Μουρμούρας Ιωάννης
 • 2310 891.792
 • iam uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ4, 407
 • 2310 891.777

  Μουρμούρας Ιωάννης

  Καθηγητής
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Μακροοικονομικά Ανοιχτής Οικονομίας"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. (1987)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Οικονομική Επιστήμη, London School of Economics (1989)
  • Διδακτορικό στα Οικονομικά,University of London (1992)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Δυναμική Μακροοικονομική Ανάλυση
  Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής
  Νομισματική Οικονομική

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (International Economics Seminar-Αγγλικά)
   (ΟΙ0629)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Ε΄ & Ζ΄) - ΟΜΑΔΑ Β΄

  ΟΙ0629-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (International Economics Seminar)

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0629

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε’ & Ζ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (International Economics Seminar-Αγγλικά)

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις/Παρουσιάσεις εργασιών

  4

   5,5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

   ΑΓΓΛΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  Open eclass

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια/ο φοιτητής  θα είναι σε θέση να έχει καλύτερη κατανόηση του κόσμου των διεθνών κεφαλαιαγορών καθώς επίσης και σημαντικών θεσμικών θεμάτων της διεθνούς οικονομίας και πολιτικής.

  Γενικές Ικανότητες

  Αναλυτική σκέψη, συλλογική εργασία, ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης μπροστά σε ακροατήριο.

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1)      Το μέλλον της Παγκοσμιοποίησης: ΗΠΑ & Κίνα.

  2)      Η ατελής αρχιτεκτονική της ΟΝΕ: Οι μελλοντικές προκλήσεις.

  3)      Η άνοδος του παγκόσμιου πληθυσμού.

  4)      Προς μία νέα κρίση χρέους στην Ευρώπη;

  5)      Η νομισματική στρατηγική της ΕΚΤ: Παρόν και μέλλον.

  6)      Οι διεθνείς κεφαλαιαγορές μετά την πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία: Τάσεις  και προοπτικές.

  7)      Το ψηφιακό ευρώ.

  8)      Οι νέες τεχνολογίες (fintech, blockchain, cryptocurrencies) και οι αγορές.

  9)      Κλιματική αλλαγή και παγκόσμια οικονομία.

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  Σεμινάρια και παρουσιάσεις εργασιών.

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e class.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις/Παρουσιάσεις

  52

  Μελέτη 

  113

   Σύνολο Μαθήματος

  165

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

  •  Γραπτές εξετάσεις
  • Βαθμολόγηση εργασιών.

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Mourmouras, John (2018). Speeches on monetary policy and global capital markets, 2015-2018, Vol.l, Bank of Greece, Athens.
  • Mourmouras, John (2021). Speeches on monetary policy and global capital markets, 2019-2020, Vol.ll, Bank of Greece, Athens.

   

   

   

   

   

  • ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
   (ΟΙ0502)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΣΤ΄ & Η΄ εξάμηνα) - ΟΜΑΔΑ Α΄

  ΟΙ0502 - ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0502

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ’ & Η’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  7

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

  ΟΧΙ

                        ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  openeclass

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα έχει επιτύχει:

  ●Άριστη κατανόηση οικονομικών θεωριών και υποδειγμάτων με χρήμα

  Εμπεριστατωμένη ανάλυση και κατανόηση προτάσεων νομισματικής πολιτικής, τόσο σε θεωρητικό, όσο και πρακτικό επίπεδο

  ●Κατανόηση του ρόλου και της λειτουργίας μιας Κεντρικής Τράπεζας

  Γενικές Ικανότητες

  - Αναλυτική σκέψη

  - Ομαδική εργασία

  - Κριτική ικανότητα

  - Εξοικείωση με την παρουσίαση εργασιών των φοιτητών/τριων μπροστά στους/στις συναδέλφους/ισσες τους


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Παραδοσιακά ένας από τους πιο σημαντικούς κλάδους της Οικονομικής Επιστήμης είναι αυτός των Νομισματικών, ο οποίος ασχολείται με τη θεωρία και πολιτική του χρήματος. Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού, στην αρχή εξετάζονται η φύση και οι λειτουργίες του χρήματος. Το υπόλοιπο της διδακτικής ύλης παρουσιάζεται μέσα από τις κάτωθι 7 θεματικές ενότητες. Έμφαση δίνεται στην αναλυτική και κατά συστηματικό τρόπο παρουσίαση των διαφόρων οικονομικών μοντέλων καθώς επίσης και στη μαθηματική απόδειξη των θεωριών και προτάσεων πολιτικής. Φροντιστηριακές ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα έχουν ως σκοπό την καλύτερη εμπέδωση του τεχνικού μέρους των παραδόσεων (κυρίως μέθοδοι δυναμικής αριστοποίησης και στοιχεία από τη θεωρία των παιγνίων) ενώ προβλέπονται και παρουσιάσεις σεμιναριακών εργασιών. 

  ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ - Συνοπτική Περιγραφή

  ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

  1. Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ - Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
  2.ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

  Επιπτώσεις του χρήματος στο συνολικό προϊόν στα κάτωθι βασικά μακροοικονομικά μοντέλα: AS-IS-LM, ορθολογικών προσδοκιών (Lucas), συμβάσεων εργασίας μίας και πολλών περιόδων (Fischer, Taylor), μονοπωλιακού ανταγωνισμού (Blanchard and Kiyotaki).

  3.ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ

  Η συσχέτιση του χρήματος με το ρυθμό κεφαλαιουχικής συσσώρευσης: το αποτέλεσμα Tobin, χρήμα στη συνάρτηση χρησιμότητας (Sidrauski), χρήμα στη συνάρτηση παραγωγής (Fischer), επικαλυπτόμενες γενεές 2-περιόδων, κ.ά.

  4.ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

  Ποσοτική θεωρία του χρήματος - η δυσάρεστη αριθμητική των Sargent and Wallace. Το μοντέλο υπερπληθωρισμού του Cagan. Ο πληθωρισμός ως φόρος και η καμπύλη Laffer. Κόστος του πληθωρισμού.

  5.ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

  Σταθερές vs Κυμαινόμενες Ισοτιμίες, το υπόδειγμα υπερακοντισμού του Dornbusch, κ.λπ.

  6.ΘΕΩΡΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Στόχοι-Μέσα-Δείκτες της νομισματικής πολιτικής Κανόνες ή διακριτική πολιτική. Δυναμική ασυνέπεια. Ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας. Η αξιοπιστία και η φήμη των νομισματικών αρχών. Εκλογές και πολιτικοί κύκλοι.

  7.ΕΝΙΑΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης 

  Διαλέξεις με συνδυασμό φροντιστηριακών ασκήσεων και παρουσιάσεις εργασιών.

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e class.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Αυτόνομη μελέτη

  158

  Σύνολο Μαθήματος

  210

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

  Γραπτές εξετάσεις σε συνδυασμό με γραπτές εργασίες.

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Επιλογές Συγγραμμάτων:

  1. Βιβλίο [86195083]: ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - Β ΕΚΔΟΣΗ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [112695251]: ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΡΛΙΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λεπτομέρειες
  3. Βιβλίο [11694]: Νομισματική θεωρία και πολιτική, McCallum Bennett T. Λεπτομέρειες

   

   

   

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (2 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2003

   • Μουρμούρας, Ι.Α. Νέες προκλήσεις της οικονομικής πολιτικής στην εποχή του ευρώ, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2003.

   2000

   • Mourmouras, I.A. and Arghyrou, M., “Monetary Policy at the European Periphery”, in European and Transatlantic Studies Series, Springer, New York, 2000.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (12 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2004

    • Mourmouras ,I.A. and Ghosh, S.,"Debt, growth and welfare", Bulletin of Economic Research, vol.56, pp.302-310, 2004.
    • Mourmouras, I.A. and Ghosh, S., “Endogenous growth, welfare and budgetary regimes”, Journal of Macroeconomics, vol.26, pp.440-451, 2004.

    2003

    • Mourmouras, I.A. and Ghosh, S., "Public spending, growth and the terms of trade: theory and evidence", Manchester School, vol.52, pp.370-391, 2003.

    2002

    • Mourmouras, I.A. and Ghosh, S., "On public investment, long-run growth and the real exchange rate", Oxford Economic Papers, vol. 54, pp.72-90, 2002.

    2001

    • Mourmouras, I.A. and Ghosh, S., "Endogenous inflationary finance and long-run growth", Journal of Economic Studies, vol. 28, pp.43-54, 2001.

    2000

    • Mourmouras, I.A. and Ghosh, S., “Fiscal policies and the terms of trade in an endogenous growth model with overlapping generations", Journal of Macroeconomics, vol. 22, pp.445-470, 2000.

    1999

    • Mourmouras, I.A. and Ghosh, S., "Decentralised policymaking in a long-run growth model with seigniorage and taxes", Bulletin of Economic Research, vol.51, pp.223-235, 1999.
    • Mourmouras, I.A. and Lee, J., "Government spending on infrastructure in an endogenous growth model with finite horizons", Journal of Economics and Business, vol.51, pp.395-408, 1999.

    1997

    • Mourmouras, I.A., "Monetary policy delegation and optimal wage indexation", Bulletin of Economic Research, vol.49, pp.303-309, 1997.
    • Mourmouras, I.A., "On wage indexing, policy credibility and inflation", Journal of Macroeconomics, vol.19, pp.19-30, 1997.

    1995

    • Mourmouras, I.A. and Su, D-M.,"Central bank independence, policy reforms and the credibility of public debt stabilizations", European Journal of Political Economy, vol.11, pp.189-204, 1995.

    1993

    • Mourmouras, I.A., "Time consistency, indexation and the costs of inflation", Economics Letters, vol.42, pp. 361-365, 1993.
    Wheelchair Blue
    Accessibility Tools
    Fonts PlusIncrease Text
    Fonts MinusDecrease Text
    ContrastHigh Contrast
    GrayscaleGrayscale
    Readable FontReadable Font