Αρμακόλας Ιωάννης
 • 2310-891559
 • iarmak uom.gr
 • Γραφείο: KZ, 234

  Αρμακόλας Ιωάννης

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Συγκριτική Πολιτική στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • PhD in Social and Political Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, University of Cambridge (2007)
  • MA in International Relations (with distinction), University of Kent at Canterbury (1998)
  • Πτυχίο Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών (κατεύθυνση Διεθνών Σπουδών), Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών (1994)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Εμφύλιοι και εθνοτικοί πόλεμοι
  • Πολιτική σε μεταπολεμικές κοινωνίες και κράτη σε μετάβαση με έμφαση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
  • Πολιτική Σταθερότητα και ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • POLITICS AND SOCIETY IN EASTERN AND SOUTHEASTERN EUROPE
   (MAPE0106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MPE

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
   (ΒΣ0820)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το αντικείμενο του μαθήματος αφορά την ανάλυση σύγχρονων διεθνοπολιτικών ζητημάτων με έμφαση στην περιοχή των Βαλκανίων. Επιδιώκει να εισαγάγει τη/τον φοιτήτρια/ητή στη λογική και τους μηχανισμούς άσκησης εξωτερικής πολιτικής στα σύγχρονα Βαλκάνια. Το μάθημα διεξάγεται με σεμιναριακό τρόπο. Οι φοιτήτριες/ητές που επιλέγουν το μάθημα χωρίζονται σε ομάδες, οι οποίες παρακολουθούν συστηματικά καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου ένα από τα τρέχοντα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής της περιοχής (π.χ. διαφορά για το όνομα της ΠΓΔΜ, καθεστώς Κοσόβου και σχέσεις Βελιγραδίου-Πρίστινας, διεύρυνση ΕΕ στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων). Οι φοιτήτριες/ητές παρακολουθούν και επεξεργάζονται σε καθημερινή βάση αναφορές του ελληνικού και διεθνούς τύπου, αναφορές ελληνικών και ξένων δεξαμενών σκέψης, επίσημα κείμενα και άλλες πηγές. Σε εβδομαδιαία βάση γίνονται παρουσιάσεις και ανάλυση των εξελίξεων από τις/τους φοιτήτριες/ητές, καθώς και συζήτηση για τα δεδομένα και τη διαδικασία της ανάλυσης με το διδάσκοντα. Ως αποτέλεσμα της μαθησιακής διαδικασίας οι φοιτήτριες/ητές θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν και να αξιολογούν τις πηγές, να αναλύουν τα εμπειρικά δεδομένα και να έχουν καλή εποπτεία του τρόπου διερεύνησης και ανάλυσης σύγχρονων προβλημάτων εξωτερικής πολιτικής στα Βαλκάνια.

  • ΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΟ ΧΩΡΟ
   (ΒΣ0550-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις πολιτικές και κοινωνικές τάσεις και ζητήματα, είτε σε εθνικό είτε σε διασυνοριακό επίπεδο, που έχουν προκύψει στην περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Το μάθημα ξεκινά με μια ιστορική αναδρομή της περιοχής με ιδιαίτερο βάρος στις περιόδους της πρώτης και δεύτερης Γιουγκοσλαβίας. Το μάθημα έπειτα αναδεικνύει πώς η διαδικασία διάλυσης της Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας, οι πόλεμοι και η διεθνοποίηση του ζητήματος δημιούργησαν σειρά πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών κεντρικής σημασίας για τις νέες χώρες. Μεταξύ άλλων, το μάθημα αναλύει ζητήματα πολιτικής σταθερότητας, δημοκρατίας και πολιτειακού καθεστώτος, μεταρρυθμίσεων και πολιτικο-οικονομικών αλλαγών, κράτους δικαίου και οικοδόμησης κρατικών θεσμών, μεταβατικής δικαιοσύνης, θρησκείας και ταυτότητας, μνήμης του πόλεμου κτλ. Το μάθημα μελετά τόσο τις διασυνοριακές τάσεις και τα χαρακτηριστικά που διαχέονται σε διαφορές χώρες της περιοχής όσο και επιμέρους προβλήματα που απασχολούν συγκεκριμένες χώρες και κοινωνίες. Εκτός από τις διαλέξεις του διδάσκοντα στο μάθημα χρησιμοποιούνται ντοκιμαντέρ που διαφωτίζουν τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες της τελευταίας εικοσαετίας στην περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας.

  • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
   (ΒΣ0214)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στο πεδίο της συγκριτικής πολιτικής. Βασικός στόχος αυτού του επιστημονικού πεδίου είναι η συστηματική μελέτη των πολιτικών διαδικασιών μέσα από τη συγκριτική ανάλυση των χαρακτηριστικών και των διαφορών μεταξύ κρατών και μεταξύ διαφορετικών περιόδων. Το μάθημα εξετάζει τις βασικές έννοιες που προσδιορίζουν το αντικείμενο και τους στόχους της συγκριτικής πολιτικής ανάλυσης, όπως εξουσία, νομιμοποίηση, κράτος, πολιτικό σύστημα, κυβέρνηση, δημοκρατία. Το μάθημα επίσης εξετάζει τρόπους με τους οποίους η κοινωνία επηρεάζει την πολιτική και τους θεσμούς διακυβέρνησης, επίσημους και άτυπους μηχανισμούς, μέσα από τους οποίους επιτυγχάνεται η εκπροσώπηση και η συμμετοχή των κοινωνικών ομάδων στο πολιτικό σύστημα, οι συνθήκες και προϋποθέσεις σταθερότητας του πολιτικού συστήματος. Τέλος, το μάθημα εξετάζει βασικούς θεσμούς και τις δομές μέσα από τις όποιες διαμορφώνεται η πολιτική και ασκείται η πολιτική εξουσία.

   

  • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΙ ΝΑ. ΕΥΡΩΠΗ
   (ΒΣ0319)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα επιχειρεί την εισαγωγή της/του φοιτήτριας/ητή σε βασικές διαστάσεις της πολιτικής στη μετα-κομμουνιστική Ευρώπη, και ιδιαιτέρα στις χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αρχικά επιχειρείται η βελτίωση του υποβάθρου γνώσης των φοιτητριών/ών γύρω από την πολιτική γεωγραφία της περιοχής, τα σημαντικότερα γεγονότα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης από την περίοδο του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου έως σήμερα και της εσωτερικής και διεθνοπολιτικής πορείας των μετα-κομμουνιστικών κρατών από το 1989 έως σήμερα. Ακολούθως αναλύονται βασικές διαστάσεις της πολιτικής, όπως εκδημοκρατισμός, μετάβαση και εδραίωση της δημοκρατίας, οικοδόμηση και ενδυνάμωση των κρατικών θεσμών, εθνικισμός και οικοδόμηση του έθνους, κοινωνία πολιτών, ένταξη σε δυτικούς θεσμούς, λαϊκισμός κ.ά. Για τα παραπάνω χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, οι θεωρίες των Linz, Stepan, Offe, Kuzio, Brubaker. Στις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες του εξάμηνου αναλύεται η μετα-κομμουνιστική πολιτική (διαδικασία εκδημοκρατισμού, πολιτικό σύστημα, εκλογές, κόμματα, ελίτ, εθνοτικές σχέσεις και μειονοτικά ζητήματα, ένταξη σε δυτικούς θεσμούς κ.ά.) συγκεκριμένων βαλκανικών κρατών (Σερβία, Μαυροβούνιο, Κόσοβο, ΠΓΔΜ, Αλβανία).

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (8 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2014

   • Ioannis Armakolas, “Imagining community in Bosnia: Constructing and Reconstructing the Slana Banja Memorial Complex in Tuzla”, in Marie Louise Stig Sorensen and Dacia Viejo-Rose (eds.) War, cultural heritage, and the shaping of memory, Cambridge University Press, υπό έκδοση, 2014

   2012

   • Ioannis Armakolas and Apostolis Karabairis, “Greece-Kosovo: A complex relationship”, in Kosovo Foundation for Open Society, Kosovo calling, Pristina, 2012, σελ.93-119

   2010

   • Ιωάννης Αρμακόλας και Θάνος Ντόκος (επιμ.) Από τα Βαλκάνια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Προκλήσεις και προοπτικές στον 21ο αιώνα, Αθήνα, Εκδόσεις Σιδέρη, 2010
   • Ιωάννης Αρμακόλας και Θάνος Ντόκος, “Εισαγωγή - 1999-2009: Τα Βαλκάνια μεταξύ ρευστότητας και σταθεροποίησης”, στο Ιωάννης Αρμακόλας & Θάνος Ντόκος (επιμ.) Από τα Βαλκάνια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Προκλήσεις και προοπτικές στον 21ο αιώνα, Αθήνα, Εκδόσεις Σιδέρη, 2010

   2007

   • Ioannis Armakolas, “Sarajevo no more? Identity and the experience of place among Bosnian Serb Sarajevans in Republika Srpska”, στο Xavier Bougarel, Ger Duijzings & Elissa Helms (επιμ.) The new Bosnian mosaic: Identities, memories and moral claims in a post-war society, Ashgate, 2007, σελ.79-.99

   2001

   • Ioannis Armakolas, “Identity and conflict in globalizing times: experiencing the global in areas raged by conflict and the case of the Bosnian Serbs”, στο Catherine Danks & Paul Kennedy (επιμ.) Globalization and national identities: crisis or opportunity?, Palgrave, 2001, σελ.46-63
   • Ioannis Armakolas, “A field trip to Bosnia: the dilemmas of the first-time researcher”, στο Marie Smyth & Gillian Robinson (επιμ.) Researching violently divided societies: ethical and methodological issues, Pluto Press and UN University Press, 2001, σελ.165-183

   1996

   • Ιωάννης Αρμακόλας, “Βασική βιβλιογραφία για τα εθνικά θέματα”, Σιδέρης, 1996, σελ.110
   • Επιστημονικά Περιοδικά (4 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2011

    • Ioannis Armakolas, “Studying identities, political institutions and civil society in contemporary Bosnia – Some conceptual and methodological considerations”, Transitions, Special issue ‘Renegotiating the Polity. Exploring the paths from peace to shared political identities in contemporary Bosnia-Herzegovina’, Vol.52(2), Institut de Sociologie de l'ULB/Institut Européen de l'Université de Genève, 2011, σελ.123-130
    • Ioannis Armakolas, “The ‘paradox’ of Tuzla city: Explaining non-nationalist local politics during the Bosnian war”, Europe-Asia Studies, Vol.63(2), March 2011, σελ.229-261

    2010

    • Ioannis Armakolas, “Southeastern Europe at the crossroads”, Special issue, Guest editor: Ioannis Armakolas, Hellenic Studies, Vol.18(2), Autumn 2010, σελ.37-64

    2008

    • Ioannis Armakolas and Eleni Vossou, “Transitional justice in practice: the International Criminal Tribunal for former Yugoslavia and beyond”, UNISCI Discussion Papers, No.18, October 2008
    • Συνέδρια (0 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
    • Άλλα (36 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     2013

     • Ioannis Armakolas and Maja Maksimovic, “Serbia’s Resolution on Kosovo and Metohija & the Belgrade-Pristina Dialogue: Is there a Solution after the Resolution?”, ELIAMEP Briefing Note No. 09, March 2013, σελ.4
     • Ioannis Armakolas and Maja Makismovic, “A Balkan Hotspot: The Controversy over the UÇPMB War Memorial in the Presevo Valley”, ELIAMEP Briefing Note No. 10, April 2013, σελ.4
     • Ioannis Armakolas and Maja Maksimovic, “The Beginning of the End for the Kosovo Problem? The Agreement on Normalisation of Relations between Belgrade and Pristina and its Aftermath”, ELIAMEP Briefing Note No. 15, May 2013, σελ.4
     • Boyka Boneva and Ioannis Armakolas, “The Continuing Political Crisis in Bulgaria”, ELIAMEP Briefing Note No. 21, July 2013, σελ.4
     • “Introduction to Albanian Politics and Elections”, Albanian Elections Observatory Brief No. 1, ELIAMEP, April 2013, σελ.7
     • “Controversy over the Central Elections Commission and Political Coalitions for June 2013 Elections”, Albanian Elections Observatory Brief No. 2, ELIAMEP, May 2013, σελ.8
     • “Election Campaign, Party Strategies, Public Opinion Polls”, Albanian Elections Observatory Brief No. 3, ELIAMEP, June 2013, σελ.10
     • Ioannis Armakolas and Maja Maksimovic, “ ‘Babylution’ – A civic awakening in Bosnia and Herzegovina?”, Working Paper no.34, Hellenic Foundation for European & Foreign Policy, July 2013, σελ.3-11
     • “Albanian Elections 2013: Analysis of the Electoral Results”, Albanian Elections Observatory Brief No. 4, ELIAMEP, September 2013, σελ.13

     2012

     • Ιωάννης Αρμακόλας και Μπλεντάρ Φετά, “Αλβανική Πολιτική: Το ίδιο Έργο από την Αρχή”, ELIAMEP, Briefing Note Νο. 13, Mάρτιος 2012, σελ.4
     • Ioannis Armakolas and Bledar Feta, “Albanian Politics: the ‘Prehistory’ of a Coming Political Clash”, ELIAMEP, Briefing Note No. 16, April 2012, σελ.3
     • Ioannis Armakolas Bledar Feta, “Signaling Change in Albanian Politics: Edi Rama’s Visit to South Serbia’s Presevo Valley”, ELIAMEP Briefing Note No.17, April 2012, σελ.3
     • Ioannis Armakolas and Bledar Feta, “A Dangerous inter-ethnic Balance in the Former Yugoslav Republic of Macedonia”, ELIAMEP Briefing Note No. 24, June 2012, σελ.5
     • Ιωάννης Αρμακόλας και Μπλεντάρ Φετά, “Τα Νέα Πολιτικά Κόμματα στην Αλβανία και η Αναδιάταξη της Αλβανικής Πολιτικής Σκηνής”, ELIAMEP Briefing Note No. 26, Ιούνιος 2012, σελ.4
     • Milena Milosevic and Ioannis Armakolas, “The Montenegrin Political Landscape: The End of Political Stability”, ELIAMEP Briefing Note No. 27, July 2012, σελ.3
     • Milena Milosevic and Ioannis Armakolas, “Montenegro’s EU Membership: Tough Talks Ahead”, ELIAMEP Briefing Note No. 29, September 2012, σελ.3
     • Ιωάννης Αρμακόλας και Μπλεντάρ Φετά, “Η Ολοκλήρωση της Επιτηρούμενης Ανεξαρτησίας του Κοσόβου Αφήνει Ανοιχτό το Ζήτημα του Βορρά”, ELIAMEP Briefing Note No. 30, September 2012, σελ.5
     • Ioannis Armakolas and Maja Maksimovic, “Local Elections in Bosnia and Herzegovina: Change or more of the Same?”, ELIAMEP Briefing Note No. 34, November 2012, σελ.4
     • Ioannis Armakolas and Maja Maksimovic, “Serbia – ICTY Trials and Tribulations”, ELIAMEP Briefing Note No. 35, December 2012, σελ.3

     2011

     • Ioannis Armakolas, “Re-reading the Bosnian crisis”, The Working Group on the Western Balkans, East European Studies Program, Woodrow Wilson Center for International Studies, Special report, 2011, σελ.1-13
     • Ioannis Armakolas, “Reconstructing cultural heritage in Bosnia: The case of the Slana Banja memorial complex”, Background paper, European Commission FP7 research project: CRIC ‘Cultural Heritage and the Reconstruction of Identities after Conflict’, http://www.cric.arch.cam.ac.uk, May 2011, δημοσιεύθηκε στο πόρταλ http://www.transconflict.com, June 2011

     2010

     • “Re-linking the Western Balkans: The Transportation Dimension”, CSIS-EKEM Policy Report, No. 1, Center for Strategic and International Studies & Hellenic Centre for European Studies, February 2010, σελ.44
     • “Confronting Unconventional Threats in Southeast Europe”, CSIS-EKEM Policy Report, Νo. 2, Center for Strategic and International Studies & Hellenic Centre for European Studies, April 2010, σελ.10
     • Ioannis Armakolas, “Bosnia and Herzegovina: 14 years after Dayton, prospects for political reconciliation” (Final report), DFID-Department for International Development (UK), Sarajevo, August 2010, σελ.1-78
     • “Re-linking the Western Balkans: The Energy Dimension”, CSIS-EKEM Policy Report, No. 3, Center for Strategic and International Studies & Hellenic Centre for European Studies, September 2010, σελ.9
     • “Assessing Human Security in the Western Balkans”, CSIS-EKEM Policy Report, No. 4, Center for Strategic and International Studies & Hellenic Centre for European Studies, November 2010, σελ.7
     • “NATO and the Western Balkans: New Strategic Concept, Old Challenges”, EKEM Report, November 2010, σελ.16

     2009

     • “Assessment and analysis of EU accession risk factors for Bosnia and Herzegovina”, DFID-Department for International Development (UK), Sarajevo, July 2009, σελ.102

     2008

     • Ιωάννης Αρμακόλας, “Το νέο βαλκανικό παζλ μετά την ανεξαρτησία του Κοσόβου”, Διπλωματία, τεύχος 53, Μάιος 2008, σελ.54-66

     2007

     • Ιωάννης Αρμακόλας, “Ισλάμ, μειονότητες και πολιτική αστάθεια στην πρώην Γιουγκοσλαβία (Ισλαμιστική τρομοκρατία, καθεστώς Κοσόβου, Σερβία)”, στο Ιωάννης Αρμακόλας και Ιωάννης Μαθιουδάκης, Ο ρόλος των εθνοτήτων στις διαμάχες στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, Ερευνητική Μελέτη, Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων, Μάιος 2007, σελ.169-279

     2005

     • “Για ένα πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στα Βαλκάνια: Θέσεις για την ελληνική βαλκανική πολιτική” Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ), Κείμενο Τεκμηρίωσης Νο.1, Αθήνα - Οκτώβριος 2005, σελ.12

     2004

     • Silvia Lauzzana and Ioannis Armakolas, “Humanitarian Aid and the Political Economy of War in Bosnia-Herzegovina”, unpublished paper, Center for International Studies, University of Cambridge, presented at the conference of the European Consortium for Political Research (Hague), 2004, σελ.31

     1999

     • Ioannis Armakolas, “Identity transformations and conflict: an interdisciplinary approach to the Yugoslav war”, Research Report, Initiative on Conflict Resolution & Ethnicity (INCORE - University of Ulster & United Nations University), 1999, σελ.57