Μουρμούρας Ιωάννης
 • 2310 891.792
 • iam uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ4, 407
 • 2310 891.777

  Μουρμούρας Ιωάννης

  Καθηγητής
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Μακροοικονομικά Ανοιχτής Οικονομίας"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. (1987)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Οικονομική Επιστήμη, London School of Economics (1989)
  • Διδακτορικό στα Οικονομικά,University of London (1992)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  Δυναμική Μακροοικονομική Ανάλυση
  Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής
  Νομισματική Οικονομική

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (2 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2003

   • Μουρμούρας, Ι.Α. Νέες προκλήσεις της οικονομικής πολιτικής στην εποχή του ευρώ, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2003.

   2000

   • Mourmouras, I.A. and Arghyrou, M., “Monetary Policy at the European Periphery”, in European and Transatlantic Studies Series, Springer, New York, 2000.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (12 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2004

    • Mourmouras ,I.A. and Ghosh, S.,"Debt, growth and welfare", Bulletin of Economic Research, vol.56, pp.302-310, 2004.
    • Mourmouras, I.A. and Ghosh, S., “Endogenous growth, welfare and budgetary regimes”, Journal of Macroeconomics, vol.26, pp.440-451, 2004.

    2003

    • Mourmouras, I.A. and Ghosh, S., "Public spending, growth and the terms of trade: theory and evidence", Manchester School, vol.52, pp.370-391, 2003.

    2002

    • Mourmouras, I.A. and Ghosh, S., "On public investment, long-run growth and the real exchange rate", Oxford Economic Papers, vol. 54, pp.72-90, 2002.

    2001

    • Mourmouras, I.A. and Ghosh, S., "Endogenous inflationary finance and long-run growth", Journal of Economic Studies, vol. 28, pp.43-54, 2001.

    2000

    • Mourmouras, I.A. and Ghosh, S., “Fiscal policies and the terms of trade in an endogenous growth model with overlapping generations", Journal of Macroeconomics, vol. 22, pp.445-470, 2000.

    1999

    • Mourmouras, I.A. and Ghosh, S., "Decentralised policymaking in a long-run growth model with seigniorage and taxes", Bulletin of Economic Research, vol.51, pp.223-235, 1999.
    • Mourmouras, I.A. and Lee, J., "Government spending on infrastructure in an endogenous growth model with finite horizons", Journal of Economics and Business, vol.51, pp.395-408, 1999.

    1997

    • Mourmouras, I.A., "Monetary policy delegation and optimal wage indexation", Bulletin of Economic Research, vol.49, pp.303-309, 1997.
    • Mourmouras, I.A., "On wage indexing, policy credibility and inflation", Journal of Macroeconomics, vol.19, pp.19-30, 1997.

    1995

    • Mourmouras, I.A. and Su, D-M.,"Central bank independence, policy reforms and the credibility of public debt stabilizations", European Journal of Political Economy, vol.11, pp.189-204, 1995.

    1993

    • Mourmouras, I.A., "Time consistency, indexation and the costs of inflation", Economics Letters, vol.42, pp. 361-365, 1993.
    • Συνέδρια (0 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
    • Άλλα (0 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

    Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.