Γραμματεία Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  • 2310 891.607
  • finsecr uom.edu.gr
  • 2310 891.278

    Γραμματεία Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

    Οργανική Μονάδα
    Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής