Καργιώτη Μαρία
 • 2310 891.798
 • makar uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ5, 305
 • 2310 891.750

  Καργιώτη Μαρία

  Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font