοιες της αφαίρεσης (abstraction) και αποδόμησης (decomposition) βασισμένη σε διαδικασίες.

  Με βάση την ταξινομία του Bloom τα ΜΑ καλύπτουν και τις 6 κατηγορίες: γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση και αξιολόγηση.

  Αυτόνομη εργασία
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  Λήψη αποφάσεων
  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού. Περιβάλλοντα ανάπτυξης γλωσσών προγραμματισμού.
  Βασικές έννοιες της γλώσσας C: Η έννοια της μεταβλητής, τύποι μεταβλητών, απόδοση τιμής, τελεστές και παραστάσεις., βασικοί τύποι δεδομένων.
  Ροή Ελέγχου: Εντολές Διακλάδωσης υπό συνθήκη, Εντολές επανάληψης. Διαδικαστικός Προγραμματισμός: Συναρτήσεις.
  Δείκτες.
  Δομημένοι τύποι δεδομένων: Πίνακες, Αλφαριθμητικά, Εγγραφές/δομές & πίνακες Εγγραφών/δομών,
  Δείκτες και συναρτήσεις, Δείκτες και πίνακες. Δείκτες και αλφαριθμητικά. Αριθμητική διευθύνσεων. Δυναμική διαχείριση μνήμης
  Είσοδος και Έξοδος: Αρχεία κειμένου
  Χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Code:Blocks, Ανάπτυξη, δοκιμή και αποσφαλμάτωση προγραμμάτων (εργαστηριακό μέρος μαθήματος).
  Ανάπτυξη προγραμμάτων μικρού και μεσαίου μεγέθους στο εργαστήριο και κατ’ οίκον εργασία.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου σε εργαστήριο,
  2. Κατ’ οίκον εβδομαδιαίες εργασίες ανάπτυξης κώδικα. Περίπου 3 προγράμματα /βδομάδα Χ 12 βδομάδες = ~36 προγράμματα μικρού και μεσαίου μεγέθους αναπτύσσει κάθε φοιτητής το εξάμηνο
  Τόσο η τελική εξέταση όσο και οι εβδομαδιαίες εργασίες στοχεύουν στην επίλυση προβλημάτων με την ανάπτυξη αλγόριθμων και υλοποίηση τους σε πρόγραμμα με τη γλώσσα προγραμματισμού C.
  Προσδιορισμένα κριτήρια
  Το (1) συμβάλλει στο 85%
  Το (2) συμβάλλει στο 15%
  Προσβάσιμα στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας τους μαθήματος

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  68384925 Η ΓΛΩΣΣΑ C ΣΕ ΒΑΘΟΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΝΙΚΟΣ Μ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, 2017, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-715-9

   

  13767 Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ C: ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, Τύπος: Σύγγραμμα, ERIC S. ROBERTS, 2004, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 960-209-791-4

   

  68370518 Εισαγωγή στη γλώσσα C, με παραδείγματα και ασκήσεις, Τύπος: Σύγγραμμα, Αλέξανδρος Καράκος, 2012, Καράκος Αλεξανδρος (Αυτοέκδοση), ISBN: 9789609340694

   

  68383623 C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή, Τύπος: Σύγγραμμα, Γ. Σ. Τσελίκης - Ν. Δ. Τσελίκας, 2016, Γ.Σ.Τσελίκης - Ν.Δ.Τσελίκας, ISBN: 978-960-93-1961-4

  Συμπληρωματικό υλικό

  Ιστοσελίδα μαθήματος (http://compus.uom.gr/INF122/ )

  • ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
   (ΠΛ0623)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 6ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Κασκάλης Θεόδωρος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Το μάθημα έχει σκοπό να παρουσιάσει το οικοσύστημα των ενσωματωμένων συστημάτων τόσο πρακτικά όσο και διοικητικά-επιχειρηματικά. Τελικός στόχος είναι η κατανόηση από τον διδασκόμενο της τεράστιας διείσδυσης των ψηφιακών τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή και του τρόπου επιχειρηματικής αξιοποίησης αυτής της έννοιας του «πανταχού παρόντα» υπολογιστή. Πρόκειται για μάθημα εμβάθυνσης που παρουσιάζει τη σχεδίαση λογισμικού και υλισμικού κάτω από μια ενιαία πλευρά.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Ορισμός, χαρακτηριστικά, εφαρμογές, απαιτήσεις Ενσωματωμένων Συστημάτων. Μικροεπεξεργαστές γενικού και ειδικού σκοπού, κυκλώματα ASIC, πεδιακά προγραμματιζόμενες συστοιχίες πυλών (FPGA), σύνθετες προγραμματιζόμενες λογικές διατάξεις (CPLD). Μέθοδοι σχεδίασης, ανάπτυξης, ελέγχου και παραγωγής. Εργαλεία σχεδιασμού κυκλωμάτων, επαλήθευσης της ορθής λειτουργίας, σχεδιασμού τελικών προϊόντων. Περιφερειακές συσκευές, σειριακή και παράλληλη επικοινωνία εντός και εκτός του ενσωματωμένου συστήματος. Αισθητήρες, ενεργοποιητές. Μετατροπές μεταξύ αναλογικών και ψηφιακών σημάτων. Μικροελεγκτές: οικογένειες, χαρακτηριστικά, ιστορικό, εφαρμογές.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Τελική εργασία, Τελική γραπτή εξέταση

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  64314 Ψηφιακή Σχεδίαση με VHDL, Τύπος: Σύγγραμμα, Peter J Ashenden, 2010, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ISBN: 978-960-6759-505

  3409 Οι Υπολογιστές ως Συστατικά Στοιχεία, Τύπος: Σύγγραμμα, Wayne Wolf, 2008, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN: 978-960-6759-18-5

  Συμπληρωματικό υλικό

  Διαφάνειες μαθήματος, Προτεινόμενα sites, ιστοσελίδα μαθήματος (http://compus.uom.gr/MT144)

  • ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ
   (MLI0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΠ

  Τμήμα
  Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
   (ΕΕΔΒ109)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΕΒΔΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
   (AIC403)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 4o (Εαρινό) | Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό ΕΤΥ-ΠΣ  | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες:      Γεωργιάδης Χρήστος, Κασκάλης Θεόδωρος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος είναι η επισκόπηση των τεχνολογιών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών στο διαδίκτυο (Internet). Ανάπτυξη εφαρμογών στο διαδίκτυο από τη μεριά του πελάτη (client) με χρήση HTML, CSS, Javascript, και jQuery. Προγραμματισμός στη μεριά του διακομιστή με PHP. Διασύνδεση με βάσεις δεδομένων SQL.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Περιεχόμενο- Εισαγωγή στο διαδίκτυο και στον ιστό. Η γλώσσα HTML, δομή παραδείγματα μορφοποίησης κειμένου. Η γλώσσα HTML και διαμόρφωση σελίδων με CSS (Cascading Style Sheets). - JavaScript και HTML. Σύνταξη της JS. Μεταβλητές, αντικείμενα, πίνακες. Τελεστές, Έλεγχος. Συμβάντα και προγραμματισμός (event-oriented programming). Βασικά αντικείμενα της JS. DOM μοντέλο. Φόρμες. Ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα Javascript.- Εισαγωγή στη PHP (server-side scripting). Βασικά στοιχεία της PHP, εντολές ελέγχου, επανάληψης. Αποστολή δεδομένων από φόρμες σε σενάρια PHP. Global variables. Δυναμικές τοποθεσίες ιστού. Διαχείριση αρχείων και αποστολή αρχείων στο web server. Διαδικτυακές εφαρμογές με πολλαπλές φόρμες (χρήση hidden fields και sessions). Συνεργασία PHP & MySQL. Πιστοποίηση χρήστη με χρήση συνόδων. Εφαρμογές με PHP & MySQL.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  Γραπτές Εξετάσεις 50%Υποχρεωτική Εργασία 50%

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)

  50658790 Μάθετε HTML 5, CSS και JavaScript Όλα σε Ένα, Julie C. Meloni, 2η έκδ./2015, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ, ISBN: 978-960-512-6858

   

  13690 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ PHP 6 ΚΑΙ MYSQL 5 ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, LARRY ULLMAN, 2009, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-250-5

  Συμπληρωματικό υλικό

  Υλικό online μαθημάτων από το W3 schools (Compus)

  • ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
   (ΕΕΔΒ105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΕΒΔΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (8 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2009

   • Π. Καριώτογλου, Α. Σπύρτου, Δ. Πνευματικός, Θ. Κασκάλης, Γ. Μαλανδράκης, Α. Ζουπίδης, Κ. Κολλίνη, Σ. Μπλούχου, Θ. Πολατίδου, Κ. Σουλτάνης, Ρ. Τριανταφυλλίδου και Ε. Φακάζη, Σχεδίαση και Εφαρμογή μιας Επίσκεψης στον ΟΤΕ - Ιδιότητες των Υλικών που Χρησιμοποιούνται στις Τηλεπικοινωνίες (Διδακτικό Υλικό). Λευκωσία, Κύπρος: Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2009. (Προσαρμογή της Φινλανδικής έκδοσης για την Ελλάδα)
   • Π. Καριώτογλου, Α. Σπύρτου, Δ. Πνευματικός, Θ. Κασκάλης, Γ. Μαλανδράκης, Α. Ζουπίδης, Κ. Κολλίνη, Σ. Μπλούχου, Θ. Πολατίδου, Κ. Σουλτάνης, Ρ. Τριανταφυλλίδου και Ε. Φακάζη, Σχεδίαση και Εφαρμογή μιας Επίσκεψης στον ΟΤΕ - Ιδιότητες των Υλικών που Χρησιμοποιούνται στις Τηλεπικοινωνίες (Βιβλίο Εκπαιδευτικού). Λευκωσία, Κύπρος: Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2009. (Προσαρμογή της Φινλανδικής έκδοσης για την Ελλάδα)
   • Α. Ζουπίδης, Π. Καριώτογλου, Θ. Κασκάλης, Γ. Μαλανδράκης, Δ. Πνευματικός, Α. Σπύρτου, Κ. Κολλίνη, Σ. Μπλούχου, Θ. Πολατίδου, Κ. Σουλτάνης, Ρ. Τριανταφυλλίδου και Ι. Αρβανιτάκης, Η Πυκνότητα των Υλικών σε Φαινόμενα Πλεύσης / Βύθισης: Πειραματικές Διαδικασίες και Μοντελοποίηση (Διδακτικό Υλικό). Λευκωσία, Κύπρος: Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2009.
   • Α. Ζουπίδης, Π. Καριώτογλου, Θ. Κασκάλης, Γ. Μαλανδράκης, Δ. Πνευματικός, Α. Σπύρτου, Κ. Κολλίνη, Σ. Μπλούχου, Θ. Πολατίδου, Κ. Σουλτάνης, Ρ. Τριανταφυλλίδου και Ι. Αρβανιτάκης, Η Πυκνότητα των Υλικών σε Φαινόμενα Πλεύσης / Βύθισης: Πειραματικές Διαδικασίες και Μοντελοποίηση (Βιβλίο Εκπαιδευτικού). Λευκωσία, Κύπρος: Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2009.

   2006

   • Επιστημονική επιμέλεια και μετάφραση του βιβλίου: M. Burrell, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: Θεμελιώδεις Έννοιες (Θ. Κασκάλης και B. Στεφανίδης, Μεταφ.). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2006.
   • Θ. Κασκάλης, Εκπαίδευση στην Επεξεργασία Κειμένου: OpenOffice.Org Writer. Θεσσαλονίκη: Τεχνικές Εκδόσεις Τζιόλα, 2006.

   2005

   • Ρ. Σιβροπούλου, Α. Κυρίδης και Θ. Κασκάλης, Επιμ., Πρακτικά Συμποσίου: Η Οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης στα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών, Φλώρινα, 2005. [CD-ROM].

   1999

   • T. H. Kaskalis and K. G. Margaritis, "Systolic artificial neural network design, simulation and implementation," in Computational Methods and Neural Networks: Parallel, Systolic and Neurocomputing, M. P. Bekakos and M. Sambandham, Eds. Atlanta, GA: Dynamic Publishers, 1999, pp. 35-59.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (17 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2008

    • K. Papatheodorou, K. Evangelidis, P. Symeonidis and T. Kaskalis, "Applying dynamic segmentation and linear referencing systems over the Web," Int. J. of Geoinformatics, vol. 4, no. 3, pp. 1-8, 2008.

    2007

    • T. H. Kaskalis, T. D. Tzidamis and K. Margaritis, "Multimedia authoring tools: The quest for an educational package," J. of Educational Technology & Society, vol. 10, no. 3, pp. 135-162, 2007.

    2006

    • T. H. Kaskalis, T. D. Tzidamis, K. Margaritis and K. Evangelidis, "Multimedia creation: An educational approach," WSEAS Trans. on Information Science and Applications, vol. 3, no. 2, pp. 470-477, 2006.
    • T. H. Kaskalis, "Tracing the evolution of minimum singular values for bipolar matrices," WSEAS Trans. on Computers, vol. 5, no. 10, pp. 2169-2174, 2006.

    2005

    • Ε. Ντρενογιάννη και Θ. Χ. Κασκάλης, "Η προετοιμασία των μελλοντικών εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση: Η περίπτωση των Η.Π.Α.," Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 142, σσ. 145-160, 2005.
    • Ε. Γρηγορόπουλος, Δ. Βαγιάνος, Θ. Χ. Κασκάλης και Κ. Μαργαρίτης, "Υιοθετώντας λύσεις ελεύθερου λογισμικού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση," Θέματα στην Εκπαίδευση, τομ. 6, τ. 2-3, σσ. 245-263, 2005.

    2004

    • D. Vagianos, E. Grigoropoulos, T. Kaskalis and K. Margaritis, "Free and open source software educational perspectives," Int. J. of Information Technology, vol. 1, no. 2, pp. 58-61, 2004.
    • Β. Δαγκλή, Θ. Κασκάλης και Α. Κυρίδης, "Χρήση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό σε προσχολικές τάξεις," Μακεδνόν, τ. 13, σσ. 195-203, 2004.
    • K. E. Evangelidis, E. Kehris and T. H. Kaskalis, "A laboratory assistance module," Int. J. of Information Technology, vol. 1, no. 3, pp. 135-138, 2004.
    • Θ. Χ. Κασκάλης, "Εκπαιδευτικό λογισμικό ανοικτού κώδικα," Μακεδνόν, τ. 13, σσ. 185-193, 2004.
    • T. H. Kaskalis, "Localizing and experiencing electronic questionnaires in an educational web site," Int. J. of Information Technology, vol. 1, no. 4, pp. 187-190, 2004.
    • Α. Κυρίδης, Ε. Τσακιρίδου, Θ. Κασκάλης και Π. Γκόλια, "Οι αντιλήψεις και οι απόψεις των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Φλώρινας για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο νηπιαγωγείο," Θέματα στην Εκπαίδευση, τομ. 5, τ. 1-3, σσ. 161-172, 2004.

    2001

    • V. Dagdilelis and T. H. Kaskalis, "Don't disturb my circles: change of epistemological status in school geometry concepts," Int. J. of Learning, vol. 8, 2001. [Online]. Available: http://theuniversitypressjournals.cgpublisher.com/product/pub.30/prod.312

    1998

    • T. H. Kaskalis and K. G. Margaritis, "Systolic artificial neural network prototyping using ptolemy," Int. J. of Computer Mathematics, vol. 67, no. 1-2, pp. 139-153, 1998.
    • T. H. Kaskalis and K. G. Margaritis, "An SIMD implementation of optimal linear associative memory neural networks," Neural Parallel and Scientific Computations, vol. 6, no. 3, pp. 373-389, 1998.

    1997

    • T. H. Kaskalis, K. G. Margaritis and C. C. Tsouros, "Systolic Optimal Linear Associative Memory ANN Prototyping Using The Ptolemy Environment," WIT Trans. on Information and Communication Technologies, vol. 18, pp. 297-307, 1997.

    1996

    • T. H. Kaskalis and K. G. Margaritis, "A reconfigurable systolic torus for iterative matrix operations," Parallel Algorithms and Applications, vol. 10, no. 1-2, pp. 79-91, 1996.
    • Συνέδρια (35 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • A. Petrikoglou and T. H. Kaskalis, "Full stack web development teaching: current status and a new proposal," in Proc. 15th Int. Conf. on Web Information Systems and Technologies, Vienna, Austria, 2019, vol. 1, pp. 218-225.

     2015

     • S. Kandalis and T. H. Kaskalis, "Data flow in a sensor system: current state and challenges," in Proc. 4th Mediterranean Conf. on Embedded Computing, Budva, Montenegro, 2015, pp. 422-426.

     2013

     • Θ. Κασκάλης και Γ. Ναλπαντίδης, "Ηλεκτρονική λογοτεχνία: συγγραφικές ιδιαιτερότητες και καλλιτεχνικές προοπτικές," Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Δημιουργικής Γραφής, Αθήνα, 2013. [Online]. Διαθέσιμο: http://cwconference.web.uowm.gr/archives/1st_conference/nalpantidis_kaskalis.pdf

     2012

     • S. Zachariadis and T. H. Kaskalis, "An embedded system for smart vineyard agriculture," in Proc. 2nd Pan-Hellenic Conf. on Electronics and Telecommunications, Thessaloniki, Greece, 2012. [Online]. Available: http://www.pacet.gr/pacet2012/index_htm_files/P102_.pdf
     • S. Xinogalos and T. H. Kaskalis, "The challenges of teaching web programming: literature review and proposed guidelines," in Proc. 8th Int. Conf. on Web Information Systems and Technologies, Porto, Portugal, 2012, pp. 207-212.
     • Y. Nikolaidis and T. H. Kaskalis, "Economically optimum acceptance sampling plans depending on how rejected lots are handled," in Proc. 43rd Decision Sciences Institute Annual Meeting Conf., San Francisco, CA, 2012, pp. 249-266.

     2009

     • Π. Καριώτογλου, Α. Σπύρτου, Α. Ζουπίδης, Ι. Αρβανιτάκης, Θ. Κασκάλης, Γ. Μαλανδράκης, Σ. Μπλούχου, Δ. Πνευματικός, Θ. Πολατίδου, Κ. Σουλτάνης, Ρ. Τριανταφυλλίδου και Ε. Φακάζη, "Η πυκνότητα των υλικών σε φαινόμενα πλεύσης / βύθισης: πειραματικές διαδικασίες και μοντελοποίηση," Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Φλώρινα, 2009, σ. 959.
     • Ι. Αρβανιτάκης και Θ. Κασκάλης, "Ανάπτυξη λογισμικού προσομοίωσης για τη διδασκαλία της πλεύσης-βύθισης στην Ε΄ τάξη του δημοτικού," Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Φλώρινα, 2009, σσ. 198-206.

     2006

     • Θ. Κασκάλης, Σ. Πετρίκη, Κ. Σαββάκης και Μ. Σουλιώτης, "Οι νέες τεχνολογίες στο Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισμικού," Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου: Παιδαγωγικά τμήματα: Παρελθόν, παρόν και μέλλον, Αλεξανδρούπολη, 2006, σσ. 325-332.
     • Φ. Τρίμμη, Ε. Γρηγορόπουλος, Θ. Κασκάλης και Κ. Μαργαρίτης, "Δικτυακή πύλη για το ελεύθερο λογισμικό και το λογισμικό ανοικτού κώδικα στην εκπαίδευση," Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, 2006, σσ. 227-234.
     • Θ. Τζιδάμης, Θ. Κασκάλης και Κ. Μαργαρίτης, "Ανάπτυξη εργαλείου συγγραφής εκπαιδευτικών πολυμεσικών εφαρμογών," Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, 2006, σσ. 139-146.

     2004

     • Α. Μαλέτσκος και Θ. Κασκάλης, "Το μάθημα και τα προγράμματα σπουδών Πληροφορικής: Αποτύπωση της κατάστασης, των στάσεων και των απόψεων νεοδιόριστων καθηγητών Πληροφορικής της Δυτικής Μακεδονίας," Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πληροφορικής: Πληροφορική και Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, 2004. [CD-ROM].
     • Α. Μαλέτσκος και Θ. Κασκάλης, "Η πραγματικότητα της εισαγωγής της Πληροφορικής από την πλευρά των νεοδιόριστων καθηγητών," Πρακτικά 2ης Πανελλήνιας Διημερίδας με Διεθνή Συμμετοχή: Διδακτική της Πληροφορικής, Βόλος, 2004, σσ. 307-310.
     • Θ. Κασκάλης, Ν. Κουτσουπιάς και Α. Κυρίδης, "Φοιτητές και Internet: δικτυακοί προορισμοί στα εργαστήρια πληροφορικής της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας," Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πληροφορικής: Πληροφορική και Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, 2004. [CD-ROM].
     • Θ. Χ. Κασκάλης, Α. Α. Μαλέτσκος και Κ. Ε. Ευαγγελίδης, "Χρήση και αξιοποίηση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων σε έναν εκπαιδευτικό δικτυακό τόπο," Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Αθήνα, 2004, τομ. 1, σσ. 455-464.
     • Θ. Κασκάλης, Δ. Βαγιάνος, Ε. Γρηγορόπουλος και Κ. Μαργαρίτης, "Εκπαιδευτικές εφαρμογές ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα," Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Αθήνα, 2004, τομ. 1, σσ. 555-564.

     2003

     • V. Efopoulos, G. Evangelidis, V. Dagdilelis and T. Kaskalis, "WIPE-a model for a Web-based database-driven environment for teaching programming," in Proc. 3rd IEEE Int. Conf. on Advanced Technologies, Athens, Greece, 2003, p. 472.
     • Β. Εφόπουλος, Γ. Ευαγγελίδης, Β. Δαγδιλέλης και Θ. Κασκάλης, "Ένα μοντέλο διαδικτυακού περιβάλλοντος με υποστήριξη βάσεων δεδομένων για τη διδασκαλία των αρχών του προγραμματισμού," Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ: Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Σύρος, 2003, τομ. 1, σσ. 733-741.
     • K. E. Evangelidis, P. I. Papaioannou and T. H. Kaskalis, "TELEcommunication and inforMATICS technologies serving the Greek freeway users," in Proc. 9th Panhellenic Conf. on Informatics, Thessaloniki, Greece, 2003, pp. 295-309.

     2002

     • T. H. Kaskalis and K. G. Margaritis, "Minimum time matrix transposition on a reconfigurable mesh," in Proc. 1st Workshop on Application Specific Processors held in conjuction with the 35th Annual IEEE/ACM Int. Symp. on Microarchitecture, Istanbul, Turkey, 2002, pp. 123-128.
     • Θ. X. Κασκάλης, "Προγραμματιστικά περιβάλλοντα προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας," Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Ρόδος, 2002, τομ. 1, σσ. 279-288.

     2001

     • Θ. Χ. Κασκάλης και Κ. Γ. Μαργαρίτης, "Προγραμματιστικά περιβάλλοντα των LEGO Mindstorms με έμφαση στην εκπαιδευτική διαδικασία," Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, 2001, σ. 603.
     • T. H. Kaskalis, V. Dagdilelis, G. Evangelidis and K. G. Margaritis, "Tight lower bound for matrix transposition on the reconfigurable mesh," in Proc. 5th Hellenic-European Conf. on Computer Mathematics and its Applications, Athens, Greece, 2001, vol. 1, pp. 306-311.
     • Β. Εφόπουλος, Β. Δαγδιλέλης, Μ. Σατρατζέμη, Θ. Κασκάλης και Γ. Ευαγγελίδης, "DBSchoolLab: Ένα σύστημα για τη διαχείριση ασκήσεων και διαγωνισμάτων στο σχολικό περιβάλλον," Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση, Ρέθυμνο, 2001, σσ. 496-508.
     • Β. Δαγδιλέλης και Θ. Κασκάλης, "Οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) και η αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος στον 21ο αιώνα," Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: Ο Δάσκαλος του 21ου Αιώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αλεξανδρούπολη, 2001, σσ. 221-227.
     • Θ. X. Κασκάλης, Β. Δαγδιλέλης, Γ. Ευαγγελίδης και Κ. Γ. Μαργαρίτης, "Αξιοποιώντας τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του περιβάλλοντος Ptolemy," Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Πάτρα, 2001, τομ. 2, σσ. 1115-1128.
     • T. H. Kaskalis, V. Dagdilelis, G. Evangelidis and K. G. Margaritis, "Implementing applications on small robots for educational purposes: Programming the LEGO Mindstorms," in Proc. 5th Hellenic-European Conf. on Computer Mathematics and its Applications, Athens, Greece, 2001, vol. 1, pp. 337-341.

     1998

     • T. H. Kaskalis and K. G. Margaritis, "Minimum singular value estimation of bipolar matrices," in Proc. 4th Hellenic-European Conf. on Computer Mathematics and its Applications, Athens, Greece, 1998, vol. 1, pp. 371-377.

     1996

     • T. H. Kaskalis, K. G. Margaritis and D. J. Evans, "Data interleaving and 2-slow automata for re-usable systolic arrays," in Proc. 2nd Int. Conf. on Massively Parallel Computing Systems, , 1996, pp. 280-286.
     • T. H. Kaskalis and K. G. Margaritis, "Using the reconfigurable systolic torus for general matrix iterative methods," in Proc. 3rd Hellenic-European Conf. on Mathematics and Informatics, Athens, Greece, 1996, pp. 596-603.
     • T. H. Kaskalis and K. G. Margaritis, "Systolic array prototyping using the Ptolemy environment," in Proc. 3rd IEEE Int. Conf. on Electronics, Circuits and Systems, Rodos, Greece, 1996, vol. 2, pp. 663-666.
     • T. H. Kaskalis and K. G. Margaritis, "Matrix polynomial computations using the reconfigurable systolic torus," in Proc. 3rd Int. Workshop on Image and Signal Processing, Manchester, UK, 1996, pp. 687-690.

     1995

     • I. Pitas and T. H. Kaskalis, "Applying signatures on digital images," in Proc. IEEE Workshop on Nonlinear Signal and Image Processing, Neos Marmaras, Greece, 1995, vol. 1, pp. 460-463.
     • T. H. Kaskalis, K. G. Margaritis and D. J. Evans, "Data interleaving and c-slow automata for linear re-usable systolic arrays," in Proc. Int. Conf. on Digital Signal Processing, Limassol, Cyprus, 1995, vol. 2, pp. 760-766.
     • T. H. Kaskalis, K. G. Margaritis and D. J. Evans, "Data interleaving and c-slow automata on re-usable systolic arrays for matrix operations," in Proc. 5th Panhellenic Conf. on Informatics, Athens, Greece, 1995, vol. 2, pp. 791-801.
     • Άλλα (5 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2013

      • A. Spyrtou, J. Arvanitakis, T. Kaskalis, A. Zoupidis, J. Lavonen and P. Kariotoglou, "An educational software for teaching floating – sinking phenomena: Investigating alternative ways for inquiry and modeling activities," 10th Conf. of the European Science Education Research Association: Science Education Research for Evidence-based Teaching and Coherence in Learning, Nicosia, Cyprus, 2013. [Online]. Available: http://www.esera2013.org.cy/programme/detailed-programme/parallel-sessions/?session=9

      2011

      • Θ. Κασκάλης, "Hardware Ανοικτου Κωδικα," Συνέδριο ΕΛ/ΛΑΚ 2011: Ανοικτό Λογισμικό, Ευκαιρία Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη, 2011. [Online]. Διαθέσιμο: https://conferences.ellak.gr/2011/files/2011/05/Kaskalis_OSHW.pdf

      2010

      • Ι. Αρβανιτάκης, Θ. Κασκάλης και Π. Καριώτογλου, "Ανάπτυξη λογισμικού προσομοίωσης για τη διδασκαλία της πλεύσης-βύθισης," 5ο Συνέδριο Ελεύθερου Λογισμικού - Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα: Επιχειρηματικότητα, Δημόσιος Τομέας, Εκπαίδευση & Έρευνα, Θεσσαλονίκη, 2010. [Online]. Διαθέσιμο: https://conf.ellak.gr/2010/index80c9.html?p=232

      2004

      • Θ. Χ. Κασκάλης, "Δικτυακό περιβάλλον διενέργειας ερωτηματολογίων," 1η Ημερίδα Πληροφορικής στη Δυτική Μακεδονία: Διαδίκτυο και Εκπαίδευση, Προβλήματα και Προοπτικές, Φλώρινα, 2004. [Online]. Διαθέσιμο: http://dide.flo.sch.gr/Seminars/Hmerida1/Hmerida-Florina-Kaskalis.pdf

      1996

      • T. H. Kaskalis and K. G. Margaritis, "ANN prototyping using the Ptolemy environment," Workshop on Neural Networks: From Biology to Hardware Implementations, Chia, Italy, 1996. [poster].