Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2019-11-14

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και καλεί τους ενδιαφερόμενους  να υποβάλλουν  αίτηση  για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ