Κουργιώτης Παναγιώτης
 • 2310 891.623
 • pkourgiotis gmail.com
 • Γραφείο: ΚΖ, 215

  Κουργιώτης Παναγιώτης

  Διδάσκων βάσει του Π.Δ. 407/80
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πολιτικής Ανάλυσης, ΑΠΘ
  • Διδακτορικός Τίτλος, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ
  • Μεταδιδακτορικό, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών κι Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Modern Standard Arabic,
  • Middle East Politics,
  • Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία του Αραβικού Κόσμου,
  • Πολιτικό Ισλάμ,
  • Αποικιοκρατία
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
   (ΞΓ0801)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Εξοικείωση με τους αραβικούς χαρακτήρες και τη σύνδεση των γραμμάτων, αραβική γραφή, μέρη του λόγου, εισαγωγή στον αραβικό γραπτό πολιτισμό και κατανόηση των διακρίσεων ModernStandardArabic (κοινής αραβικής) και προφορικών διαλέκτων, εκμάθηση προθέσεων, αντωνυμιών, βασικών ρημάτων, διατύπωση ερωτήσεων-απαντήσεων για περιστάσεις της καθημερινότητας.

  • ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II
   (ΞΓ0802)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Συζυγίες ρημάτων, ρηματικοί τύποι, εξοικείωση με τους αριθμούς (απόλυτους και τακτικούς), παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, μελέτη κειμένων

  • ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
   (ΞΓ0803)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Ανώμαλα ρήματα, βελτίωση της προφορικής έκφρασης, εισαγωγή στην κοινωνική, πολιτική, νομική και οικονομική ορολογία μέσω της μελέτης αντίστοιχων κειμένων

  • ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
   (ΞΓ0804)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Πρώτη επαφή με την αραβική λογοτεχνία και γραμματεία και εξοικείωση με τα σύγχρονα αραβικά media.