Καραμπατάκη Φωτεινή
 • 2310 891.270
 • fotkar uom.gr
 • Γραφείο: Ε, 103

  Καραμπατάκη Φωτεινή

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Τμήμα Κατασκευών & Συντήρησης (ΔΤΕ)
  Πολιτικός Μηχανικός


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font