Μουρμούρας Ιωάννης
 • 2310 891.792
 • iam uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ4, 407
 • 2310 891.777

  Μουρμούρας Ιωάννης

  Καθηγητής
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Μακροοικονομικά Ανοιχτής Οικονομίας"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. (1987)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Οικονομική Επιστήμη, London School of Economics (1989)
  • Διδακτορικό στα Οικονομικά,University of London (1992)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  Δυναμική Μακροοικονομική Ανάλυση
  Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής
  Νομισματική Οικονομική

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (1 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.