Αρμακόλας Ιωάννης
 • 2310 891.559
 • iarmak uom.edu.gr
 • Γραφείο: KZ, 234

  Αρμακόλας Ιωάννης

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Συγκριτική Πολιτική στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • PhD in Social and Political Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, University of Cambridge (2007)
  • MA in International Relations (with distinction), University of Kent at Canterbury (1998)
  • Πτυχίο Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών (κατεύθυνση Διεθνών Σπουδών), Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών (1994)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Εμφύλιοι και εθνοτικοί πόλεμοι
  • Πολιτική σε μεταπολεμικές κοινωνίες και κράτη σε μετάβαση με έμφαση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
  • Πολιτική Σταθερότητα και ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • POLITICS AND SOCIETY IN EASTERN AND SOUTHEASTERN EUROPE
   (MAPE0106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MPE

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

  Περιγραφή

  The aim of the course is to introduce the student to some of the main political and social developments in post-communist Europe. By providing an overview of diverse social and political trends and offering historical and theoretical background to key issues the course will help the student develop the necessary skills for a comprehensive understanding of contemporary Eastern and South-East Europe. Based on the historical specificities of the regions and set against the backdrop of the first post-Communist decade the course will elaborate on trends and events at the local, national and regional level. Analyzing both the elite and the grass root levels and particularly interested in their interplay, the course will employ multiple teaching methodologies and approaches. Spanning disciplinary fields from political science, sociology and international relations to conflict studies, anthropology and cultural studies, the course will avoid providing students with a set of fixed disciplinary knowledge. Rather the course is intended to provide plentiful ‘food for thought’ on actors, structures and processes. It will encourage students to seek their own understanding of contemporary Eastern Europe and South-East Europe and to think ‘creatively’ about these societies, their characteristics, strengths, weaknesses and prospects.

  • ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
   (Β216-Ι)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Β216-Ι

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Εξωτερική Πολιτική στα Βαλκάνια

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδίκευσης Γενικών Γνώσεων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτήτριες/ητές

  - να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τα ζητήματα εξωτερικής και διεθνούς πολιτικής στα σύγχρονα Βαλκάνια,

  - να αναπτύξουν δεξιότητες ανάλυσης της τρέχουσας διεθνούς πολιτικής,

  - να αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης και αξιολόγησης ερευνητικού υλικού.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το αντικείμενο του μαθήματος αφορά την ανάλυση σύγχρονων διεθνοπολιτικών ζητημάτων με έμφαση στην περιοχή των Βαλκανίων. Επιδιώκει να εισαγάγει τη/τον φοιτήτρια/ητή στη λογική και τους μηχανισμούς άσκησης εξωτερικής πολιτικής στα σύγχρονα Βαλκάνια. Το μάθημα διεξάγεται με σεμιναριακό τρόπο. Οι φοιτήτριες/ητές που επιλέγουν το μάθημα χωρίζονται σε ομάδες, οι οποίες παρακολουθούν συστηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου ένα από τα τρέχοντα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής της περιοχής (π.χ. διαφορά για το όνομα της ΠΓΔΜ, καθεστώς Κοσόβου και σχέσεις Βελιγραδίου-Πρίστινας, διεύρυνση ΕΕ στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων). Οι φοιτήτριες/ητές παρακολουθούν και επεξεργάζονται σε καθημερινή βάση αναφορές του ελληνικού και διεθνούς τύπου, αναφορές ελληνικών και ξένων δεξαμενών σκέψης, επίσημα κείμενα και άλλες πηγές. Σε εβδομαδιαία βάση γίνονται παρουσιάσεις και ανάλυση των εξελίξεων από τους φοιτητές, καθώς και συζήτηση για τα δεδομένα και τη διαδικασία της ανάλυσης με τον διδάσκοντα. Ως αποτέλεσμα της μαθησιακής διαδικασίας, οι φοιτήτριες/ητές θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν και να αξιολογούν τις πηγές, να αναλύουν τα εμπειρική δεδομένα και να έχουν καλή εποπτεία του τρόπου διερεύνησης και ανάλυσης σύγχρονων προβλημάτων εξωτερικής πολιτικής στα Βαλκάνια. 

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Γενική προετοιμασία

  98

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Απαλλακτική εργασία ή γραπτή εξέταση

   ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  -     Από το βιβλίο του Γ. Χρηστίδη TαΚουμμουνιστικά Βαλκάνια, σελ. 48-65, 111-132, 166-186, 217-231.

  -     Από το βιβλίο των Αρμακόλα και ΝτόκουΑπό τα Βαλκάνια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη:

  • Εισαγωγή (μόνον σελίδες 27-41)
  • Κεφάλαιο ‘Η Αλβανία από τη κρίση στην ανάπτυξη (1999-2008): Πτυχές της εσωτερικής πολιτικής και ευρω-ατλαντικής πορείας της’
  • Κεφάλαιο ‘Η ρωσική εξωτερική πολιτική στα μετακομμουνιστικά Βαλκάνια’

  -     Από το βιβλίο του Γ. ΒαληνάκηΕλληνική Εξωτερική και Ευρωπαϊκή Πολιτική 1990-2010, το κεφάλαιο του Σωτήρη Σέρμπου ‘Ελλάδα και Δυτικά Βαλκάνια’, σελίδες, 89-124 .

  -     Από το βιβλίο του Σ. Βαλντέν ‘Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και τον κόσμο 1995-2003. Ο Δύσκολος εκσυγχρονισμός της εξωτερικής πολιτικής’, σελίδες 49-60, 85-99 .

  – Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

   

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑ-ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
   (ΒΣ209-Ι)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣ209-Ι

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Πολιτική και Κοινωνία στα Κράτη του Μεταγιουγκοσλαβικού Χώρου

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδίκευσης Γενικών Γνώσεων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  compus

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  • Να αποκτήσουν οι φοιτήτριες/ητές βασικές γνώσεις για την ιστορία, την πολιτική και την κοινωνία του χώρου της πρώην Γιουγκοσλαβίας.
  • Να κατανοήσουν οι φοιτήτριες/ητές τα βαθύτερα αιτία, τη διαδικασία και τις συνέπειες των δραματικών γεγονότων της τελευταίας εικοσαετίας.
  • Να κατανοήσουν φοιτήτριες/ητές το υπόβαθρο βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες των χωρών της πρώην Γιουγκοσλαβίας.
  • Να είναι οι φοιτήτριες/ητές σε θέση να αναδείξουν τις διασυνδέσεις αυτών των προβλημάτων με αντίστοιχα σε άλλες περιοχές κρίσεων καθώς και να μπορούν να σκάφτονται κριτικά σε σχέση με προτεινόμενες προσεγγίσεις και λύσεις αυτών των ζητημάτων.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  1. 3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις πολιτικές και κοινωνικές τάσεις και ζητήματα, είτε σε εθνικό είτε σε διασυνοριακό επίπεδο, που έχουν προκύψει στην περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Το μάθημα ξεκίνα με μια ιστορική ανάδρομη της περιοχής με ιδιαίτερο βάρος στις περιόδους της πρώτης και δεύτερης Γιουγκοσλαβίας. Το μάθημα έπειτα αναδεικνύει το πώς η διαδικασία διάλυσης της Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας, οι πόλεμοι και η διεθνοποίηση του ζητήματος δημιούργησε σειρά πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών κεντρικής σημασίας για τις νέες χώρες. Μεταξύ άλλων το μάθημα αναλύει ζητήματα πολιτικής σταθερότητας, δημοκρατίας και πολιτειακού καθεστώτος, μεταρρυθμίσεων και πολιτικο-οικονομικών αλλαγών, κράτους δικαίου και οικοδόμησης κρατικών θεσμών, μεταβατικής δικαιοσύνης, θρησκείας και ταυτότητας, μνήμης του πολέμου κτλ. Το μάθημα μελετάται τόσο τις διασυνοριακές τάσεις και τα χαρακτηριστικά που διαχέονται σε διάφορες χώρες της περιοχής όσο και επί μέρους προβλήματα που απασχολούν συγκεκριμένες χώρες και κοινωνίες. Εκτός από τις διαλέξεις του διδάσκοντα στο μάθημα χρησιμοποιούνται ντοκιμαντέρ που διαφωτίζουν τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες της τελευταίας εικοσαετίας στην περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας.

   

  1. 4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση βιντεοπροβολέα

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Γενική προετοιμασία

  98

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Απαλλακτικές εργασίες ή γραπτές εξετάσεις

   

  1. 5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Από το βιβλίο του Γ. Βαληνάκη, Ελληνική Εξωτερική και Ευρωπαϊκή Πολιτική 1990-2010, το κεφάλαιο του Σωτήρη Σέρμπου, «Ελλάδα και Δυτικά Βαλκάνια», σελίδες 89-124.
  • Από το βιβλίο του Σ. Βαλντέν, Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και τον Κόσμο 1995-2003. Ο Δύσκολος Εκσυγχρονισμός της Εξωτερικής Πολιτικής, σελίδες 49-60, 85-99.
  • Άρθρο της Nathalie Clayer, «Αλβανός στα Βαλκάνια τη δεκαετία του ’90».
  • Επίλογος για την ελληνική έκδοση, Β. Στεβάνοβιτς, Μιλόσεβιτς, Ένας Επιτάφιος.

   

  – Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΝΑ. ΕΥΡΩΠΗ
   (ΒΣ208-Ι)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

  ΤΜΗΜΑ

  Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣ208-Ι

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Σύγχρονη Πολιτική στη ΝΑ Ευρώπη

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Ειδικού υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  Όχι

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  Open eClass

             

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

   

  Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στις/στους φοιτήτριες/ητές τα κατάλληλα θεωρητικά εργαλεία και γνώσεις ώστε να κατανοήσουν και να είναι σε θέση να αναλύσουν μια σειρά από ζητήματα των κρατών της ΝΑ Ευρώπη που συνδέονται με την πολιτική τους πορεία μετά το τέλος του διπολισμού και την κατάρρευση του κομμουνισμού - ζητήματα όπως το πολιτικό τους σύστημα, η εξωτερική τους πολιτική και οι διακρατικές σχέσεις στην ευρύτερη περιοχή.

   

   

   

   

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

   

  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

   

   

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα επιχειρεί την εισαγωγή της/του φοιτήτριας/ητή σε βασικές διαστάσεις της πολιτικής στη μετα-κομμουνιστική Ευρώπη, και ιδιαιτέρα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αρχικά επιχειρείται η βελτίωση του υποβάθρου γνώσης των φοιτητριών/ητών γύρω από την πολιτική γεωγραφία της περιοχής, τα σημαντικότερα γεγονότα της Ανατολικής Ευρώπης από την περίοδο του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου έως σήμερα και της εσωτερικής και διεθνοπολιτικής πορείας των μετα-κομμουνιστικών κρατών από το 1989 έως σήμερα. Ακολούθως αναλύονται βασικές διαστάσεις της πολιτικής, όπως εκδημοκρατισμός, μετάβαση και εδραίωση της δημοκρατίας, οικοδόμηση και ενδυνάμωση των κρατικών θεσμών, εθνικισμός και οικοδόμηση του έθνους, κοινωνία πολιτών, ένταξη σε δυτικούς θεσμούς, λαϊκισμός κ.ά. Για τα παραπάνω χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, οι θεωρίες των Linz, Stepan, Offe, Kuzio, Brubaker. Στις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες του εξάμηνου αναλύεται η μετα-κομμουνιστική πολιτική (διαδικασία εκδημοκρατισμού, πολιτικό σύστημα, εκλογές, κόμματα, ελίτ, εθνοτικές σχέσεις και μειονοτικά ζητήματα, ένταξη σε δυτικούς θεσμούς κ.ά.) συγκεκριμένων βαλκανικών κρατών (Σερβία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία και Βουλγαρία).

   

   

   

   


   

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως (σε έκτακτες περιπτώσεις)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Γενική Προετοιμασία

  98

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Προφορική εξέταση, επικουρικά χρησιμοποιείται και η ανάθεση και παρουσίαση εργασιών για όσου/όσες το επιλέγουν.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Γ. Χρηστίδης, Βόρεια Μακεδονία. Πολιτική και κοινωνία. Από την ανεξαρτησία στη Συμφωνία των Πρεσπών (1991-2019), (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επίκεντρο 2023).

  Γ. Χρηστίδης, Η σερβική πολιτική στο Κόσοβο (Ιούνιος 1999 – 2016) (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2017).

   

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

   

   

   

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (23 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2020

   • Ioannis Armakolas, "Greece: Kosovo's Most Engaged Non-recogniser", in Ioannis Armakolas and James Ker-Lindsay (eds.), “The politics of recognition and engagement – EU member state interactions with Kosovo”, Palgrave, 2020

    Προβολή Δημοσίευσης

   • James Ker-Lindsay and Ioannis Armakolas, "Kosovo, EU Member States and the Recognition-Engagement Nexus", in Ioannis Armakolas and James Ker-Lindsay (eds.) “The politics of recognition and engagement – EU member state interactions with Kosovo”, Palgrave, 2020

    Προβολή Δημοσίευσης

   • James Ker-Lindsay, Ioannis Armakolas, Rosa Balfour, Corina Stratulat, "Introduction: The National Politics of EU Enlargement in the Western Balkans", in James Ker-Lindsay, Ioannis Armakolas, Rosa Balfour, Corina Stratulat (eds.), "The National Politics of EU Enlargement in the Western Balkans", Routledge: London and New York, 2020

    Προβολή Δημοσίευσης

   • James Ker-Lindsay, Ioannis Armakolas, Rosa Balfour, Corina Stratulat (eds.), "The National Politics of EU Enlargement in the Western Balkans", Routledge: London and New York, 2020

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Ioannis Armakolas and James Ker-Lindsay (eds.), “The politics of recognition and engagement – EU member state interactions with Kosovo”, Palgrave, 2020

    Προβολή Δημοσίευσης

   2019

   • Ioannis Armakolas, Agon Demjaha, Arolda Elbasani, Stephanie Schwandner-Sievers, “Introduction”, in Ioannis Armakolas, Agon Demjaha, Arolda Elbasani, Stephanie Schwandner-Sievers, (eds.) “Local and International Determinants of Kosovo's Statehood”, Kosovo Foundation for Open Society, Pristina, 2019
   • Ioannis Armakolas, Agon Demjaha, Arolda Elbasani, Stephanie Schwandner-Sievers, (eds.) “Local and International Determinants of Kosovo's Statehood”, Kosovo Foundation for Open Society, Pristina, 2019

   2018

   • Ioannis Armakolas, "Kosovo's Status Consolidation: Lessons from the Berlin Process", in David L. Phillips and Lulzim Peci (eds.), "Threats and Challenges to Kosovo's Sovereignty", Institute for the Study of Human Rights, Columbia University, New York, 2018

   2017

   • Ioannis Armakolas, Agon Demjaha, Arolda Elbasani, Stephanie Schwandner-Sievers, Elton Skendaj, Nikolas Tzifakis (eds.) “State- building in post-independence Kosovo: Policy challenges and societal considerations”, Kosovo Foundation for Open Society, Pristina, 2017
   • Rosa Balfour, Corina Stratulat, James Ker-Lindsay and Ioannis Armakolas (eds.) “The national politics of EU enlargement in the Western Balkans”, Special issue, Southeast European and Black Sea Studies,Vol.17(4), 2017

    Προβολή Δημοσίευσης

   2016

   • Dimitris Skleparis and Ioannis Armakolas, “The refugee crisis and the role of NGOs, civil society and media in Greece”, in David Phillips (ed.), Balkan Human Corridor: Essays on the Refugee and Migrant Crisis from Scholars and Opinion Leaders in Southeast Europe, Institute for the Study of Human Rights, Columbia University, New York, June 2016, pp.171-184
   • Triantafyllos Karatrantos and Ioannis Armakolas, “Building fences and closing borders – Experience and implications”, in David Phillips (ed.), Balkan Human Corridor: Essays on the Refugee and Migrant Crisis from Scholars and Opinion Leaders in Southeast Europe, Institute for the Study of Human Rights, Columbia University, New York, June 2016, pp.144-155
   • Ioannis Armakolas and Triantafyllos Karatrantos, “Infiltration of terrorists in mixed migration flows”, in David Phillips (ed.), Balkan Human Corridor: Essays on the Refugee and Migrant Crisis from Scholars and Opinion Leaders in Southeast Europe, Institute for the Study of Human Rights, Columbia University, New York, June 2016, pp.81-93
   • Ioannis Armakolas, “Politika i društvo u Tuzli od 1992. do 1995. godine: Političko natjecanje i građanska alternativa” (“Politics and society in Tuzla, 1992 to 1995: Political competition and civic alternatives”), University Press & Association for Modern History BiH, Sarajevo, December 2016

   2015

   • Ioannis Armakolas, “Imagining community in Bosnia: Constructing and Reconstructing the Slana Banja Memorial Complex in Tuzla”, in Marie Louise Stig Sorensen and Dacia Viejo-Rose (eds.) War and Cultural Heritage: Biographies of Place", Cambridge University Press, Cambridge, 2015

    Προβολή Δημοσίευσης

   2014

   • Ioannis Armakolas, “Imagining community in Bosnia: Constructing and Reconstructing the Slana Banja Memorial Complex in Tuzla”, in Marie Louise Stig Sorensen and Dacia Viejo-Rose (eds.) War, cultural heritage, and the shaping of memory, Cambridge University Press, υπό έκδοση, 2014

   2012

   • Ioannis Armakolas and Apostolis Karabairis, “Greece-Kosovo: A complex relationship”, in Kosovo Foundation for Open Society, Kosovo calling, Pristina, 2012, σελ.93-119

   2010

   • Ιωάννης Αρμακόλας και Θάνος Ντόκος (επιμ.) Από τα Βαλκάνια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Προκλήσεις και προοπτικές στον 21ο αιώνα, Αθήνα, Εκδόσεις Σιδέρη, 2010
   • Ιωάννης Αρμακόλας και Θάνος Ντόκος, “Εισαγωγή - 1999-2009: Τα Βαλκάνια μεταξύ ρευστότητας και σταθεροποίησης”, στο Ιωάννης Αρμακόλας & Θάνος Ντόκος (επιμ.) Από τα Βαλκάνια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Προκλήσεις και προοπτικές στον 21ο αιώνα, Αθήνα, Εκδόσεις Σιδέρη, 2010

   2007

   • Ioannis Armakolas, “Sarajevo no more? Identity and the experience of place among Bosnian Serb Sarajevans in Republika Srpska”, στο Xavier Bougarel, Ger Duijzings & Elissa Helms (επιμ.) The new Bosnian mosaic: Identities, memories and moral claims in a post-war society, Ashgate, 2007, σελ.79-.99

   2001

   • Ioannis Armakolas, “Identity and conflict in globalizing times: experiencing the global in areas raged by conflict and the case of the Bosnian Serbs”, στο Catherine Danks & Paul Kennedy (επιμ.) Globalization and national identities: crisis or opportunity?, Palgrave, 2001, σελ.46-63
   • Ioannis Armakolas, “A field trip to Bosnia: the dilemmas of the first-time researcher”, στο Marie Smyth & Gillian Robinson (επιμ.) Researching violently divided societies: ethical and methodological issues, Pluto Press and UN University Press, 2001, σελ.165-183

   1996

   • Ιωάννης Αρμακόλας, “Βασική βιβλιογραφία για τα εθνικά θέματα”, Σιδέρης, 1996, σελ.110
   • Επιστημονικά Περιοδικά (8 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2017

    • James Ker-Lindsay, Ioannis Armakolas, Rosa Balfour, Corina Stratulat, “Introduction: The national politics of EU enlargement in the Western Balkans”, Special issue, Southeast European and Black Sea Studies,Vol.17(4), 2017, pp. 511-522

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Ioannis Armakolas and Georgios Triantafyllou, “Greece and EU enlargement to the Western Balkans: Understanding an ambivalent relationship”, Southeast European and Black Sea Studies,Vol.17(4), 2017

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • Ioannis Armakolas and Apostolis Karabairis, “A changing party landscape? An analysis of the October 2010 elections in Bosnia and Herzegovina”, Southeastern Europe, vol.38, 2014, pp.171-202

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Ioannis Armakolas and Maja Maksimovic, “Memory and the used of wartime past in contemporary Bosnia and Herzegovina: The case of the Bosniak campaign for the 2013 population census”, Επιστήμη και Κοινωνία, τεύχος 32, Φθινόπωρο 2014, Θεματικό Αφιέρωμα ‘Μαζική βία και θύματα’, pp. 59-94

    2011

    • Ioannis Armakolas, “Studying identities, political institutions and civil society in contemporary Bosnia – Some conceptual and methodological considerations”, Transitions, Special issue ‘Renegotiating the Polity. Exploring the paths from peace to shared political identities in contemporary Bosnia-Herzegovina’, Vol.52(2), Institut de Sociologie de l'ULB/Institut Européen de l'Université de Genève, 2011, σελ.123-130
    • Ioannis Armakolas, “The ‘paradox’ of Tuzla city: Explaining non-nationalist local politics during the Bosnian war”, Europe-Asia Studies, Vol.63(2), March 2011, σελ.229-261

    2010

    • Ioannis Armakolas, “Southeastern Europe at the crossroads”, Special issue, Guest editor: Ioannis Armakolas, Hellenic Studies, Vol.18(2), Autumn 2010, σελ.37-64

    2008

    • Ioannis Armakolas and Eleni Vossou, “Transitional justice in practice: the International Criminal Tribunal for former Yugoslavia and beyond”, UNISCI Discussion Papers, No.18, October 2008
    • Άλλα (36 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     2013

     • Ioannis Armakolas and Maja Maksimovic, “Serbia’s Resolution on Kosovo and Metohija & the Belgrade-Pristina Dialogue: Is there a Solution after the Resolution?”, ELIAMEP Briefing Note No. 09, March 2013, σελ.4
     • Ioannis Armakolas and Maja Makismovic, “A Balkan Hotspot: The Controversy over the UÇPMB War Memorial in the Presevo Valley”, ELIAMEP Briefing Note No. 10, April 2013, σελ.4
     • Ioannis Armakolas and Maja Maksimovic, “The Beginning of the End for the Kosovo Problem? The Agreement on Normalisation of Relations between Belgrade and Pristina and its Aftermath”, ELIAMEP Briefing Note No. 15, May 2013, σελ.4
     • Boyka Boneva and Ioannis Armakolas, “The Continuing Political Crisis in Bulgaria”, ELIAMEP Briefing Note No. 21, July 2013, σελ.4
     • “Introduction to Albanian Politics and Elections”, Albanian Elections Observatory Brief No. 1, ELIAMEP, April 2013, σελ.7
     • “Controversy over the Central Elections Commission and Political Coalitions for June 2013 Elections”, Albanian Elections Observatory Brief No. 2, ELIAMEP, May 2013, σελ.8
     • “Election Campaign, Party Strategies, Public Opinion Polls”, Albanian Elections Observatory Brief No. 3, ELIAMEP, June 2013, σελ.10
     • Ioannis Armakolas and Maja Maksimovic, “ ‘Babylution’ – A civic awakening in Bosnia and Herzegovina?”, Working Paper no.34, Hellenic Foundation for European & Foreign Policy, July 2013, σελ.3-11
     • “Albanian Elections 2013: Analysis of the Electoral Results”, Albanian Elections Observatory Brief No. 4, ELIAMEP, September 2013, σελ.13

     2012

     • Ιωάννης Αρμακόλας και Μπλεντάρ Φετά, “Αλβανική Πολιτική: Το ίδιο Έργο από την Αρχή”, ELIAMEP, Briefing Note Νο. 13, Mάρτιος 2012, σελ.4
     • Ioannis Armakolas and Bledar Feta, “Albanian Politics: the ‘Prehistory’ of a Coming Political Clash”, ELIAMEP, Briefing Note No. 16, April 2012, σελ.3
     • Ioannis Armakolas Bledar Feta, “Signaling Change in Albanian Politics: Edi Rama’s Visit to South Serbia’s Presevo Valley”, ELIAMEP Briefing Note No.17, April 2012, σελ.3
     • Ioannis Armakolas and Bledar Feta, “A Dangerous inter-ethnic Balance in the Former Yugoslav Republic of Macedonia”, ELIAMEP Briefing Note No. 24, June 2012, σελ.5
     • Ιωάννης Αρμακόλας και Μπλεντάρ Φετά, “Τα Νέα Πολιτικά Κόμματα στην Αλβανία και η Αναδιάταξη της Αλβανικής Πολιτικής Σκηνής”, ELIAMEP Briefing Note No. 26, Ιούνιος 2012, σελ.4
     • Milena Milosevic and Ioannis Armakolas, “The Montenegrin Political Landscape: The End of Political Stability”, ELIAMEP Briefing Note No. 27, July 2012, σελ.3
     • Milena Milosevic and Ioannis Armakolas, “Montenegro’s EU Membership: Tough Talks Ahead”, ELIAMEP Briefing Note No. 29, September 2012, σελ.3
     • Ιωάννης Αρμακόλας και Μπλεντάρ Φετά, “Η Ολοκλήρωση της Επιτηρούμενης Ανεξαρτησίας του Κοσόβου Αφήνει Ανοιχτό το Ζήτημα του Βορρά”, ELIAMEP Briefing Note No. 30, September 2012, σελ.5
     • Ioannis Armakolas and Maja Maksimovic, “Local Elections in Bosnia and Herzegovina: Change or more of the Same?”, ELIAMEP Briefing Note No. 34, November 2012, σελ.4
     • Ioannis Armakolas and Maja Maksimovic, “Serbia – ICTY Trials and Tribulations”, ELIAMEP Briefing Note No. 35, December 2012, σελ.3

     2011

     • Ioannis Armakolas, “Re-reading the Bosnian crisis”, The Working Group on the Western Balkans, East European Studies Program, Woodrow Wilson Center for International Studies, Special report, 2011, σελ.1-13
     • Ioannis Armakolas, “Reconstructing cultural heritage in Bosnia: The case of the Slana Banja memorial complex”, Background paper, European Commission FP7 research project: CRIC ‘Cultural Heritage and the Reconstruction of Identities after Conflict’, http://www.cric.arch.cam.ac.uk, May 2011, δημοσιεύθηκε στο πόρταλ http://www.transconflict.com, June 2011

     2010

     • “Re-linking the Western Balkans: The Transportation Dimension”, CSIS-EKEM Policy Report, No. 1, Center for Strategic and International Studies & Hellenic Centre for European Studies, February 2010, σελ.44
     • “Confronting Unconventional Threats in Southeast Europe”, CSIS-EKEM Policy Report, Νo. 2, Center for Strategic and International Studies & Hellenic Centre for European Studies, April 2010, σελ.10
     • Ioannis Armakolas, “Bosnia and Herzegovina: 14 years after Dayton, prospects for political reconciliation” (Final report), DFID-Department for International Development (UK), Sarajevo, August 2010, σελ.1-78
     • “Re-linking the Western Balkans: The Energy Dimension”, CSIS-EKEM Policy Report, No. 3, Center for Strategic and International Studies & Hellenic Centre for European Studies, September 2010, σελ.9
     • “Assessing Human Security in the Western Balkans”, CSIS-EKEM Policy Report, No. 4, Center for Strategic and International Studies & Hellenic Centre for European Studies, November 2010, σελ.7
     • “NATO and the Western Balkans: New Strategic Concept, Old Challenges”, EKEM Report, November 2010, σελ.16

     2009

     • “Assessment and analysis of EU accession risk factors for Bosnia and Herzegovina”, DFID-Department for International Development (UK), Sarajevo, July 2009, σελ.102

     2008

     • Ιωάννης Αρμακόλας, “Το νέο βαλκανικό παζλ μετά την ανεξαρτησία του Κοσόβου”, Διπλωματία, τεύχος 53, Μάιος 2008, σελ.54-66

     2007

     • Ιωάννης Αρμακόλας, “Ισλάμ, μειονότητες και πολιτική αστάθεια στην πρώην Γιουγκοσλαβία (Ισλαμιστική τρομοκρατία, καθεστώς Κοσόβου, Σερβία)”, στο Ιωάννης Αρμακόλας και Ιωάννης Μαθιουδάκης, Ο ρόλος των εθνοτήτων στις διαμάχες στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, Ερευνητική Μελέτη, Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων, Μάιος 2007, σελ.169-279

     2005

     • “Για ένα πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στα Βαλκάνια: Θέσεις για την ελληνική βαλκανική πολιτική” Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ), Κείμενο Τεκμηρίωσης Νο.1, Αθήνα - Οκτώβριος 2005, σελ.12

     2004

     • Silvia Lauzzana and Ioannis Armakolas, “Humanitarian Aid and the Political Economy of War in Bosnia-Herzegovina”, unpublished paper, Center for International Studies, University of Cambridge, presented at the conference of the European Consortium for Political Research (Hague), 2004, σελ.31

     1999

     • Ioannis Armakolas, “Identity transformations and conflict: an interdisciplinary approach to the Yugoslav war”, Research Report, Initiative on Conflict Resolution & Ethnicity (INCORE - University of Ulster & United Nations University), 1999, σελ.57

     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font