Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Παρουσίαση του: InnoEnergy, ο κινητήρας καινοτομίας για τη βιώσιμη ενέργεια στην Ευρώπη


Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Παρουσίαση του: InnoEnergy, ο κινητήρας καινοτομίας για τη βιώσιμη ενέργεια στην Ευρώπη

Ημερομηνία Έναρξης
2018-05-18 14:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2018-05-18 23:59:59

Αυτή την Παρασκευη, 18/5/2018 στις 14.00 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο αμφιθέατρο 7 μην χάσετε για πρώτη φορά την παρουσίαση του:

InnoEnergy, ο κινητήρας καινοτομίας για τη βιώσιμη ενέργεια στην Ευρώπη / InnoEnergy, the innovationengine for sustainable energy across Europe

Παρουσίαση των προγραμμάτων τηςInnoEnergy για την υποστήριξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο χώρο της βιώσιμης ενέργειας: Primer (Pre-accelerator για start-up σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης), Highway (Businessaccelerator για ώριμα start-up), Boostway (Πρόγραμμα υποστήριξης για εταιρείες καιstartup σε φάση ανάπτυξης - growthphase), InnovationProjects (υποστήριξη για τη χρηματοδότηση και την εμπορευματοποίηση τεχνολογικών καινοτομιών που θα οδηγήσουν σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες).

http://www.innoenergy.com

www.kinno.eu