Δαβίλλας Απόστολος
 • 2310 891.785
 • a.davillas uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 408

  Δαβίλλας Απόστολος

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA))


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Οικονομική των Ανθρωπίνων Πόρων (Εργασίας, Υγείας και Εκπαίδευσης)

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.), Οικονομική Επιστήμη, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών (3/2014).
  • MSc in Health Economics, Department of Economics & Related Studies, University of York (2009).
  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών (2007).
  • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (2013) .
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Health Economics
  • Development Economics
  • Economics of Human Capital
  • Applied Econometrics
  • Applied Microeconomics
  • Behavioural Economics
  • Economics of Risky Health Behaviours
  • Public Economics

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
   (ΔΕ0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  ΜΕΡΟΣ 1ο: Μικροοικονομική

  O σκοπός του πρώτου μέρους του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής» είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές του ΜΒΑ με τα αναλυτικά εργαλεία της σύγχρονης Mικροοικονομίας που είναι απαραίτητα για τη μελέτη της συμπεριφοράς των δύο βασικών οικονομικών μονάδων, των καταναλωτών (νοικοκυριών) και των παραγωγών (επιχειρήσεων), καθώς και της αλληλεπίδρασής τους δια μέσου του μηχανισμού της αγοράς.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια/τής  θα είναι σε θέση να:

  • γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία της Μικροοικονομικής Ανάλυσης,
  • αντιλαμβάνεται τον τρόπο λειτουργίας των δύο βασικών οικονομικών μονάδων, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων,
  • γνωρίζει την έννοια του συγκριτικού πλεονεκτήματοςκαι τα οφέλη που προκύπτουν από την  εξειδίκευση,
  • γνωρίζει τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης και της προσφοράς ενός αγαθού και να αναλύει τα αποτελέσματα διαφόρων κυβερνητικών πολιτικών στην αγορά του αγαθού,
  • κατανοεί τη λειτουργία της αγοράς ενός αγαθού,
  • κατανοήσει, μέσω της έννοιας της ελαστικότητας, τον βαθμό αντίδρασης της αγοραίας ζήτησης, στις μεταβολές των τιμών των αγαθών και του εισοδήματος,
  • γνωρίζει τις επιπτώσεις της λειτουργίας του νόμου της φθίνουσας απόδοσης και τη σημασία των αποδόσεων στην κλίμακα στην απόδοση μίας επιχείρησης,
  • αντιλαμβάνεται τη λειτουργία των επιχειρήσεων στην προσπάθεια μεγιστοποίησης του κέρδους τους,
  • περιγράφει τα χαρακτηριστικά των υποδειγμάτων του τέλειου ανταγωνισμού και του μονοπωλίου και να εξηγεί τον τρόπο διαμόρφωσης των τιμών.
  • γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία της Μακροοικονομικής Ανάλυσης,

   

  ΜΕΡΟΣ 2ο: Μακροοικονομική

  O σκοπός του δεύτερου μέρους του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής» είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές του ΜΒΑ με τα αναλυτικά εργαλεία της σύγχρονης Mακροοικονομίας. Το μάθημα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τα βασικά θέματα της σύγχρονης μακροοικονομικής από μια παγκόσμια προσέγγιση η οποία μελετάει έναν κόσμο αλληλένδετων οικονομιών, χρησιμοποιώντας γραφική ανάλυση.

  • αντιλαμβάνεται τα βασικά θέματα της σύγχρονης μακροοικονομικής από μια παγκόσμια προσέγγιση,
  • κατανοεί μακροοικονομικές έννοιες και λογιστικές ταυτότητες ανοικτής οικονομίας,
  • γνωρίζει τη σχέση ανάμεσα στη μακροοικονομία και τις χρηματοπιστωτικές αγορές,
  • περιγράφει σχέση ανάμεσα στον πληθωρισμό και τα επιτόκια,
  • αντιλαμβάνεται την έννοια της συνάρτησης παραγωγής και της οικονομικής μεγέθυνσης,
  • κατανοεί τη σχέση ανάμεσα στους θεσμούς και την οικονομική ανάπτυξη
   
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΜΕΡΟΣ 1ο: Μικροοικονομική

  - Η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων, κόστος ευκαιρίας, απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτημα, εξειδίκευση.
  - Η ζήτηση αγαθών.
  - Παραγωγή και κόστος παραγωγής.
  - Η προσφορά αγαθών.
  - Λειτουργία αγοράς και προσδιορισμός τιμής ισορροπίας.
  - Παρεμβάσεις του κράτους.
  - Τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο.
  - Δείκτης του Lerner και δείκτης HHI.

  ΜΕΡΟΣ 2ο: Μακροοικονομική

  - Μακροοικονομικές έννοιες και λογιστική ανοικτής οικονομίας
  - Κατανάλωση, αποταμίευση, επένδυση και πραγματικό επιτόκιο
  - Αγορά χρήματος και νομισματική πολιτική
  - Αγορά εργασίας, προσδιορισμός ΑΕΠ και τιμών
  - Πληθωρισμός και επιτόκια
  - Οικονομική Ανάπτυξη και Θεσμοί


  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ (Special topics in the Economics of Development and Well-being-Αγγλικά)
   (ΟΙ0635)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

   Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΣΤ΄ & Η΄ εξάμηνα) - ΟΜΑΔΑ Γ΄

  ΟΙ0635-ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ (Special topics in the Economics of Development and Well-being)

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0635

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ΄ & Η΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ(Special topics in the Economics of Development and Well-being)

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΒΙΛΛΑΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΑΓΓΛΙΚΗ/ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  NAI

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  OpeneClass

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ο/Η φοιτητής/τρια θα αποκτήσει εμπειρικές και θεωρητικές γνώσεις στα παρακάτω θέματα:

  -Αποτελεσματικότητα των εφαρμοσμένων σύγχρονων πολιτικών αντιμετώπισης της φτώχειας και της ανισότητας.

  -Βελτίωσης της ποιότητας ζωής του πληθυσμού και οι επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη και εκσυγχρονισμού των οικονομιών.

  -Ο ρόλος της βελτίωσης του προσδόκιμου ζωής, της μετανάστευσης, και η υγεία του πληθυσμού στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών.

  Γενικές Ικανότητες

  -Αυτόνομη εργασία

  -Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  -Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    

  Ο στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση και ενδελεχής μελέτη εξειδικευμένων εργαλείων και θεωριών που αφορούν στα Οικονομικά της Ανάπτυξης και της Ευημερίας. Θα καλυφθούν θέματα (με και χωρίς χωρικούς περιορισμούς) που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα των πολιτικών αντιμετώπισης της φτώχειας, της ανισότητας καθώς και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής του πληθυσμού. Ο ρόλος της βελτίωσης του προσδόκιμου ζωής, της μετανάστευσης, και η υγεία του πληθυσμού στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών θα καλυφθεί ενδελεχώς.

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   Χρήση online πλατφόρμας Open eClass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

   52

  Αυτόνομη μελέτη

  98

  Σύνολο Μαθήματος

  150 

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

  Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων στην ελληνική γλώσσα και ατομικής εργασίας. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται με το πέρας του εξαμήνου στην διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

  Ατομική εργασία: 30% του τελικού βαθμού

  Τελικές Εξετάσεις: 70% του τελικού βαθμού

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   Οικονομική ανάπτυξη, Ρέππας Παναγιώτης Α., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ

   

   

   

   

   

   

   

  • ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
   (ΟΙ0603)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Ε΄ & Ζ΄ εξάμηνα) - ΟΜΑΔΑ Β΄

  ΟΙ0603 - ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΟΙ0603

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε’ & Ζ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΒΙΛΛΑΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  5,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  Open eclass

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ο/Η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να κατανοήσει και πραγματοποιήσει οικονομική ανάλυση στα παρακάτω:

  -Χαρακτηριστικά των διαφορετικών ειδών οικονομικών πολιτικών και η αποτελεσματικότητά τους.

  -Αναγνωρίζει τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής.

  -Κατανοεί και αναλύει θέματα οικονομικής ολοκλήρωσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

  Γενικές Ικανότητες

  -Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  -Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    

  Ο στόχος του μαθήματος είναι η περιγραφή, μελέτη και ανάλυση των στόχων και μέσων οικονομικής πολιτικής τόσο σε επίπεδο μικροοικονομικής όσο και μακροοικονομικής ανάλυσης. Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν τα μέσα και οι στόχοι νομισματικής, δημοσιονομικής, εισοδηματικής πολιτικής και πολιτικής ισοζυγίου πληρωμών. Η αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων πολιτικών θα παρουσιασθεί επίσης με βάση την παγκόσμια πρακτική εμπειρία και την σχετική βιβλιογραφία. Τέλος, θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με την οικονομική ολοκλήρωση, σύγκλιση και τις προσπάθειες για κοινή οικονομική πολιτική σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

   

   ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση online πλατφόρμας Open eClass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

   52

  Αυτόνομη μελέτη

  113

  Σύνολο Μαθήματος

  165

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

   

  Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων στην ελληνική γλώσσα. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται με το πέρας του εξαμήνου στην διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Οικονομική πολιτική, Βαβούρας Ι., Βαβούρα Χ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

  ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Κυπριανός Π. Προδρομίδης, Εκδόσεις ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ.

   

   

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
   (ΟΙ0701)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΣΤ΄ & Η΄ εξάμηνα) - ΟΜΑΔΑ Α΄

  ΟΙ0701 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0701

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ΄ & Η΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΒΙΛΛΑΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  7

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/ECO213/

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ο/Η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να κατανοήσει και πραγματοποιήσει οικονομική ανάλυση στα παρακάτω:

  -Φτώχεια και ευπάθεια

  -Ανισότητα και αδικία

  -Ενδογενής οικονομική μεγέθυνση

  -Πληθυσμός και Ανάπτυξη

  -Βιώσιμη ανάπτυξη και περιβάλλον

  -Ανθρώπινο κεφάλαιο: Εκπαίδευση και Υγεία

  -Αναπτυξιακές πολιτικές, αποτελεσματικότητα και ο ρόλος του κράτους

  Γενικές Ικανότητες

  -Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  -Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    

  Ο στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση των εργαλείων και θεωριών που διέπουν τα Oικονομικά της Aνάπτυξης. Αρχικά παρουσιάζεται οι εξελίξεις της οικονομικής σκέψης στο αντικείμενο της ανάπτυξης καθώς και οι μέθοδοι αξιολόγηση των επιπτώσεων των αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο. Ακολούθως πραγματοποιείται μια οικονομική μελέτη της ανισότητας, της φτώχειας, των αποφάσεων γονιμότητας των ατόμων και παρουσίαση της θεωρίας ανθρωπίνου κεφαλαίου που αφορά στην εκπαίδευση και υγεία του πληθυσμού. Τέλος, πραγματοποιείται ανάλυση των αναπτυξιακών οικονομικών πολιτικών και της αποτελεσματικότητάς τους.

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση online πλατφόρμας Open eClass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

   52

  Αυτόνομη μελέτη

  158

  Σύνολο Μαθήματος

  210 

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

  Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων στην ελληνική γλώσσα. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται με το πέρας του εξαμήνου στην διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Οικονομική της Ανάπτυξης, Sadoulet Elisabeth, De Janvry Alain,επιμ. Ψαλτόπουλος Δ.,Στοφόρος Χ. Εκδότης: Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ κ ΣΙΑ ΕΕ

  -Οικονομικά της ανάπτυξης, Taylor Edward J., Lybbert Travis J. Εκδότης: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ.

   

   

   

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (1 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • Davillas, A., Jones, A.M., Benzeval, M. (2019). The income-health gradient: evidence from self-reported health and biomarkers in Understanding Society. In: Panel Data Econometrics: Empirical Applications, Elsevier.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Επιστημονικά Περιοδικά (26 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2024

    • Davillas, A., de Oliveira, V. H., Jones, A.M. (2024). A Model of Errors in BMI Based on Self‐reported and Measured Anthropometrics with Evidence from Brazilian Data. Empirical Economics. Accepted, 1-40.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Burlinson, A., Davillas, A., Giulietti, M., Waddams C. Household energy price resilience in the face of gas and electricity market crises. Energy Economics. Accepted, in press. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2024.107414

     Προβολή Δημοσίευσης

    2023

    • Carrieri, V., Davillas, A., de Oliveira, V. H. (2023). On the road to equity: examining income-related inequalities in ownership of safer cars. Oxford Open Economics, 3, odae002.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Davillas, A., de Oliveira, V. H., & Jones, A. M. (2023). Is inconsistent reporting of self-assessed health persistent and systematic? Evidence from the UKHLS. Economics & Human Biology, 49, 101219.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Carrieri, V., Davillas, A., & Jones, A. M. (2023). Equality of Opportunity and the Expansion of Higher Education in the UK. Review of Income and Wealth, 69(4), 861-885.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2022

    • Burlinson, A., Davillas, A., Cherry, L. (2022) Pay (for it) as you go: Prepaid energy meters and the heat-or-eat dilemma. Social Science & Medicine, 315, 115498. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.115498

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Brunori, P., Davillas, A., Jones, A.M., Scarchilli, G. Model-based Recursive Partitioning to Estimate Unfair Health Inequalities in the United Kingdom Household Longitudinal Study. Journal of Economic Behaviour & Organization, 204, 543-565. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.10.011

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Gao, X., Davillas, A., Jones, A.M. (2022) The COVID-19 Pandemic and Its Impact on Socioeconomic Inequality in Psychological Distress in the UK: An Update. Health Economics, 31(5), 912-920.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Davillas, A., Burlinson, A., Liu Hui-Hsuan. (2022) Getting warmer: fuel poverty, objective and subjective health and well-being. Energy Economics,106, 105794.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    • Davillas, A., Jones, A.M. (2021)The Implications of Self-Reported Body Weight and Height for Measurement Error in BMI. Economics Letters, 209, 110101.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Sinha, K., Davillas, A., Jones, A.M., Sharma, A (2021). Do socioeconomic health gradients persist over time and beyond income? A distributional analysis using UK biomarker data. Economics & Human Biology , 43, 101036.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Burdett, A., Davillas, A., Etheridge, B. (2021). Weather, mental health and mobility during the first wave of the Covid-19 pandemic. Health Economics, 30(9), 2296-2306.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Davillas, A., Jones, A.M. (2021). The first wave of the COVID-19 pandemic and its impact on socioeconomic inequality in psychological distress in the UK. Health Economics, 30(7), 1668-1683.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Davillas, A., Jones, A.M. (2021). Unmet health care need and income-related horizontal equity in use of health care during the COVID-19 pandemic. Health Economics, 30(7), 1711-1716.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • Davillas, A., Pudney, S. (2020). Biomarkers, disability and health care demand. Economics & Human Biology, 39, 100929

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Davillas, A., Pudney, S. (2020). Using biomarkers to predict healthcare costs: Evidence from a UK household panel. Journal of Health Economics, 73, 102356.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Davillas, A., Jones, A.M. (2020). Regional inequalities in adiposity in England: distributional analysis of the contribution of individual-level characteristics and the small area obesogenic environment. Economics & Human Biology, 38, 100887.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Carrieri, V., Davillas, A., Jones, A.M. (2020). A latent class approach to inequity in health using biomarker data. Health Economics, 29(7), 808-826

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Davillas, A., Jones, A. (2020). Ex ante inequality of opportunity in health, decomposition and distributional analysis of biomarkers. Journal of Health Economics, 69, 102251

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    2018

    2017

    • Davillas, A., Pudney, S. (2017). Concordance of health states in couples: Analysis of self-reported, nurse administered and blood-based biomarker data in the UK Understanding Society panel. Journal of Health Economics, 56, 87-102.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Davillas, A., Benzeval, M., Kumari, M. (2017). Socio-economic inequalities in C-reactive protein and fibrinogen across the adult age span: Findings from Understanding Society. Scientific Reports, 7(1), 1-13.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • Davillas, A., Benzeval, M. (2016). Alternative measures to BMI: Exploring income-related inequalities in adiposity in Great Britain. Social Science & Medicine, 166, 223-232.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Davillas, A., Benzeval, M., Kumari, M. (2016). Association of Adiposity and Mental Health Functioning across the Lifespan: Findings from Understanding Society (The UK Household Longitudinal Study). PLOS ONE, 11(2), e0148561.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • Daouli, J., Davillas, A., Demoussis, M., Giannakopoulos, N. (2014). Obesity persistence and duration dependence: evidence from a cohort of US adults (1985–2010). Economics & Human Biology, 12, 30-44.

     Προβολή Δημοσίευσης

    Wheelchair Blue
    Accessibility Tools
    Fonts PlusIncrease Text
    Fonts MinusDecrease Text
    ContrastHigh Contrast
    GrayscaleGrayscale
    Readable FontReadable Font