ΕΠ - Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ


Έναρξη λειτουργίας Δ΄ Κύκλου

Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

"ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"

 

Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ